Siemens simatic operátorpanelek programozása

Jegyzetek (3. rész)


Korábbi részek:  1. rész, 2. rész
Ez a jegyzet letölthető PDF formátumban
Üzenetkezelés (Messages)
Az operátorpanelek beépített funkciója az üzenetkezelés. Az OP a vezérlő PLC-ben bizonyos bitek átbillenése esetén az adott bithez hozzárendelt üzenetet jelenít meg.
Az üzenetek kétfélék lehetnek: esemény (event) üzenetek és hibaüzenetek (alarm).
Ha a PLC-ben egy hibaüzenetekhez rendelt bit aktív állapotba billen, akkor a képernyőn azonnal megjeleníti a bithez rendelt szöveges hibaüzenetet a kijelzőn. Villogni kezd a kijelző melletti piros jelzés is.
A kijelzőn mindaddig látható a hibaüzenet, amíg azt a kezelő le nem nyugtázza (tudomásul nem veszi) a sárga ACK gomb megnyomásával. ACK megnyomása előtt az OP csak a HELP gombra reagál, a hiba nyugtázása nélkül a kijelzőről az üzenetet nem lehet eltávolítani. Help gomb az adott hibaüzenet részletesebb leírását jeleníti meg ha van ilyen.
ACK megnyomása után visszajön a hiba bekövetkezése előtti aktív képernyő, vagy a következő hibaüzenet (ha van).
Az operátorpanel az esemény üzenetet a hibajelzés üzenetekhez nagyon hasonló módon kezeli. Az a különbség, hogy az esemény üzenetet nem kell lenyugtázni és az üzenet nem jelenik meg a kijelzőn amikor az esemény bekövetkezik (az aktív események külön megjeleníthetők egy beépített funkció segítségével). Az esemény és hibaüzenetek bekövetkezésének és megszűnésének időpontját az OP regisztrálja. Ez később egy funkcióképernyő használatával visszanézhető.
Ha a hiba nyugtázása után a hibajelzés még fennáll (azaz ha az üzenet megjelenését kiváltó esemény ill. bit még aktív), akkor az OP előlapján a piros jelzés folyamatos fénnyel világít mindaddig, amíg minden hibajelzés meg nem szűnik.
Ha a hiba nyugtázásáig több hiba is bekövetkezett, a kijelzőn az előző hibanyugtázás után legelőször bekövetkezett hibaüzenet látható a hibajelző ablak első sorában (OP7 esetén egyszerre csak egy üzenet látható, a legelőször bekövetkezett hiba szövege villog a kijelzőn).
Annál a panelnál, amelyiknél az üzenetnek prioritása is van, a magasabb prioritású üzenet „előre jön” a kijelzőn.
Az ACK megnyomásával az üzenet eltűnik és első helyre kerül a következő üzenet, amit ugyanígy lehet nyugtázni. OP7-nél nyugtázáskor megjelenik az az üzenet amelyikhez tartozó hiba az első után következett be, majd a harmadik, és így tovább, amíg minden új (nyugtázatlan) hibát le nem nyugtáztunk az ACK gombbal.
Ha a hiba nyugtázva van, de még van aktív hibajelzés, akkor a fennálló hibákat meg lehet nézni. OP7-nél az ESC gomb megnyomásával. Az ESC gomb először esetleg visszavisz az előző képre és csak utána a hibaüzenetekhez/eseményekhez. Ha egynél több hibajelzés aktív, akkor ezen a hibakijelző képernyőn a le/fel gombokkal lehet lapozni az üzenetek között.
OP7/OP27-nél a fennálló hibákat egy beépített funkció segítségével lehet megjeleníteni (lásd alább).

A ProTool-ban a hibaüzeneteket a Messages listában találjuk. Innen két út vezet tovább: Alarm messages és Event messages. Azaz a hibaüzenetek és az esemény üzenetek.
Mindkettő egy hosszú listához vezet, ahol egy bejegyzés egy üzenetnek felel meg:
Minden üzenethez hozzá van rendelve egy bit a PLC-ben. Ha a bit értéke =1, akkor a hozzá tartozó üzenet aktív.
Az üzenetek és bitek egymáshoz rendelése egy-egy területmutató segítségével történik. A területmutató neve Alarm Messages és Event Messages.
A hibaüzenetek és esemény üzenetek területmutatójának beállítására szolgáló ablak teljesen egyforma. A képen a hibaüzenetek bitjeire hivatkozó Alarm messages területmutató properties ablaka látható:Mindkettőnél egy word-ökből álló memóriaterületet kell meghatározni:
Range:
A memóriaterület amin az alarm/event bitek vannak. S7 PLC-nél ez M (merker) vagy DB (adatblokk) lehet.
Alatta az alarm vagy event adatterület kezdőcíme. M beállításnál MW (merker word címe), DB beállításnál DB (adatblokk száma) és DBW (adat word címe a blokkon belül).

Length [Words]:

Az alarm (event) terület mérete a word-ök számával kifejezve. Mivel az itt megadott terület minden egyes bitjéhez tartozni fog egy üzenet, legkevesebb 16 üzenet számára lehet területet foglalni. Természetesen nem kötelező kihasználni mind a 16-ot (vagy pontosan a 16 többszörösét), de a terület le lesz foglalva az üzenetek számára, vagyis az itt megadott terület egyetlen egy bitje sem használható más célra, még akkor sem, ha némelyik alarm vagy event bitet nem használjuk fel üzenet kijelzéséhez.
A legnagyobb szám amit itt meg lehet adni 256 (ez elméletileg 256*16, azaz 4096 hiba, és 4096 esemény üzenet használatát teszi lehetővé). A maximálisan kezelhető üzenetek számát azonban az OP is korlátozza (OP7nél pl. 500, OP27-nél és OP270-nél 2000).

Acquistion cycle [s]:

Az OP ilyen gyakorisággal kérdezi le az esemény illetve hibaüzenetek területét. Mindig letölti a teljes területet és megvizsgálja, hogy az előző letöltés óta valamelyik bit megváltozott-e. Ha igen, akkor annak megfelelően jár el (ha 0>1 változás történt, megjeleníti az üzenetet, bejegyzi a log-ba, stb).
Fontos, hogy egy hibaüzenetet vagy esemény üzenetet az OP csak akkor fog megjeleníteni (illetve regisztrálni) ha az üzenetet kiváltó bit a PLC-ben legalább annyi időre megváltozik, amekkora az Acquistion cycle értéke!

Az üzenetekhez rendelt bitek számát lehetőleg úgy kell meghatározni, hogy legyen tartalék bőven, ami megkönnyíti a későbbi bővítést, de a kihasználtnál sokkal nagyobb terület lefoglalása (pl. Annak többszöröse) fölöslegesen terheli a PLC és az OP közötti kommunikációs csatornát (ez esetleg megnövekedett válaszidőket eredményezhet, illetve ha a buszon egyéb eszköz is van, a busz terhelése hatással van azok elérésére is).
Mint látható az alarm és event területek csak egybefüggőek lehetnek. Továbbá a területek sem egymást, sem más területmutatók által lefedett területekbe nem lóghatnak bele (nem lehet átfedés) egy PLC-ben. Ha ilyen átfedés jön létre, arra a ProTool figyelmeztet amikor a területmutató paramétereit beállítjuk.

Az üzenetekehez rendelt bit terület és az üzenetek összefüggését az alábbi példa mutatja.
A példa szerint az Alarm message areapointer-nek MW100 van beállítva.Az első (1-es) üzenet tehát az MW100 0-ás bitje lesz, a 2-es üzenet az 1-es bitje, stb (lásd az ábrát).
Mivel a byte-ok sorrendje a word-ön belül minden esetben fordított, azaz a kisebb helyértékű 8 bitet (0-7 bitek) a magasabb című byte tartalmazza, a nagyobb helyértékű biteket (8-15) pedig a word alacsonyabb című byte-ja, az MW100 0-ás bitje az M101.0 címen elérhető bit lesz.

Ebben a keveredésben segít kiigazodni a ProTool üzenetszerkesztője, mivel az ablak alsó szélén pontosan jelzi annak az alarm vagy event bitnek a bit címét amelyik üzenetnél a kurzor áll:


Ha alarm/event területnek adatblokkot adtunk meg, akkor a cím kiírása annak megfelelően módosul.
Nem kell tehát számolgatni, hogy melyik üzenethez melyik bit tartozik.
Ha nincs még megadva az üzenet területmutatója, vagy átlépjük annak határát, akkor itt a „No areapointer there” üzenet olvasható.

Az üzenet szerkesztőben lehet az üzenetekhez magyarázó (help) szöveget is írni. Ehhez válasszuk ki a View menü Help Texts menüpontját (vagy nyomjunk meg Ctrl-H gombokat). A szerkesztő átvált a help szövegek szerkesztésére.Minden üzenethez lehet help szöveget írni, de nem kötelező.
Ha olyan hibaüzenet van a kijelzőn, amelyikhez tartozik segítő szöveg, akkor a panel HELP gombja melletti jelzés világít. Ha ilyenkor a kezelő megnyomja a HELP gombot, akkor a kijelzőn megjelenik az üzenethez tartózó magyarázó szöveg.

Üzenetek tulajdonsága

Amikor megnyitjuk az üzenetszerkesztőt a ProTool-ban, akkor az alábbihoz hasonló attributes ablak jelenik meg. Az ablak tartalma függ az OP típusától.Priority
OP7 esemény és hibaüzeneteihez prioritás rendelhető.
A magasabb prioritású üzenetek az alacsonyabb prioritásúak előtt jelennek meg ha egyszerre több üzenet is bekövetkezik, Azaz ha egy alacsony prioritású üzenet következik be, majd utána egy magasabb prioritású, akkor a kijelzőre (előre) a később jövő magasabb prioritású üzenet kerül.
A prioritások alapján az üzenetnaplók szűrhetők is. Lehetőség van csak egy megadott fontosságú (prioritású) üzenetlista megjelenítésére vagy kinyomtatására (lásd az üzenetkezelő funkciókat).

ACK

A prioritások mellett némelyik operátorpanel lehetőséget biztosít az üzenetek csoportokba rendezésére (ACK).
A csoportok szerinti szűrés is lehetséges egy-egy üzenet napló megjelenítésekor, de mód van a hibaüzenetek csoportos nyugtázására is.

Port/Relay

Az OP27 operátorpanel rendelkezik egy relével és 8 ún. porttal.
A port mezőbe beírt számú portot az OP aktiválja, amikor az üzenet aktív lesz. Ez a szám 0-8 lehet.
A Relay egy kapcsoló, amivel bekapcsolható az OP reléje annál az üzenetnél, amelyiknél ezt a kapcsolót bekapcsoljuk. A relékontaktus pl. Valamilyen jelzésre használható fel.
Mindkét opció függetlenül állítható minden üzenetnél.

Print

Ha a ProTool System/Messages/Settings menüjében a Printout kapcsoló be van kapcsolva, akkor az OP minden olyan üzenetet kinyomtat amikor az bekövetkezik, megszűnik vagy lenyugtázzák, amelyiknél a print kapcsolót bekapcsoljuk.

Functions

(OP270)
Üzenetekhez funkciót lehet hozzárendelni. A funkció végrehajtása több, az üzenethez köthető eseménnyel indítható. Ezek:
Message Arrives: Amikor az üzenet megérkezik
Message departs: Amikor az üzenet inaktív lesz (megszűnik)
Message Acknowledged: Amikor az üzenetet lenyugtázzák
Edit Message: Amikor a kezelő az üzenet kiválasztása után
megnyomja a message view objektum Edit gombját

Üzenetek naplózása

Az üzenetek kezeléséhez hozzátartozik a naplózás. Ez egy beépített funkció. A napló egy lista, amibe időbélyegzővel ellátott bejegyzések kerülnek. Szintén beépített funkció teszi lehetővé ennek a listánaka megjelenítését és törlését.
A hibaüzenetekkel kapcsolatban három, az eseményekkel kapcsolatban két esetben keletkezik bejegyzés:
Hibaüzeneteknél:
Esemény üzeneteknél nincs nyugtázás, ezért ilyen bejegyzés nem keletkezik az eseménynaplóba.
Az OP csak véges számú üzenet tárolására képes. Ezért ha a tároló megtelik és újabb üzenet érkezik, akkor a legrégebbi bejegyzés a lista végéről törlődik (mindig a legrégebben érkezett üzenet törlődik, attól függetlenül, hogy a kijelzés sorrendje hogyan van beállítva).

A naplók és az üzenetkezelő funkciók:

OP7:
A legegyszerűbb, ha valamelyik nyomógombhoz rendeljük hozzá a hibanapló megjelenítését végző funkciót, pl. Úgy, hogy a képernyő szerkesztőben egy funkciógomb beállításainál a Functions fülön a Select Funtion Screen funkciót választjuk, és Screen Name-nek a Display alarm buffer-t választjuk (eseménylistához pedig a Display EM buffer-t).Az üzenetkezelésre vonatkozó további lehetőségek a funkciók között:

AM Overflow warning, EM Overflow warning

A napló tárolására szolgáló memóriaterület fogyására figyelmeztető üzenet megjelenítését kapcsolja ki/be. Ha be van kapcsolva, akkor ha a hibanaplóban (AM) vagy az esemény naplóban (EM) fogy a bejegyzések számára fenntartott hely, akkor egy figyelmeztető üzenetet jelenít meg, ha a szabad memóriaterület mérete a ProTool-ban, a System/Messages/Settings... menün keresztül megadott mérték alá csökken. A küszöböt a teljes memória %-ában kell megadni.

A szintén itt található kapcsolókkal lehet beállítani, hogy alapértelmezés szerint az OP figyelmeztessen-e a memória fogyására vagy ne. A funkcióval működés közben kapcsolható át ez a beállítás a kezelő által külön az esemény, külön a hibanapló figyelésére.
Ha a napló megtelik, akkor az újabb üzenet érkezésekor törlődik a legrégebben bejegyzett üzenet.

Delete AM buffer, Delete EM buffer

A hibanapló (AM buffer) és az eseménynapló (EM buffer) tartalma törölhető ezzel a két funkcióval.

Display S7 diagnostics buffer

Ez a funkció egy speciális hibanaplót jelenít meg, ami az S7 PLC diagnosztikai üzeneteit tartalmazza. Hibakeresésnél hasznos, az S7 PLC minden rendszerüzenete megjeleníthető visszamenőleg idővel és dátummal. Sajnos az értelmezéséhez szükség van a diagnosztikai üzenetek listájára, mert az OP7 csak az üzenet számát jeleníti meg.

Display system message buffer

Megjeleníti az OP hibaüzenetek naplóját.

Display text of AMs, Display text of EMs

Kilistázható az összes OP-ban konfigurált hibaüzenet (AM) és esemény üzenet (EM) a számukkal együtt.

Display total number of AMs, Display total number of EMs

A jelenleg is aktív hibák (AMs) és események (EMs) számát jeleníti meg.

First/Last AM

Felcseréli a hibaüzenet bejegyzések sorrendjét
Az alarm lista megjelenése a következő:


1: A hibacsoport :
A hibajelzések csoportosíthatóak maximum 4 csoportba (pl. fontosságuk vagy a vezérelt gép részegységeivel való kapcsolatuk szerint). A csoportosítás jelentősége az, hogy az OP lehetőséget biztosít a hibacsoportok kívülről (PLC-ből) egyszerre történő nyugtázásra.

2: A hibaüzenet száma:
Az üzenet száma jelöli, hogy a naplóbejegyzés melyik üzenetre vonatkozik. Mivel az üzenet szövege itt nem fér el, csak egy számmal hivatkozik rá. A hiba azonosításához tehát szükség van egy listára, ami felsorolja az összes üzenet szövegét és a hozzá tartozó számot.

3: J, M, E jelzések
A hibaüzenet száma után egy J, M, vagy E betűjelzés látható. Ez jelzi, hogy a naplóbejegyzés adott számú hibája, amire a dátum vonatkozik ekkor érkezett (J), ekkor lett elfogadva (E), vagy ekkor szűnt meg (M). Ezek a betűjelzések a ProTool System/Messages/Settings menüjében tetszés szerint módosítható.


4: Dátum és idő
A dátum formája: nap.hónap.év óra:perc:másodperc
A bejegyzés időpontja másodperc pontossággal.
A naplóban lévő bejegyzések sorrendje konfigurálható a ProTool System/Messages/Settings menüjében.

Az event lista megjelenése hasonló az alarm listához, de nincsenek üzenet csoportok és az alarm listában nincs az üzenet elfogadására vonatkozó bejegyzés, mert az esemény üzeneteket nem kell nyugtázni.

OP27:
A napló OP7-hez hasonlóan szintén egy funkcióval jeleníthető meg, ami pl. Funkciógombhoz rendelhető hozzá. OP27 esetén a funkciót Messages csoportban találjuk, neve Display Alarms. Itt ugyanaz a funkció szolgál a fennálló események/hibák és a napló (visszamenőleges) megjelenítésre. A funkció paramétere dönti el milyen lista lesz látható.
A funkció paraméterének Buffer-t kell megadni a hibanapló kijelzéséhez. Eseménynaplót pedig a Display Events funkció jeleníti meg, szintén a Buffer paraméterrel.

     

Ha a Display Alarms vagy Display Events paraméterének nem Buffer-t állítunk be, hanem Page-et, akkor napló helyett egy olyan listát kapunk, amelyikben az aktuálisan fennálló hibák és események vannak (tehát amelyikhez tartozó bit 1 állapotban van). A listából eltűnik az az esemény vagy hibajelzés, amelyik bitje törlődik. Ha nincs hibajelzés vagy folyamatban lévő esemény, akkor ezek a listák természetesen üresek.

A funkciók paramétereinek felsorolásánál a paraméter neve előtt szögletes zárójelben jelzett szám az az értek, aminek a funkciója megegyezik a paraméter funkciójával, amikor a paraméter nem szöveges konstanssal van megadva, hanem értékkel vagy egy címke hivatkozással.
Az üzenetkezelésre vonatkozó további lehetőségek a funkciók között:

Alarms - Delete Buffer, Events – Delete Buffer

A hibanapló (Alarms) és az eseménynapló (Messages) tartalma törölhető ezzel a két funkcióval.

Alarms – Display First/Last

A fennálló hibák listájának sorbarendezését állítja: legfelül a legkésőbbi (last) vagy legfelül a legkorábbi (first) elrendezés között. A paraméternek három beállítása van:
[1] First: a legkorábban érkezett
[0] Last: a legkésőbb érkezett látható
[-1] Toggle: Az elrendezést felcseréli (ellentétesre váltja)

Buffer Overflow

A napló tárolására szolgáló memóriaterület fogyására figyelmeztető üzenet megjelenítését kapcsolja ki/be.
Ha be van kapcsolva, akkor ha a hibanaplóban vagy az esemény naplóban fogy a bejegyzések számára fenntartott hely, egy figyelmeztető üzenetet jelenít meg, ha a napló számára fenntartott szabad memóriaterület mérete a System/Messages/Settings... menün keresztül beállított memóriamennyiség alá csökken. A küszöböt a teljes memória %-ában kell megadni.A szintén itt található kapcsolókkal lehet beállítani, hogy alapértelmezés szerint az OP figyelmeztessen-e a memória fogyására vagy ne.
A funkcióval működés közben kapcsolható át ez a beállítás, ami mindkét naplótípusra egyszerre hatásos.
A paraméterben megadható a figyelmeztetés:
[0] Off: kikapcsolása
[1] On: bekapcsolása
[-1] Toggle: átváltása

Display Messages
A hibák és események listája és az eseménynaplók a Display Messages funkcióval is megjeleníthető. A funkciónak két paramétere van.

Message Type:

[0] Alarm messages : hibaüzenetek megjelenítése
[1] Event messages : esemény üzenetek megjelenítése
Display paraméter:
[0] Display message page: az aktív üzenetek megjelenítése
[1] Display message bufferI: az üzenet napló megjelenítése
[-1] Toggle (page<->buffer): átvált a fennálló és a napló nézet között

Message Filters
A fennálló események és hibák listájának szűrésére szolgáló funkció. A funkciónak hat paramétere van:

Filter:

[1] On: szűrő bekapcsolása
[0] Off: szűrő kikapcsolása
[-1] Toggle: átváltás a szűrő ki és bekapcsolt állapota között

Status:

Egy címke, amelyik a következő három paraméter hatását kapcsolja ki és be a következő módon. Ez lehetővé teszi, hogy a PLC online, futás közben módosíthatja a szűrés bizonyos kritériumait. A címke által hivatkozott PLC változó 0. bitje bekapcsolja a Priority szűrőt, az 1-es bit az Acknowledgement group szűrőt, a 2-es bit a Diagnostic messages szűrőt. A hivatkozott bitek 1 állapota be, 0 állapota kikapcsolást jelent.
A Status-hoz INT típusú címkét lehet beállítani.

Priority:

Ha a beállított érték 0, minden prioritású üzenetet megjelenít, ha 1..16 közötti érték, akkor csak a megadott prioritású üzenet és az annál alacsonyabb prioritású üzenet jelenik meg a listában.

Acknowledgement group:

Ha a beállított érték 0, minden nyugtázási csoporthoz tartozó üzenet megjelenik, ha 1..16 közé eső érték, akkor csak a megadott értéknek megfelelő csoporthoz tartozó üzenet lesz látható a listában.

Diagnostic messages:

0 értékkel megjelenít minden üzenetet, 1 beállítással csak a diagnosztikai üzeneteket.

Reserve:

Fenntartott. Nem használható

Message Log On/Off
Engedélyezi vagy letiltja az üzenetek nyomtatását. Ha engedélyezve van, akkor az operátorpanellel összekapcsolt nyomtató minden üzenetet kinyomtat amikor az bekövetkezik.

Print Messages
Kinyomtatja az összes hiba vagy esemény üzenetet. Hogy melyiket, az a Message Type paraméterrel állítható be.

Event Window
Megjeleníti vagy elrejti az eseményeket kijelző ablakot. On, Off és Toggle paramétere lehet:
On: megjeleníti
Off: elrejti
Toggle: átvált a megjelenítés és az elrejtés között

Print messages with filter1
Üzenetek nyomtatása szűrőfeltételeknek való megfeleltetés szerint.
Az operátorpanelhez kapcsolt nyomtatón kinyomtatja a funkció paramétereinek megfelelő üzenetek listáját. Mindegyik szűrőfeltétel egy-egy címke alapján alakul ki, így a nyomtatott lista szűrését a PLC program határozhatja meg a címkék által hivatkozott PLC változók beállításával:

Message Type:
Az üzenet típusa, ami lehet [0] Alarm messages (hibaüzenetek) vagy [1] Event messages (esemény üzenetek).
Priority:
INT típusú címke. Ha az érték 0, minden prioritású üzenetet nyomtat, ha 1..16 közötti érték, akkor csak a megadott prioritású üzenet és az annál alacsonyabb prioritású üzeneteket nyomtatja ki.
Event:
INT típusú címke, aminek az értékét 0-3 tartományban értelmezi:
0: az összes üzenet nyomtatása (ami a többi szűrőfeltételnek megfelel)
1: csak a beérkezett üzenetek nyomtatása
2: csak a már megszűnt üzenetek nyomtatása
3: csak a nyugtázott üzenetek nyomtatása
Text:
STRING típusú címke. Csak azokat az üzeneteket nyomtatja ki, amelyikben megtalálható a címke által tartalmazott szöveg. Ha a címke üres, akkor mindegyiket nyomtatja amelyik a többi szűrőfeltételnek megfelel.
Date:
STRING típusú címke. Csak azokat az üzeneteket nyomtatja ki, amelyik a címke áéltal tartalmazott dátum után keletkeztek. Ha a címke üres, akkor mindegyiket nyomtatja amelyik a többi szűrőfeltételnek megfelel.
Acknowledgement group:
INT típusó címke. Ha az értéke 0, minden nyugtázási csoporthoz tartozó üzenet megjelenik, ha 1..16 közé eső érték, akkor csak a megadott értéknek megfelelő csoporthoz tartozó üzenet lesz kinyomtatva.

Print messages with filter2
A funkció Priority, Event, Text, Date, Acknowledgement group paraméterei megegyeznek a Print messages with filter1 azonos nevű paramétereivel.
Ezzel azonban az üzenetek listája nem csak nyomtatóra, hanem file-ba is irányítható.

Output medium:

INT típusú címke, ami az üzenetlista kimeneti eszközét határozza meg. Ha értéke 0, akkor a kimenet nyomtatóra megy, ha 1, akkor file-ba. A kimenet file-ba küldése csak bizonyos operátorpaneleknél lehetséges!

File name:

TRING típusú címke, ami a kimenő file nevét tartalmazza. A string tartalma maximum 8 karakter lehet és meg kell felelnie a file név szabályainak (nem tartalmazhat bizonyos írásjeleket, és vezérlő karaktereket).
A paraméternek csak akkor van hatása, ha az Output medium paraméter értéke 1 (a kimenet file-ba megy)

File Extension:

INT típusú címke, ami a file nevének kiterjesztését határozza meg. Értéke 0-999 tartományba eshet, a számnak megfelelő kiterjesztést kap a file.
A paraméternek csak akkor van hatása, ha az Output medium paraméter értéke 1 (a kimenet file-ba megy)

Separator:

A lista file-ba küldése setén itt meg lehet adni, hogy az oszlopokat milyen karakter válassza el. 0-255 közötti érték adható meg, ami az elválasztó karakter ASCII kódja (pl.:9 tabulátor karakter).
A paraméternek csak akkor van hatása, ha az Output medium paraméter értéke 1 (a kimenet file-ba megy)

OP270:
OP270-nél a napló megjelenítését végző funkciót megint máshogy hívják. A funkciók között a Messages csoportban van, és a hibanapló megjelenítésének funkcióját Show_alarm_message_buffer-nek hívják, az eseménynaplót pedig a Show_event_message_buffer funkció hozza elő.
A funkciók paramétereinek felsorolásánál a paraméter neve előtt szögletes zárójelben jelzett szám az az értek, aminek a funkciója megegyezik a paraméter funkciójával, amikor a paraméter nem szöveges konstanssal van megadva, hanem értékkel vagy egy címke hivatkozással.
Az üzenetkezelésre vonatkozó további lehetőségek a funkciók között:

Acknowledge_Message:

Üzenetek nyugtázása. Csak azoknál az OP-knál van szükség rá, amelyiken nincs ACK billentyű.

Clear_message_buffer
Üzenet naplók tartalmának törlése. A funkció paramétere határozza meg hogy melyik üzenet naplót törli:
[-1] All_messages: az összes napló tartalmát törli
[0] Alarm messages: a hibanaplót törli
[1] Event_messages: az üzenetnaplót törli
[2] System_messages: a rendszerüzenetek naplóját törli
[3] S7_diagnosis_messages: S7 rendszerüzenetek naplótát törli

Display_event_message_window
Megjeleníti vagy eltünteti a folyamatban lévő eseményeket megjelenítő ablakot:
[0] Off: eltünteti az ablakot
[1] On: megjeleníti az ablakot
[-1] Toggle: vált az elrejtés és megjelenítés között

Display_system_message
Felhasználó által definiált rendszerüzenet megjelenítése. A funkció megjeleníti a paraméterként megadott konstans szöveget, vagy címke értékét, mint rendszerüzenetet. Ez a funkció jól használható pl. script-ek hibakereséséhez. Paraméterek:
String constant: egy fix szöveg
Constatnt: fix érték
Tag: címke

Message_Log_On_Off
Engedélyezi vagy letiltja az üzenetek nyomtatását. Ha engedélyezve van, akkor az operátorpanellel összekapcsolt nyomtató minden üzenetet kinyomtat amikor az bekövetkezik.
[0] Off: nyomtatás bekapcsolása
[1[ On: nyomtatás kikapcsolása
[-1] Toggle: átváltás a ki és bekapcsolt állapot között

Show_alarm_message_page, Show_event_message_page
Az aktív (fenálló) hibaüzenetek és esemény üzenetek megjelenítése.
[0] Off: lista bekapcsolása
[1[ On: lista kikapcsolása
[-1] Toggle: átváltás a ki és bekapcsolt állapot között

A naplókat nem csak a fent felsorolt funkciókkal, hanem olyan objektumokon keresztül is meg lehet jeleníteni, amelyek kifejezetten erre a célra készültek. Ezek a message view (üzenetmegjelenítő) funkciók.


Simple message view

A Simple message view objektum üzenetek és naplók egyszerű kijelzésére szolgál, viszonylag kevés lehetőséggel.

General fülA Simple message view objektum beállításai között a General fülnél állítható be, hogy milyen üzeneteket jelenítsen meg.

Message Events

Ha a Display szekcióban a Message Events van kiválasztva, akkor a listában olyan üzenetek jelennek meg, amik valamilyen üzenettel kapcsolatos változásról tájékoztatnak. Pl. Egy hibaüzenet keletkezett, egy hibaüzenetet lenyugtáztak, egy esemény üzenet megszűnt, stb. Ezek a listában mind egy-egy külön bejegyzést produkálnak.

Messages

Ha a Messages opciót választjuk, akkor csak azok az üzenetek jelennek meg az objektum által, amelyik folyamatban van, azaz az üzenetet kiváltó PLC bit értéke 1. Amikor a bit null alesz, a hozzá tartozó üzenet a listából eltűnik.
Ha a Message to be ACK kapcsolót bekapcsoljuk, akkor a kezelő ezzel az objektummal is tudja nyugtázni (elfogadni) a benne megjelenő hibaüzeneteket amikor az objektum ki van választva.

Columns fülAz üzenetmegjelenítés ablak oszlopainak ki és bekapcsolása.
Number of message: Az üzenet száma
Time: Idő, amikor a bejegyzés keletkezett
Message Status: Az üzenet állapota (keletkezés, megszűnés, nyugtázás)
Message Text: Az üzenet szövege
Date: Dátum, amikor a bejegyzés keletkezett
Class name:
Acknowledgement group: A csoport száma amibe az üzenet tartozik
Diagnosable: Diagnosztizálhatóság jelzése
PLC (error location): A PLC neve amelyik az üzenetet megjelenését okozta

Oldest Message First/Most recent message first
Az üzenetek sorrendjét állítja Oldest Message First beállításnál a legrégebbi üzenetek kerülnek a lista tetejére. Most recent message first beállításnál legfelül a legutóbb bekövetkezett üzenet lesz látható.

Time accurate to millisecond

Ha az üzenet idejének megjelenítése aktív, akkor ezzel a kapcsolóval az idő kiírásának pontossága tizedmásodpercesre állítható.

Display fül


Lines per message
1 üzenet számára fenntartott sorok száma. Ha minden üzenet csak egy sorban jelenik meg, akkor az objektum egyszerre több üzenetet tud megjeleníteni, de ha sok információs oszlop aktív, akkor az üzenet szövege esetleg nem fér ki egy sorban.
Ha egynél nagyobbra van állítva, akkor az első sor az információs oszlopok adatait tartalmazza, amiket a Visible columns beállításnál bekapcsoltunk, a többi sorban jelenik meg az üzenet szövege.

Number of visible messages

Az egyszerre megjelenő üzenetek száma. Az objektummal kijelzett üzenetek listáját nem lehet gördíteni, így nincs értelme nagyobb számot megadni, mint amennyi üzenet elfér az objektum számára megszabott helyen.

Egy simple message view objektum képe:

Message view

Összetettebb üzenetmegjelenítő objektum. Mivel a Simple message view hasonló beállításokkal rendelkezik, itt csak azok a lehetőségek vannak leírva amik annál nincsenek.
General fül:Diagnosis Buffer From PLC
Ha ez a beállítás aktív, akkor az objektum a beállított PLC diagnosztikai üzeneteit jeleníti meg. Ha a buszon több PLC is van és mindegyik diagnosztikai üzeneteinek a megtekintését lehetővé akarjuk tenni, akkor mindegyik PLC-hez le kell rakni egy Message view objektumot, amiket különböző PLC-kre állítunk be.

Message Archive

Üzenet arhívum. Ha bekapcsoljuk a Message Archive kapcsolót, akkor alatta ki kell választani egy arhívot az arhív listából. A listában minden arhív megjelenik, de közülük csak üzenet típusú arhív választható ki (vannak olyan arhívumok, amibe nem üzenetek, hanem címkék értékeit menti a panel).
Ilyen beállítás mellett az OP a kiválasztott arhívum tartalmát jeleníti meg. Az arhívum egy elmentett (pl. File-ba mentett) üzenet napló, aminek a megtekintését ez a funkció teszi lehetővé.
Az arhív file-ban (vagy hálózaton) kerül tárolásra. Az OP-n az üzenetek naplója törlődik amikor megszűnik a panel tápfeszültsége, az arhívum tartalma megmarad. Továbbá (az arhívum beállításaitól függően) sokkal több üzenet visszakereshető benne.

Control Tag for Display Area

Egy 8 byte-os „DATE AND TIME” típusú címkét lehet beállítani Control tag-nek.
Amikor ennek a címkének a tartalma megváltozik, akkor a message view objektum megkeresi a címke tartalmának megfelelő dátum és időbejegyzést, és a lista látható részét oda pozicionálja. Ha nincs a címkében lévő időnek megfelelő bejegyzés, akkor az ahhoz legközelebbi bejegyzést hozza a lista elejére.
Kézenfekvő a message view objektum mellé egy input mezőben beállíthatóvá tenni a Cotrol tag-nek megadott címkét. Így az input mezőbe beírt időt meg lehet keresni a listában. Különösen hasznos üzenet arhívumokat megjelenítő objektumnál, tekintve hogy a bejegyzések száma ott igen nagy lehet.


Column fül
Az üzeneteket megjelenítő lista oszlopainak beállítása.Visible Columns
A lista elemei elé tett pipával az adott oszlop megjelenítése bekapcsolható:
Number of Message: Az üzenet száma
Time: Időbejegyzést
Nessage Status: Állapot (nyugtázva/érkezett/megszűnt)
Message Text:  Üzenet szövege
Date: Dátum
Class name: Üzenet osztály (hiba, esemény, rendszer, S7)
Egy keskeny oszlopban jelzi az üzenet fajtáját:
!: hibajelzés (alarm)
üres: esemény üzenet (event)
$: OP rendszer üzenet
S7: S7 PLC diag. üzenet
Acknowledgement Group: Nyugtázási csoport
Diagnosable: Diagnosztizálhatóság
PLC (error location): A PLC neve amelyik az üzenetet küldte

Headings
A fejlécek megjelenítése kapcsolható ki/be

Column Order Variable

Ha be van kapcsolva és az OP-hoz csatlakozik egér, akkor az oszlopok sorrendje átrendezhető úgy, hogy az oszlop fejlécén lenyomjuk a bal egérgombot és nyomva tartva az oszlopot a kívánt helyre vontatjuk vízszintesen. A gomb felengedésekor az elhúzott oszlopot a gomb elengedésének helyére teszi.
Sorting of each column possib.
Ha be van kapcsolva, akkor az OP-ra kapcsolt egérrel az idő vagy a dátum fejlécére kattintva megváltoztatható a lista sorba rendezése.

Text across columns

Ezzel az opcóval az üzenetek szövege (ha a Visible Columns listában a Message Text aktív) külön sorban íródik ki.
Azaz minden üzenethez tartozik egy-egy oszlop, amelyeknek a megjelenítését Visible Columns listában bekapcsoltunk, és egy teljes sor, az oszlopokhoz tartozó adatok alatt, ami csak az üzenet szövegét mutatja:Ha kikapcsoljuk ezt az opciót, akkor az üzenet minden eleme egy sorban látható, az üzenet szövege egy külön oszlopot kap:


Mivel azonban az üzenetek teljes szövege így valószínűleg nem fér ki a számára fenntartott oszlopszélességbe, ha kiválasztunk egy csonkított üzenetet a listából, akkor az átmenetileg két sorban jelenik meg, így az üzenetszöveg teljes egészében láthatóvá válik.

Time Accurate to Milliseconds

Az idő megjelenítésének pontosságát lehet vele századmásodpercre növelni. Ha ki van kapcsolva, akkor az időt csak óra:perc:másodperc formában jeleníti meg a listában.

A Display fül
Az üzenetlista megjelenítésével kapcsolatos általános beállításokat tartalmazza.Horizontal Scroll Bar
Vízszintes gördítősáv megjelenítését kapcsolja ki/be. Vízszintes gördítősáv akkor jelenhet meg a Message View objektumon, amikor a látható szélességnél a lista tényleges szélességénél nagyobb. A gördítősáv segítségével a lista vízszintesen gördíthető, így megjelenik a kitakart rész.
Vertical Scroll Bar
Függőleges gördítősáv ki és bekapcsolása.
Ha a lista hosszabb mint amennyit az objektum egyszerre meg tud jeleníteni, és ez az opció be van kapcsolva, akkor megjelenik a gördítősáv. Ennek segítségével a lista görgethető.
Figyelem! Ha a függőleges gördítősávot kikapcsoljuk, akkor csak a lista első néhány bejegyzése jeleníthető meg (amennyi kifér), nem lesz mód a lista lapozására.

Gridlines

Függőleges és vízszintes elválasztó vonalakat kirajzolását kapcsolja ki és be.

Help, Ack, Edit Button

Három nyomógombot lehet ki be kapcsolni, amelyek a listamegjelenítő objektum alsó részén jelennek meg. A nyomógombok hatása a kiválasztott üzenetre vonatkozik.
Az ACK segítségével az üzenet nyugtázható.
HELP (súgó) megjeleníti az üzenethez tartozó help szöveget, ha írtunk az üzenethez help szöveget.
Edit (szerkesztés) nyomógomb pedig aktiválja az üzenet Edit Message eseményét. Ha ehhez az eseményhez hozzárendeltünk valamilyen funkciót az adott üzenetnél, akkor a nyomógomb megnyomásával az végrehajtásra kerül.

Multiline display
Lines per message: Egy üzenethez tartozó sorok száma. Minden üzenet számára ennyi sor lesz fenntartva a listában.

Size Mode

A Size to fit kapcsoló bekapcsolásával a Message View objektum méretezése automatikus lesz. A mérete akkora lesz, amekkora szükséges a Visible messages-nél megadott számú üzenet megjelenítéséhez.
Ilyenkor az objektum méretét a ProTool-ban nem tudjuk megváltoztatni (csak a helyét).

Üzenetek beállításai

Az üzenetekkel kapcsolatos alapbeállításokat a ProTool System/Messages/Settings... menüben találjuk. A beállítási lehetőségeket tartalmazó ablak megjelenése függ attól, hogy az éppen betöltött projectbe milyen fajta OP-t konfiguráltunk. A kép OP270-nél megjelenő beállításokat mutatja.Alarm messages
Az üzenetek megjelenésének sorrendje:
First: Korábbi elől
Last: Későbbi elöl

Printout

Az üzenetek nyomtatásának ki és bekapcsolása (feltéve hogy az OP-hoz megfelelő nyomtató csatlakozik és az be is van állítva a System/Printer/Settings... menüben.

Language

Ebben mezőben lehet megadni, hogy a Character/Titles szekcióban lévő nyelv specifikus beállítások melyik nyelv szerinti szövegeit szerkesztjük

Active

Az üzenet listában az üzenet megérkezését jelző betű

Cleared

Az üzenet listában az üzenetet kiváltó állapot megszűnését jelző betű

Acknowledged

Az üzenet listában az üzenet nyugtázását jelző betű
Az Active, Cleared és Acknowledged jelzések az üzeneteket megjelenítű ablakban a „Message Status” oszlopban jelenik meg.

Ack Group

Az üzenetlistában az üzenetek csoportját jelölő rövidítés

Event Messages: Window

Az ablak fejlécén megjelenő szöveg, amelyiket a Display_event_message_window funkció jeleníti meg. (OP27-nél nincs)

Event Messages: Page

A fennáló eseményeket megjelenítő ablak fejlécének szövege, amelyiket a Show_event_message_page funkció jeleníti meg. (OP27-nél Display Events funkció, page paraméterrel)

Event Messages: Buffer

Az eseménynaplót megjelenítő ablak fejlécének szövege, amelyiket a Show_event_message_buffer funkció jeleníti meg. (OP27-nél Display Events funkció, buffer paraméterrel)

Alarm Messages: Window

A hibaüzeneteket megjelenítő ablak fejlécének szövege, ami a hiba bekövetkezésekor jelenik meg. (OP27-nél nincs)

Alarm Messages: Page

A fennálló hibákat felsoroló ablak fejlécének szövege, amit a Show_alarm_message_page funkció jelenít meg. (OP27-nél Display Alarms funkció, page paraméterrel)

Alarm Messages: Buffer

A hibanapló ablakát megjelenítő ablak fejlécének szövege amit a Show_alarm_message_buffer funkció jelenít meg. (OP27-nél Display Alarms funkció, buffer paraméterrel)

System messages: Window

Az OP rendszerüzeneteit megjelenítő ablak fejlécének szövege. (OP27-nél nincs)

A Language átváltásával az ablakok fejlécének szövegeit minden konfigurált nyelvhez külön-külön megadhatjuk.

Message Procedure
Annak módját határozza meg, hogy az OP-hoz hogyan jutnak el a PLC-ből az üzenetek.
Message bit a hagyományos módszer, amikor az OP ciklikusan olvassa az alarm messages és event messages területmutatókkal megadott PLC adatterületet, melyik minden bitjéhez egy üzenetet rendel. A módszer nem igényel külön programozást a PLC-ben, az egyes üzenetek megjelenítéséhez csak 1-be kell billenteni az üzenethez tartozó bitet, majd 0-ba ha az ok megszűnt. Cserébe azonban az OP a folyamatos lekérdezésekkel terheli az OP és a PLC közötti kommunikációs vonalat.
Az Alarm_S használatakor a PLC kezdeményezi az üzenet elküldését egy speciális eljárással, amit csak S7 300/400 PLC-k támogatnak az
SFC17 és SFC18 rendszerhívásokon keresztül.

A negyedik rész itt olvasható
Ez a jegyzet letölthető PDF formátumban

Szirty