Az Omron programozó konzol használata

Az Omron PLC-k egyik sajátossága a programozó konzol csatlakoztatásának lehetősége. Nem egyedülálló dolog, de mindenképp egy jellemző sajátosság. Ez a sajátosság rengeteg hasznos lehetőséget ad a karbantartó, üzemeltető és programozó szakemberek kezébe.
Az írásban régebbi Omron PLC-k (C120, C200H, CQM1, CPM, C1000H, C2000H, CS1) fontosabb konzolos műveleteit gyűjtöttem össze.
A programozó konzol funkciói az egyes PLC típusoknál eltérőek, de lefelé kompatibilisek egymással. A modernebb típusok több funkciót tartalmaznak, de azokat amelyeket a régi típusok tudnak, az újakon változatlanul el tudjuk végezni.

A programozó konzol egy billentyűzettel és szöveges LCD kijelzővel ellátott mobil készülék, ami közvetlenül vagy vezetékkel a PLC CPU egységére csatlakoztatható.
A PLC a konzol nélkül is működik, a programozó konzollal egy olyan felületet kapunk, amin keresztül ellenőrizhetjük vagy akár módosíthatjuk is a PLC programját.
A programozó konzol funkciói:

Az üzemmód kapcsoló

A programozó konzolon van egy üzemmód választó. Ez egy kapcsoló vagy kulcsos kapcsoló, aminek három állása van: PROGRAM, MONITOR és RUN

Üzemmód kapcsoló                Funkció                 
Programozás mód.
A CPU stop állapotban van, a programot nem futtatja, minden kimenet 0 állapotba kerül. Ebben a módban a memória törölhető, programot lehet módosítani vagy írni
A program fut, lehetőség van a program utasítások kiolvasására, ki és bemenetek, belső segédrelék állapotának átbillentésére és kényszerítésére, számlálók és időtagok PV (pillanatnyi) és SV (beállított) értékeinek módosítására
Normál működési mód. A program fut a programsorok és változók állapota kiolvasható, de módosításra nincs lehetőség. Számlálók és időtagok értékei sem módosíthatók

Az üzemmód kapcsolóból a kulcsos konzoltípusoknál a kulcs csak MONITOR és RUN állásban húzható ki.

Bejelentkezés

Amikor a programozó konzolt csatlakoztatjuk vagy a PLC-t feszültség alá helyezzük, a kijelzőn megjelenik a CPU pillanatnyi üzemmódja és egy password felirat:

Ez egy biztonsági funkció, ami egyrészt megakadályozza, hogy illetéktelenek beavatkozzanak (legalábbis amíg nem ismerik a belépés módját) másrészt - és ez a fontosabb - elkerülhető, hogy a CPU a konzol felhelyezésekor azonnal átváltson a konzol üzemmód kapcsolójával beállított üzemmódba.
Amíg a "password" felirat van a kijelzőn, a konzol üzemmód kapcsolójának állítása hatástalan.
A gombokkal lehet "bejelentkezni". A CPU ekkor átvált a konzol üzemmódkapcsolójával beállított módba.
Ha ezután újra megnyomjuk a CLR gombot, a konzol alaphelyzetbe kerül, a kijelző bal felső sarkában 0000 számok láthatók.
Figyelem! Ha a konzol üzemmódkapcsolója PROGRAM állásban van, akkor a program futása és így a vezérelt berendezés is azonnal leáll a bejelentkezéskor!

A program olvasása


Amikor a kijelzőn a fenti kép látható, a le/fel nyilakkal lépkedhetünk a programsorok között. A program mnemonikus (utasításlista) formában jelenik meg.
A szám a programlépés címét jelöli. Ha programot nem az elejétől akarjuk megnézni, akkor a címet a szám billentyűkkel módosíthatjuk.
A cím beírása után a le nyíllal megjelenik a megadott címen lévő utasítás:

Ha az üzemmód RUN vagy MONITOR, és az kijelzőn látható utasítás egy memóriaterület egy bitjére hivatkozik (pl. bemenet, kimenet, segédrelé, számláló, időzítő) akkor a jobb-felső sarokban megjelenik a bit állapota is. ON: bekapcsolva (1), OFF: kikapcsolva (0).

Vigyázat! Ha a bit negált (NOT), akkor az ON/OFF jelzés a fordítottját jelenti a bit tényleges állapotának.
Ha a fenti példában az utasítás nem LD 00000 lenne, hanem LD NOT 00000, és a kijelzőn az "ON" jelzést mutatná, az azt jelentené, hogy a 00000 bemenet kikapcsolt (0) állapotban van.

Hibaüzenetek kiolvasása és törlése

Ha a PLC-n az "ERR" LED világít, a hibával kapcsolatos üzenetet az CLR, majd a FUN gomb megnyomásával olvashatjuk ki.Ha több hibaüzenet is van, akkor a MONTR gombbal válthatunk a következőre.
A hibaüzeneteket a FUN majd MONTR gombok megnyomásával lehet törölni.Ha a hiba oka már nem áll fenn, akkor az üzenetek törlődnek és az ERR LED kialszik. Ha azonban a hiba továbbra is fennáll, újra hibaüzenet keletkezik.

Utasítás keresése

Ha egy utasítást akarunk megkeresni a programban, akkor egyszerű beütjük a billentyűzeten az utasítást és megnyomjuk az SRCH gombot.
Leggyakrabban erre akkor van szükség, amikor hibakeresés során meg akarjuk nézni hogy egy kimenet, időtag, számláló stb. előtti feltételsor miért nem teljesül.Az SRCH után a kijelzőn megjelenik a keresett utasítás címe és amennyiben RUN vagy MONITOR módban van a PLC, akkor bit állapota is.
A keresést mindig annál a címnél kezdi, ahol a kijelző éppen áll amikor a keresést elkezdjük. Ez a cím a felső sor bal oldalán látható. Ha az egész programban akarjuk keresni az utasítást, akkor a CLR gombbal ezt a címet állítsuk 0000-ra  keresés előtt.

Amikor olyan utasítást keresünk, amiből a programban több is található (LD, AND, OR, stb) akkor a keresés megszakad az első találatnál. Ha ilyenkor megnyomjuk az SRCH gombot, a keresést folytatja és megáll a következő találatnál.
Ha a keresett utasítást nem találja az adott cím után (egyáltalán nincs a programban, vagy nincs benne több), akkor a kijelzőn megjelenik az END felirat, az END utasítás címe és a program mérete.Pillanatnyi állapot megjelenítése és megváltoztatása (monitor)

Bitek, számláló értékek, időtag értékek, memória címek aktuális tartalma megjeleníthető, ha megadjuk a megjeleníteni kívánt tartalom azonosítóját és címét.
Pl. ha a T0 időtag tartalmára vagyunk kíváncsiak:A kijelzőn megjelenik a TIM 0 pillanatnyi tartalma. Ha  TIM0 utasítás előtti feltétel nem teljesül, akkor itt a TIM0 beállított értéke lesz. HA teljesült és az idő még nem járt le, akkor a kijelzőn látható ahogy az idő telik. Ha már letelt, akkor itt 0000 jelenik meg. A SET gombbal a TIM000 a konzolról bekapcsolható, a RESET gombbal kikapcsolható. A kényszerítés csak a gomb nyomvatartásáig hatásos.

A kontaktust keresünk (bemenet, kimenet, belső segédrelé, HR, LR, CNT, TIM, stb.) akkor az alábbi módon járjunk el:A kényszerítés ebben az esetben is működik.


Ha nem egy bitet, hanem egy 16 bites csatorna (IO, LR, HR, DM, stb) tartalmát akarjuk megjeleníteni:


Az érték hexadecimális formában lesz látható. A kijelzés módját a SHIFT MONTR gombokkal át lehet váltani binárisra:

               

Lehetőség van arra is, hogy egyszerre több változó értékét monitorozzuk:


 
A kijelzőn maximum négy monitorozott érték jeleníthető meg így egyszerre, de 6 különböző változót lehet "betárazni".
A MONTR gombbal léptethető, hogy melyik monitorzott változó legyen látható a kijelző bal oldalán. Ha négynél több van monitorban, akkor ilyenkor ezek is láthatóvá válnak.
A SET és RESET kényszerítés ilyenkor mindig a kijelző bal oldalán látható változóra vonatkozik.

Ha a bal oldalon nem bináris érték van (csatorna tartalma, vagy időtag, vagy számláló) akkor azt a CHG gombbal változtathatjuk meg úgy, hogy a CHG után beírjuk az új értéket, majd a WRITE gombbal érvényesítjük.
Időtag és számláló esetén ilyenkor azok pillanatnyi értékét (PV) módosítjuk, tehát azt az értéket ahol épp a számlálás vagy az idő telés tart az adott pillanatban. Ha a számláló reset alatt van, vagy az időtag előtti feltétel nem teljesül, akkor ez az érték átírás hatástalan lesz, mert ilyenkor a PV-be a beállított érték (SV) azonnal visszaíródik.
Természetesen ha egy memória cím (csatorna) értékét írjuk át monitorban, de azt a program is folyamatosan írja, akkor is hasonlóan hatástalan lesz az érték módosítása.

Amikor egy csatorna (channel) tartalma binárisan van megjelenítve, a CHG-vel ebben a menüben is megváltoztatható az érték. Ilyenkor természetesen bitenként:


A ciklus idő megjelenítése

Ha a kijelző alaphelyzetben van (0000 látható a felső sor elején), akkor a MONTR gomb megnyomásával megjeleníthető a PLC ciklus ideje:Az idő ezredmásodpercben van megadva. Ilyen gyakorisággal fut le egyszer a PLC-ben a program.
A ciklus idő természetesen csak akkor jeleníthető meg, ha a program fut, vagyis a PLC MONITOR vagy RUN módban van (és a RUN LED is világít).

Időtag vagy számláló beállításának módosítása

Gyakori hogy egy időtag vagy számláló végértékén (ameddig számol) módosítani kell. EZ az érték az SV (Set Value). A program módosítása (ROGRAM módba kapcsolás) nélkül is megvalósítható a konzol segítségével.

Először keressük meg azt az időtagot (vagy számlálót) a fent leírt módon, amelyik beállítást módosítani kell.
A kereséshez tudni kell milyen fajta időtagról vagy számlálóról van szó (TIM, TIMH, CNT, CNTR, stb). A keresést is ennek megfelelően kell végezni, különben a keresés nem lesz sikeres.
Amikor a keresés eredményeképpen a szóbanforgó időtag (vagy számláló) a kijelzőn van, nyomjuk meg a le nyilat. A kijelző átvált az SV értékre, ami jelenleg van beállítva. Amennyiben ez egy konstans, kettős kereszttel kezdődő számot látunk.
A CHG gomb megnyomása után beírhatjuk az új értéket, amit a WRITE gombbal lehet véglegesíteni (beírni).A módosítás után az új érték akkor lesz hatásos, amikor a számláló vagy időtag újraindul (reset jelet kap). Ha a módosítás alatt a számlálás zajlik, vagy az idő fut, az még az előző beállítás szerint fog lezajlani.

Szirty