Üzemállapot visszajelzés, paraméterezés megvalósítása

Példa Simatic HMI panelekre

WinCC Flexible és ProTool

Ez az írás egy S7-300 PLC-re írt példaprogramon keresztül mutatja be Siemens HMI paneleken a paraméterezés és állapotjelzés megvalósítását. A cikk elsősorban azoknak szól, akik most ismerkednek a ProTool vagy a WinCC flexible rejtelmeivel.

Az S7 program egyszerű, egy motorindítást tartalmaz és egy irányváltó programot.
A példában ProTool és WinCC flexible programokkal Simatic panelen lehetővé tesszük, hogy ez előre és hátra forgás ideje, és a várakozás ideje állítható legyen. Továbbá a várakozást ki és be lehessen kapcsolni. Megvalósítjuk, hogy az OP-n a motorral és a programmal kapcsolatos üzemállapotok megjelenjenek.

Igyekeztem a lényeget összefoglalni, de nem mentem bele mindenhol teljes részletességgel pl. a grafikus elemek tulajdonságainak leírásba. Pl. hogy hogyan állítható a szöveg vagy a háttér színe, hogyan méretezhető egy objektum. Ezek olyan alapvető műveletek, hogy fölöslegesnek tartottam leírni.

A PLC programja

Egy start gomb segítségével ki és bekapcsolhatjuk a motort. A start és stop gombok PLC bemeneteken vannak, nem az operátorpanelen, így a motort a PLC szimulátoro bemeneteinek kapcsolásával tudjuk indítani (lásd alább).
Ha be van kapcsolva a motor, akkor a motor T1 ideig előre forog, T2 ideig hátra forog, majd ismét T1 ideig előre, stb.A program jobban érthető a szimbólum táblával:A HMI panel a következőket fogja tudni:
A HMI-n beállítható paramétereket egy DB blokkban, a DB1-ben lettek elhelyezve. Ezért a három időtag TV paraméterében is ezekre hivatkozunk. A DB összesen négy paramétert tartalmaz. A 3 időtag idejét és az irányváltáskori várakozás ki vagy bekapcsolt állapotát.Ezt a négy paramétert fogja megváltoztatni a HMI.

ProTool-os megoldás

A ProTool-os változat egy TP270-es panelen van megvalósítva. A panel típusa nem kritikus, de a példa egy az egyben nem valósítható meg szöveges paneleken.
Először hozzuk létre a ProTool projectet az S7 projecten belül.
A Simatic managerben jobb gombbal előbukkanó menüből válasszuk az Insert New Object, majd SIMATIC OP pontot.Adjuk neki a TP270 nevet.
Létrejön egy új bejegyzés ProTool ikonnal:Az OP-t a NetPro-ban is létre lehet hozni úgy, hogy megnyitjuk a katalógust és a Stations szekcióból kihúzunk egy SIMATIC OP elemet, vagy arra duplán kattintunk egérrel.Itt is megjelenik egy ProTool ikon. Átnevezni az objektum Properties menüjében lehet.Ha most a ProTool ikonra duplán kattintunk, elindul a ProTool (feltéve persze, hogy telepítve van és be van kapcsolva benne a ProTool integration in STEP7 opció).
A ProTool indulás után megkérdezi milyen panelt szeretnénk, állítsuk be a TP270-et.A következő oldalon nyomjuk meg a Parameters gombot, hogy beállítsuk a kommunikációs paramétereket. Válasszuk az MPI bus-t, az OP címe legyen 1.Amikor az összes lépést elvégeztük, elindul a ProTool. Hogy elkerüljük a folyton megjelenő virtuális billentyűzetet, állítsuk be a nyelvet magyarra. System menü, Language Assignment.

Most létre kell hozni a címkéket (TAG) amik segítségével adatot tudunk kiolvasni a PLC-ből illetve oda adatot tudunk eljuttatni. Lásd még: Operátorpanelek programozása 2. részA ProTool-ban a bal oldali listából válasszuk a Tags elemet. Az ablak jobb oldali részében hozzunk létre egy TAG-et. Dupla katt az ablak jobb oldali üres részére, vagy jobb egérgomb, Tag insert...
Először készítsünk egy TAG-et a motorkimenetre, hogy jelezni tudjuk a motor üzemállapotát (forog-e vagy nem).
Két lehetőségünk van:
Ha bekapcsoljuk a megjelenő ablakban a With Symbol kapcsolót, akkor megjelenik a szimbólumok listája a jobb oldalon, amiből kiválaszthatjuk hogy a címkéhez melyik PLC változót kívánjuk hozzárendelni.
Ha nem kapcsoljuk be, akkor a PLC változó pontos címét nekünk kell megadni.


 
A fenti módszerrel készítsünk egy-egy változót a Q8.1-es kimenetre, a T1, T2 és T3 időtagra, hogy a kijelzőn kijelezhessük az időtagok pillanatnyi értékét. Ezután hozzunk létre mind a 4 DB1 beli beállításra is egy-egy változót (Beallitasok.T1, Beallitasok.T2, Beallitasok.T3, Beallitasok.VBE).A TAG lista a fentihez hasonló lesz. A TAG létrehozásakor a nevet megváltoztathatjuk ha szükséges. Én is ezt tettem, mert a T1 timer és a DB1 T1 beállításának azonos neve miatt az utóbbi létrehozásakor a T4 nevet adta neki a ProTool, ami megtévesztő lehet, ezért átneveztem Beallitasok.T1-re (a DB1 másik két időbeállítását hasonlóképp).

Most hozzunk létre egy új képernyőt a Screens listában. A Screens még üres.
Az Insert menü Screen parancsával vagy az üres screen listára duplán kattintva vagy a listában jobb gombbal kattintva az előbukkanó menüből a Screen insert... pontot választva hozhatunk létre egy új képernyő elemet.
Alapesetben ez a PIC_1 nevet fogja kapni, amit később megváltoztathatunk. Ez nagyobb project esetén tanácsos "beszédes" képernyő neveket használni, hogy könnyebben navigálhassunk közöttük.

A következő feladat megtervezni a képernyőt, de előbb állítsuk be ezt az egy árva képernyőt start screen-nek, hogy a HMI indításkor ennek megjelenítésével kezdjen.
A képernyőt nyissuk meg, és a képernyő szerkesztőben, vagy a Screens listában jobb egérgombbal válasszuk a Properties opciót. A megjelenő jegyzettömb ablak General fülénél tegyünk pipát a Start Screen opcióhoz:A képernyőtervet ahol a felhasználó látja a motor üzemállapotát és elvégezheti a beállításokat, sokféleképpen elkészíthetjük. Csinálhatunk hozzá sémát. A motor állapotát megjeleníthetjük szövegesen, vagy grafikusan, stb.
Most az egyszerűségre és érthetőségre törekedve egy fapados megoldást mutatok be.Az irányváltás előtti várakozás aktiválásához és kikapcsolásához a DB1. DBX6.0 bitet kell ki és bekapcsolni. Erre a State button objektum az egyik megfelelő, de a Switch objektummal is megoldható, vagy közönséges gombokkal is. A gomb elé tegyünk egy közönséges Text field-et, hogy leírjuk a gomb funkcióját (lásd a képen).

Szóval tegyünk egy State button-t a szöveg mögé. A State button beállításainál írjuk a felengedett állapothoz (Text at "released" state) a "kikapcsolva", a benyomott állapothoz a bekapcsolva szöveget, majd állítsuk be a Tag.: után a Beallitasok.VBE címkét. Így ha a DB1.DBX6.0 logikai változó értéke 1, akkor a gombon a "bekapcsolva", a ha 0, akkor a "kikapcsolva" szöveg fog megjelenni.A gomb színét is függővé tehetjük a bit állapotától, ha az állapotokhoz attribútumokat rendelünk.
Ezt a gomb beállításainak Attributes fülénél végezhetjük el.Legyen a gomb zöld hátterű, amikor be van nyomva (bekapcsolva) és piros amikor ki van kapcsolva. A Type beállítást módosítsuk Bit-re. Status-nál állítsunk be 0-át, Backgroundnál a piros színt, majd nyomjuk meg az Add gombot. A beállítás bekerül a listába. Ismételjük meg a műveletet az 1-es értékkel, amihez a piros hátteret állítjuk be.

A három időtag beállításához Input Field objektumot használhatunk.
Itt is érdemes magyarázó szöveget tenni a mezők elé. A három input mező beállításánál a három DB1-beli időtag beállítás változóját adjuk meg (Beallitasok.T1, Beallitasok.T2, Beallitasok.T3).

 

A következő lépés, a motor állapotának kijelzése. Azaz forog-e és merre.
A kijelzés a jelzőlámpához hasonlít, egy "előre" felirat színe változik meg ha előre forog és egy "hátra" felirat színe ha hátra forog a motor.
Készítsünk egy "Előre" és egy "Hátra" feliratot, világos szürke színnel, kerettel, fehér nem átlátszó háttérrel (Text field):Fontos, hogy ne átlátszó hátteret válasszunk, mert a háttér színét fogja megváltoztatni a Q8.0 és Q8.1 kimenet állapota, az átlátszó háttér beállításnál a háttérszín azonban nem jelenik meg.
A szövegmező beállításánál az attribútumokhoz vegyük fel 1 bináris értékhez a zöld hátteret, ahogy azt a State button objektumnál is tettük.
Mivel a Text field objektumhoz alapvetően nem tartozik címke (ahogy a state button-hoz igen) ezért külön meg kell magyarázni neki melyik bit beállításakor legyen zöld a háttér.
Ezt a Multiplexing gomb megnyomásával lehet megtenni. Állítsuk be a Q8.0 címkét. Így amikor a Q8.0 kimenet bekapcsol (motor előre forog) akkor az "Előre" felirat háttere zöld lesz.

     

Ugyanezt végezzük el a "Hátra" feliraton is, de természetesen ahhoz a Q8.1-es változót kell hozzárendelni.

Jelenítsük meg a 3 időtag pillanatnyi értékét. Így látható lesz ahogyan telik az idő benne.
Helyezzünk el az időbeállítás mögött 3 output field-et.
 


Állítsuk be őket úgy, hogy az első a T1, (Value: T1) a második a T2, a harmadik a T3 időtagot mutassa. A tizedes helyet állítsuk 3-ra (Decimal Places), a mező hossza (Field length)  legyen 7, mivel az időtagok századmásodpercben mérnek.Az időtagok pillanatnyi értékét akkor van értelme ilyen módon kijelezni, ha viszonylag hosszú időzítést végeznek, mert az OP alapesetben csak másodpercenként egyszer frissíti a kijelzett értéket, így rövid időzítés esetén a szám szinte azonnal nulla lesz. Ezt az 1 másodperces frissítést maximum 0.5 másodpercre lehet lecsökkenteni. (Az időtagot reprezentáló tag beállítás lapjának General fülén található Acquistion cycle értékének átírásával).
Hosszú időzítésnél azonban hasznos, mert láthatóvá válik, hogy az időzítésből mennyi van még hátra.

Most már paraméterezhetjük a programot az operátorpanelről és látjuk is a működését.A motor indításához az I0.0 és I0.1 bemeneteket be kell kapcsolni. Az I0.1 bemenetet állandóan (ez a stop gomb nyitó érintkezője), az I0.0 bemenetre egy pillanatnyi impulzus kell az indításhoz.
A PLC szimulátorba töltsük át a programot (OB1, FC1 és DB1 blokkokat), állítsuk RUN üzemmódra he még nem tettük meg, ezután a szimulátor menüjében válasszuk az Insert/Input variable menüpontot, vagy nyomjuk meg az F2 gombot. Megjelenik egy IB 0 ablak a szimulátor abalkon belül, 8 kapcsolóval. A 8 kapcsoló az IB 0 byte nyolc bitje. A 0 jelű kapcsoló az I0.0 bemenetnek, az 1 jelű az I0.1 bemenetnek felel meg.
Az Insert/Output menüpont választásával ilyen módon megjeleníthetők kimenetek is. A QB0-t írjuk át QB8-ra. Láthatóvá válik a motor előre és hátra kimeneteinek állapota (Q8.0 és Q8.1):Kapcsoljuk be az I0.1 bemenetet, majd egy pillanatra az I0.0 bemenetet. A program működni kezd, kapcsolgatja a motor előre és hátra kimeneteket, az időtagok időzítenek. Ha minden rendben ment, mindez látható lesz a Protool és WinCC flexible képernyőjén is.

WinCC Flexible

Indítsuk el a NetPro-t. a katalógusban (View/Catalog, vagy Ctrl-K) nyissuk meg a Stations szekciót, és onnan drag and drop módszerrel húzzuk ki a SIMATIC HMI Station elemet és dobjuk le a már ott lévő Protool-os TP270 mellé. (Olyankor dobjuk le, amikor a szagatott vonallal rajzolt keret látható, különben nem fog történni semmi. Lásd a képen).
A SIMATIC HMI Station elem csak akkor található a katalógusban, ha a WinCC Flexible telepítve van és integrálva van a Step7-be. Ha nincs integrálva, akkor a WinCC Flexible elindítása után kell új projectet választanunk és önálló WinCC flex projectet használni.A húzás helyett az elemen dupla kattintás is megfelel. Amikor az elemet beillesztettük, hosszas (akár percekig tartó) "homokozás" kezdődik, vagyis a program el lesz foglalva, bámulhatjuk a homokórát. Legyünk türelmesek, nem biztos hogy "Lefagyott" csak kicsit sokáig tart neki.

Mint ahogy ProTool-nál említettem, a HMI eszközt többféleképpen is a projectbe helyezhetjük, nem csak a NetPro-n keresztül. A Simatic Manager fa struktúrájának fő ágában (gyökér) kattintsunk jobb egérgombbal az üres területen az ablak jobb oldalán és a menüből válasszuk az Insert New Object pontot, abban a SIMATIC HMI Station pontot.A kiválasztás után a hosszas várakozás itt is bekövetkezik. Ha ennek végén nem hibaüzenet jön, akkor kapunk egy WinCC flexible RT properties ablakot:Itt kell meghatározni milyen panelt akarunk a Step7 projectbe illeszteni.
Az egyszerűség kedvéért válasszuk itt is a TP270-es típust, majd nyomjuk meg az Ok gombot. Elvileg választhatnánk a PC runtime-ot is, de akkor további teendőnk akadna a kommunikációs beállítások terén. Ezekről egy korábi cikkben van szó. Maradjunk tehát a TP270-nél.

A panel kiválasztása után indítsuk el a NetPro-t (ha nem fut) és az új SIMATIC HMI Station eszközt kössük be az MPI buszra. Ezt a műveletet "fogd és vidd" módszerrel végezhetjük.
A bekötéskor a NetPro azonnal átállítja a panel címét 3-ra, mivel a projectben már szereplő ProTool-os panel MPI címe is 1. Ha a 3 nem felel meg nekünk, később a WinCC flexben átállíthatjuk.


Mentsük el a NetPro projectet. A Save and compile ablakban választhatunk hogy az egész projectet beforgassa vagy csak a változásokat. Mindegy mit választunk, a jelenlegi projectünk még kicsi. Ha megjelenő Output for consistency check ablakban a No errors üzenet látható, akkor minden rendben zajlott. A NetPro-ból ezután kiléphetünk.

Az MPI buszra kapcsolást sem kell feltétlenül a NetPRO-ban végezni, megtehetjük a WinCC flexben is. Amihez persze el kell indítani. Ha duplán kattintunk a SIMATIC HMI Station objektumra, akár a NetPro-ban, akár a SIMATIC managerben, a WinCC flexible elindul és betölti a TP270 panel project file-t (ami egyelőre még üres).

Mivel a Step7 projectünkben az előző ProTool-os TP270 is megmaradt, a WinCC flexible-lel egy második TP270 eszközt helyeztünk bele. Ez nem probléma, a project több operátorpanelt is tartalmazhat, a gond az lehet, hogy ha nem a NetPro-val végeztük a műveletet, akkor esetleg két azonos MPI című eszközünk lesz. A WinCC flexible indulása után ezt módosítanunk kell.

A SIMATIC HMI Station létrehozása után (ha a WinCC flex integrálva van a Step7-be) a Simatic managerben létrejön egy ilyen nevű elem, ami további részekre van felosztva:Ha itt bármelyik szintet kiválasztjuk majd az abban rejlő objektumra kattintunk (az ablak jobb oldalán) akkor elindul a WinCC flexible. Géptől függően ez percekig is eltarthat.

A továbbiakban létrehozzuk ugyanazt amit ProTool-ban. A WinCC-vel lehet ProTool projectet migrálni, vagyis átalakítani WinCC flexible project formátumúra, migrálás után semmi munkánk nem volna, de most az a cél, hogy néhány nagyon alap dolgot mutassak be. Ez hatékonyabban megtanulható, ha magunk is megcsináljuk.
Nyissuk meg a Screen1 nevű képernyőt. Jelenleg üres.
Állítsuk be a háttérszínt fehérre (hogy azonos legyen a ProTool változattal). Ha a képernyő alján nem a Screen_1  properties ablaka látható, akkor View menü Properties pontjával tegyük azt láthatóvá. Itt mindig a képernyőn kiválasztott objektum beállításait fogjuk majd látni, és rögtön meg is változtathatjuk azokat.
A háttér színe a General részben állítható: Background color:Folytassuk az irányváltás ki és bekapcsolását vezérlő objektummal. Közönséges szöveggel írjuk le hogy "Várakozás" mint a ProTool projectben is. A szöveg mögé tegyünk egy Switch objektumot. Egyszerűen húzzuk ki egérrel a Tool ablakból és dobjuk az "Várakozás" szöveg mögé:Ez még nem olyan kapcsoló amilyenre szükségünk van, ezért a kapcsoló beállításai között módosítsuk a típusát (Type) Switch with text-re. ProTool-ban erre a kapcsoló fajtára külön objektum volt (State button) itt azonban csak a kapcsoló típusát kell megfelelően beállítani. A Text ON  mezőbe írjuk a gomb bekapcsolt állapotában látni kívánt szöveget "bekapcsolva", a Text OFF mezőbe pedig a kikapcsoláskor megjelenítendő szöveget.Igazítsuk a gomb méretét a szövegnek megfelelőre.
Most hozzá kell rendelnünk a címkét, hogy a WinCC tudja a PLC melyik változójával akarjuk kapcsolatba hozni a kapcsolót.
A General beállítások között a Process rész Tag mezője teszi lehetővé a címke hozzárendelését. Ha még nincs címkénk, vagy olyan nincs amit a kapcsolóhoz rendelnénk, azt itt létre is hozhatjuk. Nyissuk le a Tag melletti nyilat. Kapunk egy listát. A listában találnánk az összes eddig létrehozott címkét, ha volna ilyen, de a szimbólum tábla elemeit és az adatblokkok definícióit megtaláljuk most is. Hasonló a ProTool-ban a tag general properties oldalon lévő "with symbol" opciójához.
A listában keressük meg a DB-ben a Beallitasok.VBE változót és kattintsunk rá.Ha minden jól ment, ezt felveszi címkeként és be is írja a switch objektum beállításainál a Tag mezőbe.
Most meg kell oldani, hogy az imént beállított kapcsoló ne csak a DB megadott bitjét váltsa át ha megnyomjuk, hanem a gomb színe is változzon meg, ahogy a ProTool-ban is.
Válaszuk ki a kapcsoló beállításai közül az Animations/Appearance-t. Kapcsoljuk be az Enable jelölőnégyzetet. A Tag-nál azonnal megjelenik az a címke név, amit a kapcsolónak definiáltunk az imént (Beallitasok.VBE). A gomb színének változása az itt megadott változó értékétől fog függni. Ez nekünk most pont jó, de lehetséges más változót is megadni. A Type lehetőségei közül a Bit-et jelöljük be, hiszen a Beallitasok.VBE változónk egy bit (egy logikai érték).
A jobb oldali táblázatban a változó különböző értékeihez egy-egy színösszeállítást hozhatunk létre. Amikor a változó felveszi az értéket, a gomb színe az értéknek megfelelő színűre változik meg. 0 értékhez állítsunk be piros, 1 értékhez zöld hátteret:Ezzel a gomb zöld lesz ha bekapcsoljuk, és piros ha ki.
Most helyezzük el a három szöveget, ami majd az időbállítás input mezők előtt lesz ("Előremeneti idő", "Hátrameneti idő", "Várakozási idő irányváltáskor").
Vontassunk egy IO Field objektumot a Tools ablakból a képernyőre az első szöveghez. Hozzuk létre, majd adjuk meg neki a Beallitasok.T1 változót.
A Format patternnel tudjuk beállítani hány számjegy mérető legyen a mező. Ide írjunk 7db 9-es számot, a Shift decimal point-ot 3-ra állítsuk (3 tizedes jegy lesz a beviteli mezőben).Váltsunk át a Properties-re, ahol a keret (Border) beállításoknál a sílust (Style) állítsuk Solid-ra. Így a beviteli mező körül szimpla vonal keret lesz. Kapcsoljuk be a 3D opciót (ez a mezőnek bemélyedő grafikai hatást ad). Nem kötelező, csak a megjelenésre van hatással.
A következő két beviteli mezőt ugyanígy helyezzük el. A paraméterek azonosak lesznek, csak a mezőnek megadott változó lesz más. Ilyenkor egyszerűbb/gyorsabb ha a már beállított objektumról másolatot készítünk (Ctrl-C, Ctrl-V) és a másolatokon különbségeket állítjuk át, ahelyett hogy elölről mindegyiken mindent külön beállítgatnánk.

Most három olyan objektum kell, ami csak kijelzi az értéket, állítani nem lehet. Ez fogja mutatni a három időtag pillanatnyi állapotát.
Ugyanaz az IO Field objektum fog kelleni, tegyünk is le egyet az előremeneti időt állító beviteli mező mellé. A General beállítások között most azonban állítsuk a Mode beállítást Input/Output-ról Output-ra. Így a mező csak kijelezni fog, írni nem lehet majd bele. Mivel ez is időzítő (Timer) típusú adatot jelez ki, a patternt itt is állítsuk 999.999-re. Kapcsoljuk be a keretet is, de a 3D-t ne (a 3D-vel és valamilyen egységes háttérszínnel jelezhetjük a felhasználónak, hogy melyik mezőt lehet állítani és melyik végez csak kijelzési funkciót).
Három ilyen mező lesz egymás alatt. A Tag-nál itt sorban a T1, T2 és T3 időtagokat kell megadni, de természetesen már a szimbólum táblából választva, nem a DB-ből!Most már csak a két felirat van hátra, ami színváltozással jelzi a motor forgását.
Itt is Text field objektum kell, avagy közönséges szöveg, amivel a magyarázó szövegeket is kiírtuk ("Várakozás", "előremeneti idő", stb). Tegyünk le egy ilyen szöveget, írjuk be hogy "Előre".
A Text color (szöveg színe) legyen világos szürke. A Background color (háttérszín) fehér. A Fill style legyen solid, vagyis a háttér legyen kitöltött, mivel a háttér színét akarjuk változtatni, és az átlátszó háttér nem látható. A Border (keret) szekcióban Style Solid legyen (közönséges vonal). A color legyen világos szürke. Így kapunk egy szürke feliratot, szürke kerettel. Most be kell állítani, hogy ez az "Előre" felirat zöld hátterű legyen, amíg a motor előre forog.
Váltsunk az Animations/Appearance beállításhoz. Engedélyezzük (Enable) majd a Tag-hez állítsuk be azt a változót, amelyik a színt fogja megváltoztatni, vagyis a motor előre kimenetet (Q8.0). Állítsuk a Type (típus) beállítást Bit-re, majd a táblázatban az 1-es értékhez rendeljünk zöld hátteret:Másoljuk le ezt az "Előre" feliratot. A másolatban írjuk át az "Előre" szöveget "Hátra" szövegre, majd az Animations/Appearance beállításnál a Tag-et Q8.0-ról Q8.1-re.
Ezzel kész a mű.
Ha futtatjuk a szimulátort, benne a PLC programunkat, A WinCC flexben kattintsunk a runtime ikonra.(vagy válasszuk a Project/Compiler/Start runtime menüt).
Elindul a runtime, amiben a kapcsolat felépítése után látható a program működése:A motor bekapcsolásához az I0.0 és I0.1 bemeneteket be kell kapcsolni. Az I0.1 bemenetet állandóan (ez a stop gomb nyitó érintkezője), az I0.0 bemenetre egy pillanatnyi impulzus kell az indításhoz.
A szimulátor

Ha a WinCC flex RT elindul, de nem hajlandó kijelezni a PLC program állapotát, valószínűleg kommunikációs probléma lesz az ok.
Ebben az esetben kattintsunk a Communication elemre a project fában, és azon belül e Connection-re:Lényeges, hogy alul a PLC device beállításoknál a 2-es cím legyen beállítva, és a network proflie MPI legyen. A felső táblázatban látható kapcsolat Active beállítása legyen On! Ha a felső táblázatban nincs bejegyzés, az alsó rész üres. Ebben az esetben hozzunk létre egy kapcsolatot és állítsuk be a képen látható módon.

Ha a runtime nem akar elindulni, annak lehet valamilyen fordítási hiba az oka. A fordítási üzeneteket a View/Output menüponttal lehet megjeleníteni.

Kapcsolódó írások:
WinCC Flexible - PC runtime
Siemens operátorpanelek programozása
ProTool tippek

Szirty