A faceplate-ek
(1)

Mi is a faceplate?
WinCC Flexible HMI szoftverben egy olyan összetett grafikus objektum, amivel komplett funkciókat lehet megvalósítani. Olyan, mint ha egy műszer vagy egy vezérlőpult előlapját terveznénk meg előre, amit számtalanszor újra felhasználhatunk a projectben, vagy máshol, másik projectben. Kompakt és újrahasznosítható.
Pl. elhelyezhetjük egy szabályzó kör vagy motor indító funkció kezelő szerveit és visszajelzéseit egy faceplate-en. Amikor újra ilyen szabályzókört vagy motor indítást kell használnunk, csak elővesszük a már kész faceplate-et és felparaméterezzük.

A faceplate előre konfigurált objektumok halmaza, amit később önálló objektumként lehet kezelni. A benne lévő objektumok dinamikus tulajdonságai azonban nincsenek eltemetve vagy bele betonozva a faceplate-be, ezek paraméterként kívülről módosíthatók. Tulajdonképpen ez a faceplate lényege. A faceplate-nek vannak "ki és bemenetei". Ezeken keresztül a bennük lévő objektumok tulajdonságait, paramétereit kívülről meg lehet változtatni. ha pl. a faceplate-ben van egy input mező, akkor a hozzá tartozó tag-et magának a faceplate-nek adjuk át. A faceplate szerkesztésekor, annak belső felépítésével dönthetjük el, hogy milyen paramétereket lehet átadni neki és az melyik belső objektum milyen tulajdonságára lesz hatással.

A fenti ábra mutatja hogy a faceplate-ben lévő objektumok hogyan kapcsolódnak a "külvilághoz". Ezt az "interface" valósítja meg.
Alapvetően kétféle interface típust ismer: statikust és dinamikust. A statikus paraméterek egyirányú kapcsolatok, ezeken keresztül konstansokat (állandókat) és a felhasználói jogokkal kapcsolatos fix adatokat lehet átadni neki.

A faceplate dinamikus felülete két irányú és változók (tag-ek) és struktúrák (lásd később) szerepelhetnek benne paraméterként.
Fontos tulajdonsága, hogy saját, lokális változói lehetnek a faceplate-eknek (D). Ezek csak a faceplate-en belül érhetők el.De nem csak változói lehetnek, hanem script-eket is tartalmazhat.


A faceplate-eket a WinCC Flexible faceplate szerkesztőjében készíthetjük el.
Az objektumok elhelyezése ebben a szerkesztőben alig tér el a normál screen editorban megszokottaktól, tag-ek és az objektum tulajdonságainak kezelése viszont eltér. Tulajdonságokat a hagyományos módon, közvetlenül is meg lehet adni (színek, vonal vastagsága, betűtípus, méret, stb) de lehetőség van a static interfész bevonására, amikor is a faceplate konstans paramétere lesz az adott objektum adott tulajdonsága.
A static interface biztosítja, hogy a faceplate-en belül elhelyezett objektumok tulajdonságait anélkül módosíthassuk a faceplate használatakor, hogy magát a faceplate-et módosítani kellene. Hogy melyik belső objektum melyik tulajdonsága ez, azt a faceplate szerkesztésekor dönthetjük el. Tehát csak azon tulajdonságok módosíthatók felhasználáskor, amelyeket a készítő lehetővé tette (bevonta a static interface-be).

A tag-ek kezelése is eltér a faceplate-en belül, mert globális tag-et nem lehet használni belül, csak lokális tag-et és a dinamikus interfészben megadott "paramétereket". Ezzel biztosítható, hogy egy kész faceplate bármilyen WinCC Flexible projectben felhasználható változtatás nélkül.
Ha a faceplate-ben lehetne közvetlenül hivatkni egy globális tag-re, akkor azt belebetonoznánk a faceplate-be. Mivel fontos, hogy a faceplate-ek újra felhasználhatók legyenek, mint egy könyvtár elem, ez hátrányt jelentene, hiszen koránt sem biztos, hogy egy másik projectben is létezik egy olyan tag és hogy ugyanaz a funkciója.

A faceplate szerkesztőt háromféleképpen is elindíthatjuk:
A faceplate configuration ablak:A bal oldali "interface" feliratú lista tartalmazza az összes olyan tulajdonságot, beállítást, amit a faceplate használatakor megváltoztathatunk változókkal vagy konstansokkal. (A képen ez a lista még üres!).
A jobb oldali "Inner Objects" lista tartalmazza a faceplate-ben elhelyezett összes objektumot és azok "alap" tulajdonságait, beállításait.

Felhasznált irodalom:
Kapcsolódó írások:
A faceplate-ek c. írás második része

Szirty