WinCC Flexible és az üzenetek


Ez a leírás igyekszik bemutatni a WinCC Flexible üzenet kezelését. Ez kissé eltér az előd, a ProTool megoldásától. A különbség elsősorban abból adódik, hogy a Flexible üzenet kezelése rugalmasabb (emiatt kissé bonyolultabb is).
A kiindulási alap egy OP277 6"-ra beállított üres project lesz.

Amennyiben nem angol nyelvű projectet szeretnénk létrehozni, állítsuk be a Language Settings > Project languages-nél a magyar nyelvet.Először jelöljük be a nyelvek listájában a magyart, majd állítsuk át az Editing language és a Reference language beállítást magyarra.Ezután kivehetjük a pipát az angol nyelv elől.
Ellenőrizzük, hogy a Device Settings > Languages and Fonts oldalon a magyar nyelv előtt a Runtime Language oszlopban be van-e jelölve a magyar nyelv. Ellenkező esetben a projectben nem fognak szövegek megjelenni.Nyissuk meg a Discrete Alarms táblázatot, ami kezdetben üres. Ebben a táblázatban lehet létrehozni azokat a hivatkozásokat, amelyek a PLC egyes bitjeire hivatkoznak.
A Discrete Alarms lényege tehát az, hogy PLC bitekhez üzeneteket lehet hozzárendelni. Az OP folyamatosan (alapbeállítás szerint másodpercenként egyszer) lekérdezi az összes üzenet bitet. Ha valamelyik üzenethez tartozó bit aktív (TRUE) lesz, akkor a hozzárendelt üzenet aktívvá válik. Hogy az aktív üzenettel mi történjen, azt az egyéb beállításokkal tudjuk meghatározni (lásd később).
A ProTool-nál az üzenet biteket tartalmazó PLC biteket egy összefüggő memóriaterületként, egy területmutatóval (areapointer) lehetett deklarálni. Ezért ott az üzenetekhez tartozó bitek mindig szép sorban egymás után sorakoztak az areapointer által meghatározott területen belül. Bővebben erről a Siemens simatic operátorpanelek programozása 3. részében lehet olvasni.

WinCC Flexible-ben a lényeg ugyanaz (egy bit-egy üzenet) de az üzenetekhez WORD/bit alapon rendelhetjük hozzá a PLC biteket. Ez azt jelenti, hogy amikor leírjuk a táblázatban (Text) az üzenet szövegét, akkor ehhez meg kell adnunk egy WORD típusú PLC változót (csak WORD lehet, neve trigger Tag) majd ki kell jelölni, hogy a megadott WORD-ön belül melyik bit tartozzon az üzenethez (trigger bit). A WORD változók és azon belül a bitek sorrendje pedig tetszőleges. Ezért nem szükséges hogy az üzenetjelző bitek a PLC-ben egy sorfolytonos, egybefüggő memóriaterületen legyenek. (az ésszerűség azonban azt kívánja hogy érdemes valamilyen rendszert, szabályszerűséget fenntartani).
A másik fontos különbség, hogy itt egy füst alatt van az összes üzenet, míg ProTool-ban az Alarm és a Warning üzenetek jól elkülönültek (külön táblázat az üzenet szövegeknek és külön areapointer az üzenet biteknek).

Alarm Classes

WinCC Flexible-ben is többféle üzenet van, mint ProTool-ban az Alarm és Wraning, de itt együtt a rendszer üzenetekkel és lehetőségünk van újabb üzenetfajták létrehozására is, amelyeket message class-nak nevez (osztály).
Alapértelmezés szerint 4 ilyen osztály van létrehozva:Ezek küzöl a Diagnosis Events (diagnosztikai üzenetek) és a System a rendszer üzenetei számára vannak fenntartva.
Az Errors és a Warnings osztályt a felhasználó szabadon használhatja.
Ahogy a neve is mutatja, az Errors a hibaüzeneteknek lett szánva, a Warnings pedig a figyelmeztető üzeneteknek (nem kritikus események jelzése).
A kettő között alapvetően az a különbség, hogy az Errors üzeneteket nyugtázni kell, a Warnings üzeneteket viszont nem. Ezért látható az Acknowledgement oszlopban az On "activated" beállítás az Errors mellett. Ez követeli meg a kezelőtől a nyugtázást a hiba bekövetkezése után.
A színeknek akkor van jelentősége, ha az Alarm Managament > Settings > Alarm Settings beállításoknál be van kapcsolva az Use Alarm Class Cloros opció:Alaphelyzetben ez ki van kapcsolva. Akkor van fontos szerepe, ha további osztályokat hozunk létre, amelyekhez eltérő színeket rendelünk hozzá. Az osztályok tartozhatnak a gép egyes részeihez, vagy megkülönböztethetjük velük a hibák súlyosságát is. A színes megjelenés a hibák listájában gyorsabb áttekintést tesz lehetővé.

C color Azoknak az üzeneteknek a háttérszíne, amelyek még aktívak és nem lettek nyugtázva sem
CD color Azoknak az üzeneteknek a háttérszíne, amelyeket érkezésük óta még nem nyugtázták
CA color Azoknak az üzeneteknek a háttérszíne, amelyek nyugtázva lettek, de még aktívak
CDA color Azoknak az üzeneteknek a háttérszíne, amelyek már megszűntek és nyugtázva is lettek

CA és CDA color természetesen csak akkor állítható be, ha a hibaüzenetet nyugtázáshoz kötöttük. (Acknowledgement = On "activated" beállítás)

Az üzenetjelzés

Amennyiben a szimbólum táblában már deklaráltuk az üzenet biteket tartalmazó word változókat, vagy létrehoztuk azokat egy adatblokkban, a táblázat Trigger Tag oszlopában beállíthatjuk ezeket nevük szerint, kiválasztva őket a Tag listából vagy a szimbólum táblából. Ellenkező esetben létre kell hozni egy új Tag-et és meg kell adnunk a word abszolút címét.
Ezután a word minden egyes bitjéhez rendelhetünk egy sort a Discrete Alarm táblázatban. Nem szükséges minden bitet felhasználni, de az OP másodpercenként kiolvassa a PLC-ből az egész WORD-öt. Ezért optimálisabb ha minden bitet felhasználunk.A példán Alarm1, Alarm2, stb szöveggel ellátott Error osztályú üzenetek vannak az MW200 merker word bitjeihez rendelve. Mivel a word-ben a byte-ok sorrendje fordított, így az első üzenet a 8-as bithez van hozzárendelve, a második a kilenceshez, stb, a kilencedik üzenet a nullás bit, a tizedik az 1-es bit, és így tovább.
Az első öt üzenetet az Errors a többit a Warnings osztályba soroltuk.

Ha most ezt kipróbáljuk és a PLC-ben bebillentjük az M200.0-M201.7 bitek valamelyikét, egész egyszerűen semmi nem fog történni. Pedig hibaüzenetek már vannak. Gondoskodnunk kell arról, hogy valamilyen módon meg is jelenjenek.
Ez többféleképpen is lehetséges:

Az Alarm View objektum szolgál az üzenetek megjelenítésére. Ha egy ilyen objektumot helyezünk el valamelyik képernyőn, akkor egy listában megjelennek az üzenetek. Minden üzenetet az OP "megjegyez".
A hiba bekövetkezését, a megszűnését és a hiba nyugtázását is (ha bekapcsoltuk a nyugtázást) bejegyzi az üzenet buffernek nevezett tárolóba.
Az Alarm View beállítható, hogy a megjegyzett, vagyis korábbi üzeneteket akarjuk vele megjeleníteni, vagy az aktuális üzeneteket. Az Alarm View objektumot egy közönséges screen-en helyezhetjük el:Az Alarm View "general" beállításai:Ha a Display alatt az Alarms van kiválasztva, akkor az aktuális üzeneteket jeleníti meg. Az alatta található további két opció jelentése:
Ha csak a Pending alarms van bekapcsolva, akkor az ablak az összes olyan hibát felsorolja, amelyikhez tartozó bit a PLC-ben aktív, attól függetlenül, hogy nyugtázva van-e, vagy nincs.
Ha csak az Unacknowledged alarms van bekapcsolva, akkor a lista azokat az üzeneteket tartalmazza, amelyek még nem lettek lenyugtázva, attól függetlenül, hogy az üzenetekhez tartozó bit 0 vagy 1 állapotban van.
Ha mind a kettő be van kapcsolva, vagy egyik sem, akkor a listában megjelenik az üzenet, amikor a hozzá tartozó bit 1 lesz és akkor fog eltűnni, ha a bit 0 lesz ÉS nyugtázták is.
Ha nem nyugtázták, de a bitje 0 lett, vagy a bitje 1 de nyugtázták, akkor az üzenet a listában marad.

Ha az Alarm events beállítás aktív, akkor az Alarm View az üzenet buffer tartalmát mutatja, vagyis a korábban bekövetkezett üzeneteket (ezzel együtt a jelenleg aktívakat is).Ha be van kapcsolva a Properties > Columns-nál a Status oszlop, akkor a táblázatban lesz egy Állapot fejlécű oszlop, ahol C, (C)A, (C)D, (CD)A, (CA)D jelzések jelennek meg.
Ezek a jelzések azt mutatják, hogy az üzenet a bufferben milyen ok miatt került bejegyzésre:

C Üzenet megérkezett. Még nem szűnt meg és nem nyugtázták (aktív, nyugtázatlan üzenet)
(C)A Az üzenetet a megérkezése után nyugtázták, de az üzenet még aktív (nem szűnt meg)
(CA)D Az üzenetet a megérkezése után korábban nyugtázták és most megszünt
(C)D Az üzenet megszünt, anélkül, hogy nyugtázták volna
(CD)A Az üzenetet nyugtázták, de ez a megszünése után történt

A betűk jelentése:
C - Üzenet érkezése (coming)
A - Nyugtázás (acknowledge)
D - Az üzenet (hiba) megszűnés (deactivated)

A jelzések logikája az, hogy a zárójel nélküli betű jelzi a bejegyzés okát, a zárójeles betűk, pedig azt az állapotot, amibe az üzenet korábban került. Pl.: (CA)  érkezett és nyugtázva.
Kivétel talán az, amikor nem a logot jelenítjük meg, akkor ugyanis CA állapotot ír (C)A helyett az olyan üzenethez, ami aktív és nyugtázva lett.

Ezeket a betűjelzéseket át is állíthatjuk ha akarjuk (pl. magyar szövegek kezdőbetűire) az Alarm Management > Settings > Alarm Classes beállítások között:Az Alarm View tehát egy olyan objektum, amely kijelzi az üzeneteket, ha éppen a kijelzőn van. Arra is van lehetőségünk, hogy az üzenet bekövetkezésekor a kijelző pillanatnyi tartalmától függetlenül előbukkanjon egy üzenet jelzés.
Az előbukkanó üzeneteket jelző objektumokat az ún. Tamplate screenen kell elhelyezni. A Template screen olyan speciális képernyő kép, amely tartalma minden normál képernyő mögött látható lesz (kivéve az itt elhelyezett üzenetmegjelenítő objektumokat, amik minden normál kép tartalma előtt lesz megjelenítve).

Két olyan objektum is van, amiket csak template screenen lehet elhelyezni:
Alarm Window és Alarm IndicatorLássuk az Alarm Indicator-tAz indikátor egy háromszög ikon. Akkor jelenik meg a kijelzőn, ha van aktív hiba. Természetesen üzenet osztályonként be lehet állítani, hogy milyen hibák esetén jelenjen meg:Ha csak a Pending van bejelölve, az Acknowledge nem, akkor az indikátor láthatóvá válik, ha egy vagy több hibaüzenet aktív. A háromszög alján megjelenő szám mutatja az aktív hibák számát. Ha az üzenet (hibajelzés) megszűnik, az indikátor magától eltűnik.

Ha csak az Acknowledged van bekapcsolva, akkor az indikátor villogva megjelenik amíg van nyugtázatlan hiba. Mindaddig látható lesz, az üzenetek megszűnése után is, amíg az összes hibát nem. nyugtázzuk. Az indikátor nem jelzi az aktív hibákat, vagyis ha van aktív hiba, de az nyugtázva van, akkor az indikátor nem lesz látható.

Ha Pending és az Acknowledge is be van kapcsolva, akkor az indikátor mindaddig látható lesz, amig van aktív vagy nyugtázatlan hiba.
Ilyenkor az indikátoron lévő szám jelzi az aktív hibák számát. Villog, ha van nyugtázatlan  hiba. Ha csak aktív hiba van (mindet nyugtázták) akkor nem villog (de látható).

Az indikátor a kijelzőn mozgatható.
Minden amit a template képen elhelyezünk, halványan látható lesz a szerkesztőben minden képernyőn. Ez zavaró lehet szerkesztéskor. Ha kikapcsoljuk a template kép azon rétegét amelyen elhelyeztük az objektumokat, eltűnnek. Így nem zavranak többé. (Ettől a runtime meg fogja jeleníteni őket). Csak arra kell figyelni, hogy az aktív layer nem rejthető el, ezért az aktív réteget előb állítsuk át egy másikra. Ha később újabb objektumot akarunk tenni a template-re, ne felejtsük el, hogy már másik réteg aktív!Az Alarm Window objektummal elérhető, hogy üzenet érkezésekor felbukkanjon egy ablak az üzenet szövegével.
Az automatikus felbukkanáshoz az alábbi beállítások szükségesek:Kapcsolódó írások:
Analog AlarmSzirty