Danfoss frekvenciaváltó vezérlése
S7-300/400 PLC-vel, profibuszon keresztül


(Szirty 2006.03.21 V27-k HTML változat)

Tartalomjegyzék

1 Bevezetés 

2 S7 hardver beállítása 
3 A frekvenciaváltó paraméterezése és vezérlése
3.1 A vezérlés módja, a PPO
3.1.1 A PCD 
3.1.1.1 A vezérlõ szó (CTW) 
3.1.1.2 Busz referencia (MRV) 
3.1.1.3 Az állapotszó (STW) 
3.1.2 A PCV 
4 A paraméterek és adattípusok formátuma
5 SYNC és FREEZE
5.1 Sync/unsync
5.2 Freeze/Unfreeze
6 Reakcióidõk
7 Kábelezés
7.1 Címzés
7.2 Kábelhossz
7.3 Lezárás
8 Paraméterek
8.1 Paraméterek írása és olvasása
8.2 VLT5000 paraméter lista
9 Figyelmeztetõ és hibaüzenetek
9.1 Spontán üzenetek
9.2 Extended diagnosztika
9.3 Figyelmeztetõ szó, állapot szó és bõvített állapot szó
10 Amikor a motor nem indul
11 Példaprogramok
11.1 Paraméter olvasása PCV-vel.
11.2 Motorindítás, gyors és lassú sebesség váltása nyomógombokkal
11.3 Read Danfoss VLT status (FB1) és Danfoss VLT PCA block (FB2)
11.4 Frekvenciaváltó kezelésének megkeresése egy kész programban


1 Bevezetés

Ez a leírás gyakorlati oldalról megközelítve, konkrét példák segítségével mutatja be egy Danfoss VLT5000 frekvenciaváltó profibuszos vezérlésének alapjait STEP7-ben.
A példa változtatás nélkül alkalmazható az alábbi Danfoss gyártmányú frekvenciaváltókra: VLT5000, VLT5000 FLUX, VLT6000 HVAC, VLT8000 AQUA.
A megvalósításhoz nem szükséges a profibusz kommunikáció részleteinek ismerete. Az alacsony szintû profibusz kommunikációt elvégzi a driver és a hardver. Az alapvetõ vezérlés tulajdonképpen nem áll másból, mint a frekvenciaváltó parancs bitjeinek kapcsolgatásából és az állapot bitek lekérdezésébõl, valamint a referencia meghatározásából.
A Danfoss frekvenciaváltókban alapkiépítésben nincs profibusz kommunikációs kártya. Ha profibuszon kell vezérelni egy frekvenciaváltót, akkor ilyen opciós kártya megrendelésével és beépítésével lehet képessé tenni a profibuszos vezérlésre.
A VLT profibusz opciós kártyán keresztül gyakorlatilag mindazt megtehetjük a frekvenciaváltóval, amit megtehetünk hagyományos, digitális és analóg ki/bemenetek segítségével és a frekvenciaváltó LCP konzolja segítségével.


Alap funkciók:

Ezeken túl lehetõség van bármelyik paraméter lekérdezésére vagy annak módosítására és ismeri a SYNC és FREEZE funkciókat is, amivel több, egy buszra kötött frekvenciaváltó fokozottan idõkritikus vezérlése is megoldható.
A buszos vezérlés egyértelmû elõnye, hogy külön digitális és analóg ki és bemenetek nélkül rendelkezésünkre áll a frekvenciaváltó összes vezérlési módja, állapot és vezérlõ bitje és a VLT-ben tárolt minden információ elérhetõ. Különösen akkor hasznos a buszos vezérlés, ha:

Ezeket buszos vezérlés nélkül nem, vagy csak nehezen, nagy hardver ráfordítással lehetne megoldani.


2 S7 hardver beállítása

Elõször is szükségünk lesz a VLT5000/6000/8000 GSD driverére, ami a Danfoss weblapjárólszabadon letölthetõ.

A ZIP file tartalmazza az FC301 és VLT2800-as frekvenciaváltók GSD setup file-jait is. Nekünk most csak a VLT5000-es sorozat kell, abból is a DPV1 (feltéve hogy a frekvenciaváltóban lévõ profibusz opciós kártya is ilyen). A ZIP-ben jól elkülönülnek a GSD-k, csomagoljuk ki egy könyvtárba a  ZIP-ben a \Danfoss Drives GSD files\VLT 5000 6000 8000\DPV1 útvonalon lévõ file-okat. (egy BMP képet és egy da040402.GSD nevû file-t találunk benne.)
Indítsuk el a Step7 hardware config-ot és válasszuk benne az Options/Install New GSD... menüpontot:

1. ábra

Adjuk meg a GSD file-t, amit kibontottunk a ZIP-bõl, és ezzel a GSD telepítése készen is van. Mostantól bármilyen S7 projectbe beletehetünk Danfoss VLT5000 frekvenciaváltót.
Úgyhogy tegyük most ezt. Nyissuk ki a HW katalógust (View/Catalog menü, vagy Ctrl-K). A HW katalógus struktúrájában az új Danfoss eszközt a PROFIBUS DP|Additional Field Devices|Drives|Danfoss|VLT5000/60008000|DPV1 útvonalon találjuk:

2. ábra


Most le kell rakni egy frekvenciaváltót.
Ehhez ki kell választani azt a profibuszt, amelyikre rá akarjuk kötni (ha több busz is van esetleg), de egy busznak mindenképpen lennie kell, különben a HW konfigurációba nem tudjuk a frekvenciaváltót beilleszteni. Ha nincs még profibusz, elõbb helyezzük el azt.
Ha a busz ki van választva, akkor a HW katalógusban kattintsuk duplán a VLT 5000 (GSD) elemre (vagy a bal gomb nyomvatartásával húzzuk rá a buszra).

Erre megjelenik egy VLT5000 Properties ablak, ahol megadhatjuk az eszközzel kapcsolatos paramétereket:

3. ábra

Ezek közül a legfontosabb a frekvenciaváltó busz címe (ezt késõbb majd be kell állítani magán a frekvenciaváltón is néhány egyéb, kommunikációval kapcsolatos paraméterrel együtt). Ez a cím nem lehet olyan cím, amit egy másik eszköz már használ ugyanezen a buszon. A rendszer alapból felkínál egy címet. A felkínált címet módosíthatjuk, ha akarjuk. Most írjunk be 10-et. Az eszköz átveszi a busz paramétereit (sebesség, profil, stb.). A HW config-ba rakott VLT most még egy üres doboz (Rack).

Ebbe az üres rack-be slot-okat (csatlakozókat) kell rakni, amivel megadjuk az eszköz kezelésének módját.A word/module consistent lehetõség a busz kommunikációra vonatkozó két lehetõség:

  1. Module consistent mód esetén az adatcsere a master és a slave egység között egyetlen csomagban (egyszerre) történik minden busz ciklusban.
  2. Word consistent kommunikációnál az adatok 16 bites word-önként cserélõdnek. PPO type 1, 2 és 5-nél a PPO elsõ 4 szava (a PPO PVA része) mindig module consistent módon cserélõdik.

Válasszuk a hardver katalógusból a PPO Type 1 Module consistent PCD-t és helyezzük VLT5000 eszköz elsõ üres slot-jába (a slot-okat az eszköz kiválasztása után az ablak alsó részének táblázata reprezentálja):

4. ábra

A frekvenciaváltó most kap néhány periféria címet. Ezeken a címeken keresztül lehet majd elérni minden funkciót. (A címek az I Address és Q Address oszlopban láthatók).
A címtartomány kezdõcíme módosítható (duplán kattintva a tábla egy elemén), de nem lehet ez a címtartomány olyan tartomány, hogy átfedésbe kerüljön a PLC által vezérelt (a rendszerbe konfigurált) bármely más eszköz periféria címével. És ez már nem csak az azonos buszon lévõ eszközre vonatkozik, hanem az összesre!
Ha ez a frekvenciaváltó volt az elsõ eszköz amit beállítottunk, akkor a címtartomány valószínûleg 4AX: 256-263 és 2AX: 264-267 lesz automatikusan (a számok decimális számok).
Ezzel a frekvenciaváltót gyakorlatilag a rendszer részévé tettük. Érdemes még elvégezni egy konzisztencia vizsgálatot, ami fényt deríthet bizonyos hibákra: Station menü, Consistency Check. ha No errors üzenetet kapunk, mentsük el amit csináltunk és jöhet a következõ lépés.


3 A frekvenciaváltó paraméterezése és vezérlése

A buszos vezérléshez néhány paramétert feltétlenül be kell állítanunk a frekvenciaváltón is ahhoz hogy létrejöhessen a kommunikáció és a frekvenciaváltóra kötött motort megmozdíthassuk.
A valós alkalmazások során jellemzõen ennél jóval több paramétert kell majd szem elõtt tartani, attól függõen, hogy miképpen akarjuk vezérelni a motort:


Param. száma Funkció Beállítás
502 Coasting select SERIAL PORT
512 Telegram profile FC PROFILE
800 Protocol select PROFIBUS DPV1
904 PPO Type select PPO TYPE 1 *1
918 Station address 10

1. Táblázat

*1: A PPO típus VLT paramétert a DP master beállítja inicializáláskor. Tehát elég a HW configban beállítani, a VLT-t az S7 beállítja.

Az 502-es paraméter átállítására azért van szükség, mert gyárilag a 27-es digitális bemenet szabadonfutás-inverz beállítású. A szabadonfutás-inverz (Coast inverse) funkció teszi lehetõvé, hogy a motort szabadonfutással (freewheel) állítsuk le és ne valamelyik lassítási rámpa szerint. Ha a coast inverz funkcióra beállított bemeneten nincs aktív jel (+24V DC), akkor a frekvenciaváltó freewheel állapotban lesz, és a START parancs hatására nem indul el.
Az 502-es paraméter azt határozza meg, hogy a Coasting funkciónak milyen hatásköre legyen, azaz amikor az adott parancsnak több forrása is lehet, akkor melyiket hogyan vegye figyelembe. Gyárilag ez a beállítás Logic OR, de mivel a coasting funkció inverz, ha ezt a beállítást meghagyjuk, akkor mind a 27-es digitális bemeneten (vagy azon bemeneten amelyikhez a coasting funkció hozzá van rendelve), mind a buszos vezérlés vezérlõ word-jének megfelelõ bitjét 1 állapotba kell kényszeríteni hogy a start parancs hatásos legyen. Ha a SERIAL PORT beállítást használjuk, akkor csak a buszos vezérlés vezérlõ word-jének coasting bitjét veszi figyelembe (illetve az RS422 soros kommunikációs vezérlést).

Az 512, 800, 904 és 918-as paraméterek beállítása a fentiek szerint lesz megfelelõ ahhoz a HW konfigurációhoz amit a Step7 HW configjában elkészítettünk (lásd: S7 HW beállítása).
A 918-as (Station address) a VLT profibusz címe! Azt mindig annak megfelelõen kell beállítani, ahogy azt a HW configban meghatároztuk. Egy buszon nem lehet két különbözõ eszköz azonos címen, még akkor sem ha a másik eszköz nem VLT frekvenciaváltó! Ha egy másik eszközzel azonos címet állítunk be, akkor ütközés keletkezik és a rendszer mûködésében zavarokat okoz. Ha mûködõ rendszerbe illesztünk frekvenciaváltót, erre különösen ügyelni kell.

Fontos! A busz címének átállítása csak a VLT frekvenciaváltó áramtalanítása majd újra bekapcsolása után lesz érvényes!
A rendszer a busz cím alapján azonosítja az eszközöket. Ha pl. egy VLT címét átállítjuk egy olyan, másik VLT címére amit lekapcsolunk a rendszerrõl, akkor annak a frekvenciaváltónak a funkciója is megváltozik, átveszi a cím korábbi tulajdonosának szerepét. (onnantól kezdve azt csinálja, amit az a VLT csinált amelyik címét megadtuk). A VLT-re esetleg rákötött berendezés (motor) azonban változatlan marad (nem cserélõdik fel). Az így kialakult helyzet emberek testi épségében és berendezésekben okozhat kárt!

Figyelem! A frekvenciaváltó profibusz kommunikációs kártyáján ún. DIP kapcsolókkal is be lehet állítani a busz címét, nem csak a 918-as paraméterrel. A 918-as paramétert csak akkor veszi figyelembe, ha a DIP kapcsolókkal 125-nél nagyobb cím van beéllítva!


3.1 A vezérlés módja, a PPO

A VLT vezérlése egy PPO-nak nevezett (Parameter Process data Object) modell segítségével végezhetõ el.
A PPO maximum 28 byte-ból álló adathalmaz, amihez PIW/PQW ki és bemenõ perifériaszavakon keresztül férhetünk hozzá.
A PPO két, merõben eltérõ részbõl áll:


PCV (Parameter Characteristics Value) és
PCD (Process Data)

Mindkettõ byte-ok (word-ök) sorozata. A PCV és a PCD között alapvetõen az a különbség, hogy a PCD byte-ok minden busz ciklusban maguktól frissülnek, így az általuk közölt információ folyamtosan áramlik (frissül) a busz sebességétõl és a buszra kötött eszközök számától, az eszközök által küldött adatmennyiségtõl függõ gyakorisággal. A PCD byte-ok funkciója mindig ugyanaz, vagyis az általuk közölt információ mindig ugyanarra vonatkozik (pl. a motor aktuális forgási sebessége (MAV))
A PCV byte-jai nem továbbítódnak folyamatosan.

A PCV teszi lehetõvé, hogy a VLT-ben a PLC programjából átállítsunk a programban meghatározott) tehát nem feltétlenül elõre rögzített) számú paramétert, vagy kiolvassuk annak tartalmát. A PCV-ben kell meghatározni, hogy melyik paraméterrel akarunk foglalkozni és hogy mit kell vele tenni. A paraméterek adatait külön SFC rendszerhívásokkal kell továbbítani (SFC14, SFC15 read/write consistent data of a DP standard slave).

A PPO felépítése az alábbi:

5. ábra

PCV: Parameter Characteristic Value
PCD: Process data
PCA: Parameter Characteristic (word1)
IND: Sub index (Byte3. Byte4 nincs használva)
PVA: Parameter Value (word3-4) (paraméter értéke)
CTW: Control Word (vezérlõ szó)
STW: Status Word (állapot szó)
MRV: Main Reference Value (a motor elõírt sebessége)
MAV: Main Actual value (a motor pillanatnyi sebessége)

A jelenleg aktuális GSD verzió szinten (GSD az az eszközleíró file, ami lehetõvé teszi Step7-ben, hogy a HW configba beilleszthessük az eszközt) a PPO-nak 8 változata van, melyek közül ki kell választani az alkalmazás számára legmegfelelõbbet.

A PPO két része a PCV és a PCD is további részekre van osztva.
A PPO-ban van két kimeneti és két bemeneti szó, amelyeket mind a 8 PPO típus tartalmaz: CTW, STW, MRV és MAV (vezérlõ bitek, állapot bitek, referencia meghatározása és a pillanatnyi forgási sebesség). Ezek a word-ok szolgálnak a frekvenciaváltó alapvetõ vezérlésére, ezért minden PPO típus részei.
Az S7-ben a frekvenciaváltóval kapcsolatot tartó ki és bemeneti periféria word-ök (PIW és PQW) száma és azok funkciója (a fentebb említett, mindig jelenlévõ 2-2 word-ön kívül) függ a választott PPO típustól. A PPO típusát a Step7 HW configjában kell megadni, a VLT  904-es paraméterét a profibus master minden inicializáláskor erre a PPO típusra beállítja.

PPO type1: Rendelkezésre áll a PCV 8 byte-ja és négy byte PCD (STW/CTW és MRV/MAV)
PPO type2: Ugyanaz mint a type1, de további 8 PCD byte-ot kapunk, azaz összesen 12 PCD byte
PPO type3: Nincs PCV, csak 4 byte PCD (STW/CTW és MRV/MAV)
PPO type4: Nincs PCV, csak 12 byte PCD (STW/CTW és MRV/MAV és további 8 PCD byte)
PPO type5: Rendelkezésre áll a PCV 8 byte-ja és az osszes lehetséges (20 byte) PCD
PPO type6: Nincs PCV, csak 8 byte PCD (STW/CTW és MRV/MAV és további 4 PCD byte)
PPO type7: Nincs PCV, csak 16 byte PCD (STW/CTW és MRV/MAV és további 12 PCD byte)
PPO type8: Nincs PCV, de rendelkezésre áll az összes PCD byte (20 byte)

3.1.1A PCD

A PCD tehát mindig magában foglalja az állapotszót, a vezérlõ szót, a referenciát és a visszajvõ motorsebességet és van benne további maximum 8 szó.
Ha a választott PPO-ban nem csak a STW/CTW és MRV/MAV szavak vannak, akkor a további PCD word-ok funkcióját a frekvenciaváltóban be kell állítani.
A 915-ös (PCD Config Write) paraméterben lehet beállítani, hogy a 3-10-es számú PCD word-ök írásával  mely VLT paramétereket lehet írni.
A 916-os (PCD Config Read) paraméter pedig meghatározza, hogy a 3-10-es PCD word-ök olvasásakor melyik VLT paraméter tartalmához jutunk hozzá folyamatosan.
A 915 és 916-os paraméter 8 db. ún. sub indexre van osztva (Array). A felosztás miatt a 915 és a 916-os paraméter egyenként 8-8 külön beállítást tartalmazhat. Gyárilag ezek mindegyike nullára van állítva. Hogy e két paraméter mennyi sub indexét használjuk, az attól függ, hogy a beállított PPO típus hány PCD elérését teszi lehetõvé.

6. ábra

A PCD ábráján látható, hogy melyik PPO típus melyik PCD word-öt foglalja magában. A bekeretezett rész felsõ sora a periféria szavak írására, az alsó sora az olvasásárára vonatkozik. (Az ábra nem mutatja a PPO PCV részét)

Pl. az 5. PCD word felsõ sorában látható Par: 915 [3] azt jelenti, hogy ha ezt a perifériaszót a PLC programból írjuk, akkor a VLT-nek azt a paraméterét írjuk, amelyik paraméter számát a 915-ös VLT paraméter 3-as indexébe beírtunk.

Ha egy olyan PCD word írását kíséreljük, meg amelyik 915-ös paraméter indexébe nulla van, nem történik semmi, az írt adat elvész. Ha pedig nullára állított indexû PCD-t olvasunk, nulla értéket kapunk.

Minden PCD word-ként szerepel (16 bites). Vannak azonban olyan paraméterek, melyek adattípusa 32 bites (unsigned 32 és integer 32) szám. Az ilyen paraméterek írásához és olvasásához két PCD-t kell használni.

Mégpedig egy páratlan számút a 32 bites szám magas felének és egy azt közvetlenül követõ páros számút a 32 bites szám alsó felének.

Figyelem! 32 bites paraméter érték írásánál elõször mindig a páratlan indexû felét (magas helyiértékû szó) kell kiírni és utána a duplaszó páros, alacsony felét.

Figyelem! Ha használjuk a PCD-s paraméter írás funkciót, akkor a 915-ös paraméterben megadott paraméterek folyamatosan felülíródnak a PLC által kívánt értékre, ezért azokat a paramétereket az LCP panelról nem lehet módosítani amíg a PLC-VLT busz kapcsolat fennáll.

Figyelem! A buszon keresztül módosított paraméterek hatásosak ugyan, de RAM-ba (felejtõ memóriába) íródnak be, ezért a VLT áramtalanításakor elvesznek. Bekapcsoláskor a buszos írás elõtti érték áll vissza.

Példa: tegyük fel, hogy az 5-ös PCD word címe 272-re adódik (PQW272 és PIW272) és a VLT 915-ös paraméterének [3]-as indexe 9-et tartalmaz. Ha a PQW272-be dec. 15-öt ír a PLC, akkor a VLT kijelzõjének második sora (feltéve persze hogy a frekvenciaváltóra van LCP csatlakoztatva) átvált a motor üzemóra számlálójának kijelzésére. A mûvelet ugyanis 15-öt ír a VLT 9-es paraméterébe. A 9-es paraméter (Display Line2) mondja meg mit jelezzen ki az LCP a második sorban. A 15 az üzemóra számláló kijelzésére utasítja a frekvenciaváltót.

Példa: A PPO típusát állítsuk 2-re. Így 6 PCD-t kapunk, az elsõ kettõt elfoglalja az CTW/STW, MRV/MAV, így marad további 4 PCD, amit szabadon felhasználhatunk például 4db 16 bites adattípussal rendelkezõ paraméter olvasására, és 4db 16 bites adattípusú paraméter írására.

Ha a Step7-et futtató számítógépet egy profibuszos VLT frekvenciaváltót tartalmazó S7-es rendszerben online kapcsolatba kötjük, akkor a Step7 VAT (Variable Table) funkciójával 4 paraméter folyamatos változását kísérhetjük figyelemmel:

A frekvenciaváltó a 256-os periféria címre van beállítva, ezért a PCD3 a PIW268, a PCD4 a PIW270, a PCD5 a PIW272, a PCD6 pedig a PIW274-es címeken olvasható ki.

Állítsuk be a VLT frekvenciaváltó 916-os paraméterének indexeit (PCD Config read) az alábbi táblázat szerint:

Paraméter és indexe

Beállított érték

Jelentés

916 [1]

518

kimenõ frekvencia

916 [2]

524

motorfeszültség

916 [3]

525

DC-köri feszültség

916 [4]

537

Hûtõborda hõmérséklet

Miután ez megtörtént, a Step7 VAT táblát tegyük monitor módba (Ctrl-F7 vagy Variable menü, Monitor menüpont).

Ha az online kapcsolat létrejön, akkor a VAT táblában látjuk a 4 PCD által szolgáltatott adatot valós idõben:


Az adatok értelmezéséhez figyelembe kell venni az adott paraméter tulajdonságait, vagyis az adattípusát és konverziós indexét.
Az ábrán látható adatok forgó motor melletti állapotot mutatnak. Az elsõ sor (PCD3) a motor frekvenciája: 49.8Hz. (A motor pillanatnyi frekvenciája az 518-as paraméterbõl olvasható ki, aminek konverziós indexe -1, vagyis az értéket meg kell szorozni 0.1-el).
A második sor (PCD4) a motorfeszültség: 379.0V. A harmadik sor (PCD5) a frekvenciaváltó DC köri feszültsége: 520V. Az utolsó sor (PCD6) a hûtõborda hõmérséklete: 37 celsius.
Az adatkiolvasás folyamatos, az értékek változását a számok azonnal követik.
PCD-n keresztül a paraméterek írása ugyanígy történik az azonos címû PQW perifériaszavak segítségével. Azonban az adott PCD írásakor módosított paraméter száma nem a 916-os, hanem a 915-ös paraméter beállításaitól függ. Megfelelõ beállítással elárhetõ pl. hogy aPCD4 olvasásával a motorfeszültséget kapjuk meg, a PCD4 írása az 1-es referencialépcsõ paraméterét (215) változtassa meg.

Egy példa 6-os PPO-val:


PCD1 CTW/STW Vezérlõ szó (íráskor) és állapot szó (olvasáskor)
PCD2 MRV/MAV Elõírt sebesség (íráskor) és pillanatnyi sebesség (olvasáskor)
PCD3 Par. 515 Referencia. (Integer 16 típusú adat)
PCD4 Par. 518 Frekvencia (Hz). (Unsigned 16 típusú adat)
PCD5 Par. 520 A 32 bites motor áram magas helyiértékû fele (Unsigned 32)
PCD6 Par. 520 A 32 bites motor áram alacsony helyiértékû fele (Unsigned 32)
PCD7 Par. 538 A 32 bites alarm word magas helyiértékû fele (Unsigned 32)
PCD8 Par. 538 A 32 bites alarm word alacsony helyiértékû fele (Unsigned 32)

2. Táblázat


3.1.1.1 A vezérlõ szó (CTW)

Figyelem! A CTW vezérlõszó formája (és az állapotszó is), vagyis az egyes bitek jelentése függ az 512-es paraméter (telegram profile) beállításától: Field bus vagy FC drive!

A gyári beállítás: FC drive. A példák is ezt használják.

CTW (Control Word) bitjeinek funkciója FC Drive telegram profil esetén:

Bit Ha a bit értéke = 0 Ha a bit értéke = 1
00 Fix referencia kiválasztása, alsó helyiérték (lsb)
01 Fix referencia kiválasztása, felsõ helyiérték (msb)
02 DC fékezés Nincs fékezés, gyorsítás/lassítás lehetséges
03 Szabadonfutás Nincs szabadon futás, gyorsítás/lassítás lehetséges
04 Gyors leállás Nincs gyors leállítás, gyorsítás/lassítás lehetséges
05 Tartás Nincs tartás, gyorsítás/lassítás lehetséges
06 Stop Start
07
Reset (hiba törlés)
08
JOG
09 1-es rámpa kiválasztása 2-es rámpa kiválasztása
10 Adat nem érvényes Adat érvényes
11
01-es relé aktív
12
04-es relé aktív
13 Setup kiválasztás alsó helyiérték (lsb)
14 Setup kiválasztás alsó helyiérték (msb)
15 Forgatás elõre Forgatás hátra

3. Táblázat

A bitek jelentése részletesen:

CTW Bit 00/01

Ez a két bit akkor használatos, ha elõre beprogramozott referenciákat használunk. A két bit kombinációja dönti el, hogy a négy lehetséges, a 215-218-as paraméterekben elõre beállított sebesség közül melyikkel üzemeljen a motor, az alábbi táblázat szerint:


CTW bitek
Referencia Paraméter Bit 0 Bit 1
1 215 0 0
2 216 0 1
3 217 1 0
4 218 1 1

4. Táblázat

CTW Bit 02 DC brake - egyenáramú fékezés

Ha a bit értéke nulla, akkor a VLT a motort leállítja és egyenáramú fékezést hajt végre a 125 és 126-os paraméterekben
megadott árammal és ideig.
Ha a bit értéke nulla, a motor nem indítható a start paranccsal akkor sem, ha az egyenáramú fékezés ideje már lejárt és a VLT már nem fékezi a motort.

CTW Bit 03 Coasting stop/No coasting

Ha a bit 0, akkor a motor szabadonfutással leáll. Ha a bit 1, akkor az indítás a start bittel lehetséges, ha az indítás egyéb feltételei megvannak.
Amíg a bit 0 értékû, a frekvenciaváltó "elengedi" a motort, a motor a start parancsra nem indul el!

CTW Bit 04 Quick stop/Ramp

0 esetén a motort a VLT a quick stop rámpa szerinti lefutással megállítja.
Ha a bit 1, és az egyéb indítási feltételek megvannak, akkor a start bittel a motor indítható.
Ha a bit 0, a motor megállása után sem indítható a start paranccsal, amíg ez a bit újra 1 állapotú nem lesz.

CTW Bit 05 Holding/Ramp possible

Ha a bit értéke 0, akkor a VLT a motor frekvenciáját befagyasztja. A motor mindaddig a befagyasztott, változatlan frekvenciával forog, amíg a bit 1 nem lesz (illetve amíg a forgás egyéb feltételei megvannak), akkor is, ha közben a referencia megváltozik.
Amíg tehát az 5-ös CTW bit értéke nem 1, a motor sebességét nem lehet a referenciával megváltoztatni. A frekvenciaváltó engedelmeskedik a start, stop, jog parancsokra a rámpa szerint módosítja a motor frekvenciáját induláskor és megálláskor, de a motor frekveniájára a referencia megváltoztatása nincs hatással.

CTW Bit 06 Stop/Start

Ha a bit 1, akkor a frekvenciaváltó normál start parancsot kap és ha az egyéb indítási feltételek megvannak
(QStop, Coast, DC brake, stb) akkor a motort a felfutó rámpaidõ szerint (Par:207/209) referenciának megfelelõ sebességre gyorsítja. Ha a bit 0-ra vált, akkor a motor a lefutó rámpaidõ szerint (Par:208/210) megáll.
Más szóval ez a bit adja a frekvenciaváltónak a start parancsot.

CTW Bit 07 Reset

Hibatörlés. Ha a VLT hibára megy, akkor ezt a bitet 1-be, majd 0-ba kell állítani. 0-ba állításkor a hiba törlõdik. (A hibatörlés élvezérelt, tehát a hibajelzés akkor is létrejön ha ezt a bitet szándékosan 1 állapotban tartjuk)

CTW Bit 08 JOG

Ha a bit értéke 1, akkor aktíválódik a 213-as paraméterben megadott fix sebesség (Jog frekvencia) amit a motor a jog rámpaidõvel ér el (Par: 211). A JOG parancs egyben start parancs is. Azaz a JOG frekvenciával a motor akkor is elindul, ha közben nem kap start parancsot (CTW Bit 06). Azonban amíg a JOG parancs érvényben van, a motor a JOG frekvenciával forog és figyelmen kívül haggya referenciajelet.
Ha a VLT egyszerre kap JOG és Start parancsot is, akkor a JOG parancs érvényesül. A JOG parancs érvényesüléséhez azonban az egyéb indítási feltételeknek meg kell lenni!

CTW Bit 09 Ramp selection - rámpa kiválasztás

Ha a bit értéke 0, akkor az 1-es rámpa szerint gyorsít és lassít (par: 207-208), ha a bit értéke 1, akkor a  2-es rámpa szerint gyorsít és lassít (par: 209-210) amikor start vagy stop parancsot kap.

CTW Bit 10 Data not valid/Valid

A CTW vezérlõszót (kivéve ezt a bitet) és a sebességreferenciát a VLT nem veszi figyelembe, ha ez a bit 0.
A 805-ös paraméterrel a bit invertálható illetve funkciója módosítható.
Ennek a bitnek biztonsági jelentõsége van. Néhány DP master (amilyen jelen alkalmazásban az S7 PLC is) bizonyos hibaállapot esetén minden DP perifériával kapcsolatos bitet nulláz. Ezzel a bittel megakadályozható, hogy ilyen esetben a CTW bitjeinek nullára váltása nem kívánt mûködést idézzen elõ. Ha a 805-ös paraméterben ennek a bitnek van funkciója (gyári beállítás szerint a fenti), akkor ezt a bitet a megfelelõ állapotban kell tartani ahhoz, hogy a frekvenciaváltót a buszon keresztül meg tudjuk mozdítani!
A 805-os paraméter megfelelõ beállításával gondoskodni kell róla, hogy a master hibaállapota esetén a frekvenciaváltó megfelelõen reagáljon (gyári beállítást használva a CPU STOP állapotában a VLT a motort az utolsó parancs szerinti sebességgel és irányban forgatja tovább megállíthatatlanul, ami néhány alkalmazásnál nem kívánatos.

CTW Bit 11 Relay 01

A 323-as paraméternek, ami a VLT 01-es relékimenet funkcióját állítja be, van egy  (CTRL WORD BIT 11/12) beállítása.
Ha a 323-as paraméter erre a funkcióra van beállítva, akkor a CTW 11-es bitjével kapcsolgatható a VLT 01-es relékimenete.
Ha a bit 0, a 01-es relé nem aktív. Ha a bit 1, akkor a 01-es relé meghúz.

CTW Bit 12 Ralay 04

Mint Bit11, de a 04-es relére.
A 326-os paraméternek, ami a VLT 04-es relékimenet funkcióját állítja be, van egy  (CTRL WORD BIT 11/12) beállítása.
Ha a 326-as paraméter erre a funkcióra van beállítva, akkor a CTW 12-es bitjével kapcsolgatható a VLT 04-es relékimenete.
Ha a bit 0, a 04-es relé nem aktív (elejt). Ha a bit 1, akkor a 04-es relé meghúz.

CTW Bit 13-14 Setup selection

A két bit kombionációjával lehet választani a négy lehetséges setup készlet közül, amely szerint a VLT mûködik.
A választás feltétele, hogy a 004-es paraméter Multi setup-ra legyen beállítva.
A bitek jelentése:

Setup Bit 14 Bit 13
1 0 0
2 0 1
3 1 0
4 1 1

5. Táblázat

Figyelem! A setup kiválasztása a digitális bemenetekre is programozható!


CTW Bit 15 Reversion

Forgásirány váltás. Ha a bit értéke 1, a motor fordítva forog, feltéve hogy az irányváltás engedélyezve van
200-as paraméterrel (Both direction), valamint az 506-os paraméterrel a buszról történõ irányváltást megengedtük.
Az irányváltás bit átváltása nem indítja el a motort, csak meghatározza a forgás irányát, ha majd elindul (Start vagy Jog).
Ha érvényes start parancs mellett a motor forgása közben (tehát nem lassító rámpa közben) a bit állapotát megváltoztatjuk, akkor a motor irányt vált a lassítási és gyorsítási rámpaidõknek megfelelõen.

3.1.1.2 Busz referencia (MRV)

MRV a motor sebességének meghatározása. Referencia MRV (Main Reference Value)
Busz referencia a sebesség meghatározásához. Ide egy 0-16384 közötti pozitív egész számot kell beírni, ami a frekvenciaváltó referenciája lesz.  0 érték tartozik a 0% referenciához és 16384 a 100%-hoz.
Hogy a megadott érték pontosan mekkora frekvenciával forgatja a motort, az sokmindentõl függ, de elsõsorban attól, hogy mekkora minimális és maximális frekvenciát adtunk meg a frekvenciaváltó 204-es (min. reference) és 205-ös (max. reference) paramétereiben.
Mivel a frekvenciaváltó egyszerre több referencia jelet is fogadhat, melyek mindegyikét figyelembe veszi, a motor frekvenciája így attól is függ, hogy a 214-es paraméterben (ref. function) hogyan rendelkeztünk a referenciajelek összegzésérõl, és hogy egyáltalán kihasználjuk-e ezt a lehetõséget. Lásd még a VLT kezelési leírásának több referencia kezelésérõl szóló fejezetét)
Ha az MRV-be 16384-nél nagyobb értéket írunk, a frekvenciaváltó azt 100%-nak veszi.


3.1.1.3 Az állapotszó (STW)

Az STW bitenként értelmezett állapot szó, melyek kiolvasásával megtudható a frekvenciaváltó mûködési állapota.

Figyelem! Az STW állapotszó formája (és a vezérlõ szó is), vagyis az egyes bitek jelentése függ az 512-es paraméter (telegram profile) beállításától: Field bus vagy FC drive!

A gyári beállítás: FC drive. A példák is ezt használják.


Az STW (Status word) bitjeinek jelentése FC drive telegram profil beállítás esetén:

Bit Ha a bit értéke = 0 Ha a bit értéke = 1
00 Vezérlõ egység nem üzemkész Vezérlõ egység üzemkész
01 VLT nem üzemkész VLT üzemkész
02 Szabadonfutás Nincs szabadonfutás, üzem engedélyezve
03 Nincs hibajalzés Hiba, leállás (Alarm)
04 - -
05 - -
06 - -
07 Nincs figyelmeztetõ jelzés Figyelmeztetõ jelzés aktív (Warning)
08 Sebesség <> referencia Sebesség = referencia
09 Helyi vezérlési mód Buszos vezérlési mód
10 Frekvencia határon kívül Frekvencia határon belül
11 Motor nem forog (0Hz) Motor forog
12 Nincs átmeneti túlterhelés Túlterhelés miatti leállás
13 Feszültség ok Feszültség határértéken túl
14 Nyomaték ok Nyomaték határértéken túl
15 Idõzítõ ok     Idõzítõ határértéken túl

6. Táblázat

A status bitek jelentése részletesen:


STW Bit 00 Control Ready

Ha a bit 0, a vezérlõ egység hibán van. Ha 1, a vezérlõ egység üzemkész, ám nem biztos, hogy a teljesítmény fokozat is üzemkész (pl. amikor külsõ 24V-os táplálást kap a vezérlõ egység, de erõs áramú betáplálás nincs).

STW Bit 01 VLT ready

Ha a bit 0, a VLT nem üzemkész. Ha 1, akkor üzemkész.

STW Bit 02 Coasting

Ez a bit 0, ha a VLT szabadonfutás módban van (a CTW 3-as bitje =0 (Coasting), vagy a coasting funkcióra programozott digitális bemenet 0 állapotú).


STW Bit 03 No error/Trip

Ez a bit 1 lesz, ha a frekvenciaváltó hiba miatt leállt, és az újraindításhoz RESET szükséges.
A frekvenciaváltó mindaddig nem indul a start parancsra, ameddig ez a bit 1 állapotú. Reset a hibajelzést és ezt a bitet is törli.
Reset lehetséges digitális bemenetrõl, az LCP kezelõ reset gombjával, vagy a CTW 7-es bitjével.

STW Bit 07 Warning

A bit 1 lesz, ha a VLT figyelmeztetõ jelzést ad.

STW Bit 08 Speed = reference

Amennyiben a referencia és a VLT-re kötött motor sebessége megegyezik (azaz a VLT elérte a kívánt fordulator)
akkor ez a bit 1 lesz, ellenkezõ esetben 0. A fel és lefutó rámpa ideje alatt a bit értéke 0. Jog esetén 1, ha a motor a jog rámpán elérte a beállított jog frekvenciát.

STW Bit 09 Local operation/Bus control

Ez a bit 0-ra vált ha a VLT stop gombját megnyomták (és az engedélyezve van local stop a 14-es paraméterben) vagy, a 2-es paraméterben a helyi vezérlési mód van beállítva.
Azaz ha a ez a bit 0, akkor a frekvenciaváltó helyi vezérlési módban van és a CTW bitjei segítségével nem indítható.

STW Bit 10 Not in operating range/Frequency ok

A bit értéke 0 lesz, ha a frekvencia kívûl esik a 225 és 226-os paraméterekkel meghatározott tartományon

STW Bit 11 No operation/Operation

A bit értéke 0 ha a motor nem forog és 1 ha forog. A bit a le vagy felfutó rámpa ideje alatt is 1.

STW Bit 12 VLT Ok/Stopped autostart

A bit értéke 1 lesz, ha a VLT túlterhelés miatt leállt

STW Bit 13 Voltage ok/Limit exceeded

A bit értéke 1 lesz, ha a VLT belsõ DC köri feszültsége a mûködési határértéken kívül esik.

STW Bit 14 Torque limit exceeded

A bit értéke 1 lesz, ha a motor áramból kiszámított nyomatéka meghaladja a 221-es paraméterben meghatározott értéket.


STW Bit 15 Timer ok/Limit exceeded

A bit értéke 1 lesz, ha a motor vagy a VLT hõvédelmét késleltetõ idõzítõ lejár, vagyis ha a motor paramétereibõl a motor áramából és az eltelt idõbõl számított hõvédelem aktív.

MAV (Main Actual Value)

A MAV megmondja, hogy pillanatnyilag a VLT mekkora sebességgel forgatja a motort. Ez egy 0-16384 tartományba esõ egész szám. 16384 felel meg a 100%-os sebességnek. Ha a motor hátrafele forog, ez az érték negatív lesz!

3.1.2A PCV

A PPO type 1, 2 és 5 rendelkezik egy PCV adatterülettel.
A PCV segítségével lehet fogadni a VLT spontán üzeneteit (ha a 917-es paraméter (Spont. message) ON beállítású) és lehetõséget ad a VLT bármely paraméterének kiolvasására vagy írására.
Figyelem! A VLT 927-es paraméterével (Parameter edit) tiltható a PCV használata!
Bár a paraméterek írására és olvasására a PCD-n keresztül is van lehetõség, a PCD-s módszer rendelkezik néhány korláttal:

Ha egy-egy paramétert csak ritkábban kell programból kiolvasni, vagy fontos az, hogy a VLT (a 927-es kivételével) semmilyen paraméterétõl ne függjön a kiolvasott paraméter száma (amivel kizárható hogy hibás paraméterezés miatt bizonyos adatok kiolvasásakor teljesen más adatokat kapjunk), vagy nyolcnál több paraméterhez kell hozzáférni, akkor a PCV a megoldás.
A PCV csak 1, 2 és 5-ös típusú PPO-nál áll rendelkezésre, ezért használatához ezek valamelyikét kell beállítani.
A PCV segítségével történõ paraméter olvasásához vagy írásához az S7-ben SFC hívásokat és adatterületeket kell használnunk (SFC14, SFC15 read/write consistent data of a DP standard slave).

7. ábra

A PCV PCA, IND és PVA részbõl áll. A PCV és IND egy szó, a PVA pedig egy duplaszó

A PCV elsõ word-je a PCA pedig három részbõl áll:


8. ábra

RC: Request/Response Characteristic (Kérés és válasz)
A PCA word 12-15-ös bitjeivel kell megadni hogy mit akarunk tenni:

Kérés (Request) Funkció
0 Nincs kérés
1 Paraméter érték kiolvasása
2 Paraméter érték megváltoztatása
3 Paraméter érték megváltoztatása (duplaszó)
4 Paraméter leíró kérése
5 Paraméter leíró megváltoztatása
6 Array típusú paraméter olvasása
7 Array típusú paraméter megváltoztatása
8 Array típusú paraméter megváltoztatása (duplaszó)
9 Array típusú paraméter elemszámának lekérdezése
10-15 Nem használt

7. Táblázat

Array típusú az a paraméter, amelyiknek ún. sub indexei vannak. Az ilyen paraméter nem egy, hanem több beállítást tartalmaz, amelyeknek sorszámai (sub indexei) vannak. Ilyen paraméter pl. a 606, 607, 608, 915, 916 stb.
Amikor a kérésre válasz érkezik, a VLT az RC bitekbe a válasszal kapcsolatos információt ír:

Válasz (response) A válasz jelentése
0 Nincs válasz
1 Word típusú paraméter érték érkezett
2 Doubleword típusú paraméter érték érkezett
3 Paraméter leíró érkezett
4 Word típusú array paraméter érték érkezett
5 Doubleword típusú array paraméter érték érkezett
6 Az érkezett array elem száma
7 A kérés nem hajtható végre (hibakód jött)
8 A funkció nem hajtható végre PCV-n keresztül
9 Szó típusú spontán üzenet érkezett
10 Doubleword típusú spontán üzenet érkezett
11 Array word típusú spontán üzenet érkezett
12 Array double word típusú spontán üzenet érkezett
13-15 Nem használt

8. Táblázat


Ha a kérés végrehajtása során hiba keletkezik, akkor az RC bitek a 7-es értéket kapják. Ilyenkor a 7-es és a 8-as PVA  byte tartalmazza a hiba kódját, ami a következõ lehet:

Hibaüzenet száma Az üzenet jelentése
0
1 A paraméter értéke nem változtatható meg
2 Alsó vagy felsõ határértéken túl
3 Hibás sub index
4 Nem array típusú
5 Hibás adattípus
6 Beállítás nem engedélyezett (csak resetelhetõ)
7 Paraméter leíró nem változtatható meg
8 No PPO-write for IR
9 leíró adat nem hozzáférhetõ
10 Hozzáférési csoport
11 No parameter operation authority
12 Kulcsszó hiányzik
13 Text not readable in ciclycal traffic
14 Name not readable in ciclycal traffic
15 Text array nem hozzáférhetõ
16 PPO-írása hiányzik
17 A kérés átmenetileg nem hajtható végre
18 Egyéb hiba
19 Adat nem olvasható ciklikus adattovábbítással

9. Táblázat

SPM: Spontaneous Message: Ez a bit jelzi a spontán üzenet érkezését, íráskor ezzel a bittel lehet elfogadni a spontán üzenetet.

PNU: Parameter Number: A PNU-ba kell beírni a paraméter számát, amelyikkel az RC-ben megadott mûveletet végre akarjuk hajtani.

Figyelem! Ha S7-el végrehajtunk egy PCV-s paraméter írás mûveletet az SFC15 meghívásával és a mûvelet rendben lezajlik, akkor az S7 az SFC15 további meghívása nélkül is folyamatosan (ciklikusan) írogatja az adott paraméter értékét, amíg más parancs nem érkezik!
PCV-s aft olvasáskor az SFC14 egyszeri meghívása után folyamatosan olvassa az utoljára olvasott paraméter aktuális értékét!

4 A paraméterek és adattípusok formátuma

A paraméterekben lévõ számok sokfélék.
Hogy egy paraméter tartalmát megfelelõen tudjuk értelmezni, ismerni kell az adott paraméter „leírását”, ami pontosan meghatározza a típusát és a tulajdonságait.
Ezért ehetõség van egy paraméter adatformátumáról információt kérni (RC=04): Request description element.
Request description element kérése és a kapott válasz a következõképpen néz ki:
RC-be beírjuk a kérés kódját: 04. PNU-ba a paraméter számát, amelyikrõl a leírót kérjük. Az IND (sub index-be) pedig azt, hogy mit akarunk megtudni a paraméterrõl. Ezek az alábbiak lehetnek:
1: Characteristics – tulajdonságok, mint pl. adattípus, írhatóság, stb.
2: Element size - méret
4: Size attribute – a paraméter fizikai mennyisége és a konverziós értéke
7: Lower limit – alsó határ
8: Upper limit – felsõ határ
10: Extended features – egyéb, bõvített funkciók

Characteristics

A characteristics subindex alatti word 8-15 bitjei akövetkezõ információt hordozzák (minden bit külön tulajdonságot ír le):

Bit Jelentése
15 Active parameter
14 Array
13 Parameter value resettable only
12 Factory setting of parameter changing
11 Text available
10 Additional text array available
9 No write access (read only)
8 Lower and upper limit, Standardization and size attribute not relevant

10. Táblázat


A 0-7-es bitek által képviselt érték megadja a paraméter típusát az alábbi táblázat szerint:

Típus Jelntése
3 Integer 16
4 Integer 32
5 Unsigned 8
6 Unsigned 16
7 Unsigned 32
9 Visible string
10 Byte string
33 Standardization value (16 bit)
35 Bit sequence

11. Táblázat

Standardization value
Egy speciális adattípus, ami lineáris értéktartományt ír le %-ban.
0h érték tartozik a 0%-hoz, és 4000h (16384) a 100%-hoz.
A szám elõjeles, 16 bites. Mivel a 16 bit ábrázolási tartományának csak felét használja ki a
-100%-100% értéktartomány, +/-100%-os „ráhagyás” van.
A teljes értéktartománya tehát -200-200%. A típus pontossága: 0,0061%.
Ezt az adattípust használja pl. az MRV is (Main actual value) vagyis a referenciát meghatározó PCD vezérlõszó is.

Size attribute
A size attribútum 2 byte-os. Az elsõ byte (méret index) megadja a fizikai mennyiség mértékegységét, a második byte egy konverziós index.
A konverziós indexbõl derül ki, hogy a paraméter értékében hol a tizedes pont (fix pontos ábrázolás).
A következõ táblázat tartalmazza a méret index, a konverziós index és a fizikai mennyiségek összefüggését:
Fizikai mennyiség Méret
index
Mértékegység Rövidítés Konverziós
index
Konverziós
faktor

0 Nincs

1
Idõ 4 Másodperc s 0 1


-1 0,1


-2 0,01
Tizedmásodperc ms -3 0,001
Perc m 70 60
Óra h 74 3600
Nap d 77 86400
Fogyasztás 8 Watt-óra Wh 0 1
Kilowatt-óra kWh 3 1000
Megawatt-óra MWh 6 10
Teljesítmény 9 Milliwatt mW -3 0,001
Watt W 0 1
Kilowatt kW 3 1000
Megawatt MW 6 10
Fordulatszám 11 Ford. per perc RPM 0 1
Nyomaték 16 Newtonméter Nm 0 1
Kilonewtonméter kNm 3 1000
Hõmérséklet 17 Celsius fok C 0 1
Feszültség 21 Millivolt mV -3 0,001
Volt V 0 1
Kilovolt kV 3 1000
Áram 22 Miilliamper mA -3 0,001
Amper A 0 1
Kiloamper kA 3 1000
Ellenállás 23 Milliohm mOhm -3 0,001
Ohm Ohm 0 1
Kiloohm kOhm 3 1000
Viszonyszám 24 Százalék % 0 1
Relatív változás 25 Százalék % 0 1
Frekvencia 28 Hertz Hz 0 1
Kilohertz kHz 3 1000
Megahertz MHz 6 10

12. Táblázat


Pálda: Paraméter 205
Méret index: 28 (Frekvencia)
Konverziós index: 0 (Hz)
Konverziós faktor: -3 (0.001)
Érték: 44300 = 44.3Hz

A PPO típusainak áttekintése:

9. ábra

5 SYNC és FREEZE

A profibus DP szabvány magában foglalja a sync/unsync és freeze/unfreeze funkciókat. Ezeket a VLT frekvenciaváltók is támogatják.
Amennyiben egy buszra több frekvenciaváltó is fel van fûzve és az alkalmazás megkívánja hogy a motorokat idõben nagy pontossággal egyszerre vezéreljük, akkor használhatjuk ezt a lehetõséget.
A profibusz kommunikácó sajátossága, hogy a slave-eket gyûrû-szerûen egymás után szólítja meg a DP master. Mivel a buszon lévõ eszközök kommunikációja idõbe telik, a parancsok elküldése is késik, egyszerre csak egy eszközzel tud kommunikálni.
Bár a busz sebessége igen nagy is lehet, a parancsok az eszközökhöz (egymáshoz képest) így is néhány tizedmásodperc eltéréssel érkeznek meg. Idõkritikus vezérléseknél már ez a kis késleltetés is probléma lehet. Ezen segít a sync/freeze lehetõség.
S7 profibusz rendszerben a busz paraméterei között a buszra kötött eszközöket csoportosítani lehet a HW configban. (jobb gomb kattintás a buszon és Object Properties):

10. ábra

Elõször a buszon lévõ eszközöket kell csoporthoz rendelni, amit a Group assignment fülnél tehetünk meg.

Az X jelöli, hogy az eszközök melyik csoportba tartoznak. Ha egy eszköz egyik csoportba sincs besorolva, akkor nem reagál sem a sync, sem a freeze parancsra. A sync és freeze csoportokba nem csak VLT frekvenciaváltók sorolhatók, hanem minden olyan profibuszos eszköz, amely támogatja a sync/freeze lehetõséget.

11. ábra

A Group Properties fülnél a csoportnak nevet lehet adni (pontosabban megjegyzést), és ott kell beállítani hogy a csoportok közül melyiknek a tagjai reagáljanak a SYNC/UNSYNC és a FREEZE/UNFREEZE parancsokra.
Egy eszköz két csoportnak is lehet tagja, de csak akkor, ha a group properties-ben a hozzárendelt csoportok között nincs egyszerre beállítva a sync vagy a freeze. Tehát egy eszköz csak egy csoportból kaphat SYNC és egy csoportból FREEZE parancsot, mely csoport lehet ugyanaz, vagy lehet másik.

12. ábra

Buszonként 8 csoport lehetséges. A sync/unsync freeze/unfreeze parancsokat a csoportra való hivatkozással lehet alkalmazni. A parancsok broadcast jellegûek, minden slave-re vonatkoznak, amelyek részei a hivatkozott csoportnak.

5.1 Sync/unsync

Normál mûködés közben a slave-nek adott parancsot a slave azonnal végrehajtja. ha több slave-nek akarunk egyszerre parancsot adni, akkor azt a busz késleltetése miatt nem tehetjük teljesen egyszerre.
A Sync parancs a végrehajtás szinkronizálására való. Ha a master kiad egy sync parancsot egy csoportra, akkor a csoport összes tagja veszi a parancsot és befagyasztja a sync pillanatában fennálló mûködési állapotát. A befagyasztás után a slave-nek adott parancsot eltárolja, de nem hajtja végre. Az eltárolt parancsokat egy újabb sync parancs hatására az összes slave egyszerre végrehajtja majd ezt az állapotot  újra befagyasztja egy újabb sync parancsig,
A módszer lehetõvé teszi, hogy több VLT-nek egymás utám kiadott parancsokat egy idõben hajtassunk végre.
A normál mûködési állapot az unsync parancs után áll vissza. Az unsync hatásköre azonos a sync-ével, a csoport összes tagjára vonatkozik (egyszerre).

Példa:
Tegyük fel, hogy a buszon egy sync/freeze csoportba 3 VLT tartozik, melyek busz címe 3, 4 és 5.
A példa szerint elõször normál módban a három VLT-nek egymás után megváltoztatjuk a referenciáját. A táblázatból látható, hogy a VLT-k a referencia megváltoztatására a parancs kiadásának pillanatában azonnal reagálnak egymás után, ahogy a parancsokat sorban kiadjuk.
A 4, lépésben jön egy SYNC parancs. Mivel a példában szereplõ mindhárom VLT ugyanabba a csoportba tartozik, befagyasztják a referenciákat. Ez természetesen az aktuális referenciát nem változtatja meg.
Az 5, 6, 7-es lépésben mindhárom kap egy 75%-os referencia értéket. Mivel azonban SYNC parancs hatása alatt állnak, a kimeneti referenciák változatlanul, a SYNC elõtt meghatározott 50%-os értéken maradnak.
A 8. lépésben ismét kapnak egy SYNC parancsot, aminek az a hatása, hogy mindhárom VLT az 5, 6, 7, lépésben kiadott 75%-os referenciára áll rá, (méghozzá egyszerre, a SYNC parancs megérkezésének pillanatában) majd az új referenciát ismét befagyasztják (mivel még mindig SYNC parancs van érvényben).
A 9, 10, 11, lépésben újabb referencia értékeket kapnak, de most eltérõt. A még mindig érvényben lévõ SYNC miatt a kapott új referenciát eltárolják, de a kimenetük a korábbi SYNC által érvényesített 75%-on marad.
A 12. lépésben minden slave kap egy UNSYNC parancsot, ami azonnal érvényre juttatja az elõzõ SYNC után kiadott referencia értékeket, és egyúttal feloldja a slave-eket a SYNC hatása alól. Ez látható abból, hogy a 13, 14, 15-ös lépésben kiadott újabb értékekre a VLT-k már azonnal reagálnak.



Parancs a slave-nek VLT slave-ek aktuális (kimenõ) referenciája
3-as 4-es 5-ös
1 50%-os referencia a 3-as címre 50% 0% 0%
2 50%-os referencia a 4-es címre 50% 50% 0%
3 50%-os referencia az 5-ös címre 50% 50% 50%
4 SYNC parancs az összes slave-nek 50% 50% 50%
5 75%-os referencia a 3-as címre 50% 50% 50%
6 75%-os referencia a 4-es címre 50% 50% 50%
7 75%-os referencia az 5-ös címre 50% 50% 50%
8 SYNC parancs az összes slave-nek 75% 75% 75%
9 100%-os referencia a 3-as címre 75% 75% 75%
10 50%-os referencia a 4-es címre 75% 75% 75%
11 25%-os referencia az 5-ös címre 75% 75% 75%
12 UNSYNC parancs az összes slave-nek 100% 50% 25%
13 0%-os referencia a 3-as címre 0% 50% 25%
14 0%-os referencia a 4-es címre 0% 0% 25%
15 0%-os referencia az 5-ös címre 0% 0% 0%

13. Táblázat


5.2Freeze/Unfreeze

A sync/unsync "ellentéte". Nem a parancs végrehajtását, hanem a slave-ekbõl kiolvasott adatokat fagyasztja be.
A freeze parancs szintén a slave-ek egy meghatározott (konfigurált) csoportjára van hatással. Freeze után a slave-ekbõl kiolvasott adatok nem a pillanatnyi (kiolvasásakor aktuális) értékeket tartalmazzák, hanem azt, ami a freeze parancs kiadásakor volt. Mivel a freeze parancs szintén broadcast jellegû, minden slave-re egyszerre vonatkozik amelyik a parancs által megjelölt csoportba tartozik, a befagyasztott és késõbb kiolvasásra kerülõ érték minden slave-nél ugyanannak az idõpillanatnak az állapotát tartalmazza.
Amikor a slave-ek újabb freeze parancsot kapnak, a parancs megérkezésének pillanatában újra (egyszerre) befagyasztják az értékeket. Az újabb kiolvasás az új fagyasztott értékeket adják.
A normál mûködés (amikor a kiolvasott érték a kiolvasás pillanatában érvényes adatot tartalmazza) az unfreeze parancs megérkezésekor tér vissza.

Példa:
A fenti példában szereplõ 3 slave VLT kimenõ (motor) áramának olvasása és a freeze/unfreeze parancs hatása.
Normál mûködés közben (amikor nincs érvényben FREEZE parancs) a motor áramának kiolvasásakor a pillanatnyi értéket kapjuk. A táblázat elsõ 3 sora ezt mutatja.
A 4, sorban a slave-ek kapnak egy FREEZE parancsot. Ennek hatására a FREEZE parancs megérkezésének pillanatában (a csoportba tartozó minden slave-ben egyszerre) az értékek befagynak, vagyis FREEZE után minden kiolvasott érték az az érték lesz, ami a FREEZE parancs pillanatában volt, vagyis nem a pillanatnyi motor áram.
Ezért az 5. sorban a 3-as slave kimenõ áram értékének kiolvasásakor nem 4A értéket kapunk amennyi a motor árama a kiolvasás parancs végrehajtásakor, hanem 1A, mert ekkora volt a motor áram a 3-as slave-en a FREEZE parancs végrehajtásakor. A 6-os és 7-es sor ugyanezt mutatja a másik két slave-nél.
ha egy újabb FREEZE parancs érkezik, akkor a befagyasztás változatlanul fennáll, de a befagyasztott értékek frissülnek a FREEZE parancs megérkezésekor aktuális értékekre
A 8-as sorban az UNFREEZE parancs feloldja a befagyasztást, visszatér a normál mûködési állapot, a kiolvasás mindig az aktuális értékeket adja vissza.

A küldött parancs és a kiolvasott áram

VLT slave-ek aktuális kimenõ árama

3-as

4-es

5-ös

1

3-as VLT olvasott kimeneti árama: 2A

2A

3A

4A

2

4-es VLT olvasott kimeneti árama: 5A

2A

5A

2A

3

5-ös VLT olvasott kimeneti árama: 3A

3A

2A

3A

4

FREEZE parancs az összes slave-nek

1A

3A

3A

5

3-as VLT olvasott kimeneti árama: 1A

4A

2A

5A

6

4-es VLT olvasott kimeneti árama: 3A

2A

2A

2A

7

5-ös VLT olvasott kimeneti árama: 3A

3A

1A

2A

8

UNFREEZE parancs az összes slave-nek

5A

1A

3A

9

3-as VLT olvasott kimeneti árama: 4A

4A

2A

3A

10

4-es VLT olvasott kimeneti árama: 3A

3A

3A

1A

11

5-ös VLT olvasott kimeneti árama: 4A

4A

1A

4A

14. Táblázat

S7 PLC a sync/unsync, freeze/unfreeze parancsot az SFC 11 (DPSYC_FR) rendszerhívással tudja kiadni.

6 Reakcióidõk

A profibuszon a ciklikus adatcsere periódusok ideje két részre osztható:

  1. t.com: A kommunikációs periódus ideje, az az idõ amennyi idõre szükség van az adat master és slave egység közötti átviteléhez
  2. t.int: A belsõ átviteli periódus által elhasznált idõ, ami a akommunikációs processzor és a VLT  közötti adatcseréhez kell.

A t.com függ a busz kommunikációs sebességétõl, a választott PPO típustól (az átvitt adat mennyiségétõl) és a buszon lévõ egységek számától. Ez az idõ kb. 30msec-re adódik egységenként, ha ciklusonként 4 byte átvitele történik meg (PPO type 3) és a busz sebessége 12 MBaudra van állítva. A ciklusok idejét növeli ha több az adat vagy alacsonyabb a busz sebessége.
A belsõ átviteli periódus ideje (t.int) attól függ hogy milyen adatról van szó. A legnagyobb prioritású adat belsõ átvitele tart a legrövidebb ideig, Legnagyobb prioritása a CTW, STW, MAV és MRV adatainak valamint a PCD word-ök olvasásának van. A táblázat mutatja melyik adat továbbítása mennyi ideig tart a VLT belsõ vezérlõ elektronikája és a VLT profibusz kártyája között.

Adat

Idõ

CTW, MRV

2 ms

STW, MAV

2 ms

Paraméter olvasása PCD1-PCD8

2 ms

Paraméter írása PCD1-PCD2

40 ms

Paraméter írása PCD3-PCD4

80 msec

Paraméter írása PCD5-PCD8

160 msec

Paraméter olvasása PCV-n keresztül

20 msec

Paraméter írása PCV-n keresztül

20 msec

Aciklikus adat írása/olvasása

20 msec

15. Táblázat

Egy slave mellett a kommunikációs periódus idõhöz hozzáadódik a slave és a master késleltetése is (station delay, TSDR), mivel a ciklikus adatcsere minden ciklusban ugyanazt a slave-et foglalja le.
A slave station delay az az idõ ami eltelik az eszköz által vett busz telegram utolsó bitjének vétele és a következõ telegram elsõ bitjének adása között. Ez az idõ 11 bit adásának idejével azonos.

A master station delay a mastertõl függ (a pontos értéket annak technikai adatai között kell keresni)

7 Kábelezés

A profibusz alapvetõen busz topológiájú hálózat. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a busz kábele egymás után “áthalad” minden eszközön.

Bekötés:

 

A VLT frekvenciaváltók kiszerelése sokféle lehet, IP védettségtõl és teljesítménytõl függõen. Ezeknél eltérõ módon van megoldva a buszkábel rögzítése és csatlakoztatása. A profibusz opció tartozékai között a VLT sorozatnak megfelelõ mindenfajta típushoz való szerelvényt megtalálunk.
Az ábra a book (könyv) formátumú kivitel kábelrögzítését mutatja.
A szabványos buszkábel árnyékolása közvetlenül a rugós szorító alá van rögzítve, így érintkezik a fém kábeltartóval, ami a földelésre van kötve.

62: RxD/TxD-P vörös színû ér
63: RxD/TxD-N zöld színû ér

A hálózat ún. szegmensekre oszlik. Egy szegmensbe azok a buszra fûzött eszközök tartoznak, melyek galvanikusan ugyanazon vezetékre csatlakoznak.

Egy szegmensen maximum 32 eszköz (node) lehet (elsõsorban az eszközök által a buszon okozott terhelések miatt), egy hálózatban maximum 128 node lehet, egy hálózatot legfeljebb négy szegmensre lehet felosztani (a szegmenseket egymástól elválasztó repeaterek késleltetése miatt).
A hálózatot aktív erõsítõkkel, ismétlõkkel (repeater) lehet szegmensekre osztani. A repeaterek is beleszámítanak a szagmensre kötött eszközök számába.

13. ábra

Az ábra egy négy szegmensbõl álló profibusz hálóztatot mutat.
A „lezárás” jelzés mutatja hogy melyik node-on kell bekapcsolni a lezárást. Az ábrán a node-ok négyzetében lévõ számok nem busz címek, csupán a szegmensen belüli eszközök sorszámai!

7.1 Címzés

A buszon az eszközöket a busz címük azonosítja, ezért a teljes buszon minden eszköznek egyedi busz címe van. A busz címet mindig az eszközön lehet beállítani kapcsolókkal vagy paraméterrel. A VLT frekvenciaváltóknál mindkét beállítási mód használható. A 918-as paraméterrel lehet megadni a VLT címét, vagy az opciós kártya S2-S3 DIP kapcsolóival binárisan.


A 918-as paraméterben megadott cím akkor érvényes, ha az S2-S3 kapcsolókkal beállított cím >125. (ez a gyári beállítás is).

A 918-as paraméterrel vagy az S2-S3 kapcsolókkal beállított cím egy ki és bekapcsolás után lesz aktív!

7.2 Kábelhossz

A kábel megengedett hossza a buszon használt adatsebességtõl és a T elágazások számától és azok hosszától függ. A T elágazások használata drasztikusan csökkenti a megengedett sebességet vagy a használható busz sebességet, mert a T elágazáson zavaró jel visszaverõdések keletkeznek.
A profibusz hálózatban ezért lehetõleg kerülni kell a T elágazások használatát.

A szegmensen belüli T elágazások hosszának összege szerint a megengedett sebesség az alábbiak szerint alakul:


Sebesség Leágazások hossza szegmensen belül
9,6-93,75 kBaud 96m
187.5 kBaud 75m
500 kBaud 30m
1.5 MBaud 10m
3-12 MBaud T elágazás nem megengedett

16. Táblázat

A maximális kábelhosszokhoz tartozó sebességek a teljes hálózatban:


Sebesség 1 szegmens hossza (max. 32 node) 2 szegmens hossza (max. 64 node) 3 szegmens hossza (max. 96 node) 4 szegmens hossza (max. 128 node)
9,6-187,5 kBaud 1000 m 2000 m 3000 m 4000 m
500 kBaud 400 m 800 m 1200 m 1600 m
1,5 MBaud 200 m 400 m 600 m 800 m
3-12 MBaud 100 m 200 m 300m 400m

17. Táblázat

Azonos sebesség mellett tehát minden repeater használata optimális esetben megduplázza szegmens maximális hosszát. A repeater használatát két dolog indokolhatja: a kábelhossz és az eszközök számának korlátja.

7.3 Lezárás

A profibusz hálózat szegmenseit alkotó kábel mindkét végét lezáró ellenállással le kell zárni. Tehát minden olyan eszköznél be kell kapcsolni a lezárást, amelyik nem T elágazással csatlakozik a buszra és nincs továbbmenõ kábel (az elsõ és az utolsó eszköz a busz szegmensen).
A busz lezárását az opciós kártya busz csatlakozója mellett található DIP kapcsolóval lehet ki ls bekapcsolni. Gyárilag kikapcsolva:


A kapcsolók egy-egy lezáró ellenállást kapcsolnak rá az adatvonalakra.

A két kapcsolónak mindig azonos helyzetben, vagy ki, vagy bekapcsolva kell lennie! A kapcsolók ON állásában a lezárás be van kapcsolva, OFF állásában ki van kapcsolva.

Ha a busz több szegmensbõl áll, akkor a lezárás szabálya külön vonatkozik minden szegmensre.
Minden profibuszra felkészített eszköz vagy a busz kábel csatlakozója lehetõvé teszi a busz lezárását (általában DIP kapcsolók átkapcsolásával).
A lezárás a VLT frekvenciaváltó profibusz opciós kártyáján a busz csatlakozója melletti S1 DIP kapcsolókkal aktiválható. A lezárást két kapcsoló kapcsolja. A két kapcsolónak egyforma helyzetben kell állnia: mindkettõ kikapcsolva vagy bekapcsolva. A lezárás aktív, ha S1 mindkét kapcsolója ON állásban van és inaktív ha OFF állásban van.
Ha a hálózat valamelyik szegmensének konfigurációját újabb eszköz beiktatásával vagy eszköz eltávolításával megváltoztatjuk úgy, hogy a változás érinti a szegmens végét, akkor a lezárásokat a fenti szabályoknak megfelelõen kell módosítani.

A profibusz kábelt az erõsáramú kábelektõl a lehetõ legtávolabb kell vezetni, különösen a frekvenciaváltók motor és fékezõ ellenállás kábeleitõl. Általában 20cm-es távolság elég, de legjobb, ha a busz külön kábelnyomvonalon, külön kábelcsatornában halad. Különösen akkor, ha busz és a motorkábelek nagy távolságban haladnak párhuzamosan. Ha a buszkábelnek motorkábelt kell kereszteznie, akkor azt keresztezze lehetõleg merõlegesen.
A buszkábelt mindkét végén a lehetõ legkisebb impedanciával (a lehetõ legrövidebb, egyenes bekötéssel) földelni kell a nagyfrekvenciás zavarok hatékony levezetése érdekében.

8 Paraméterek

Ha a frekvenciaváltó rendelkezik profibusz opcióval, akkor az alap paraméterkészlet kibõvül a kommunikációval kapcsolatos paraméterekkel.
Az alap paraméterkészletbe tartozó néhány paraméter hatással van a profibuszos vezérlésre. Ezek:


002 Ha a frekvenciaváltó vezérlése helyi vezérlésre van állítva (local operation), akkor a profibuszos vezérlés hatástalan
502-508 Ezekben van meghatározva hogy hogyan kapcsolódjon a profibuszon (vagy soros buszon) keresztül történõ vezérlés és a VLT digitális bemenetein történõ vezérlés egymáshoz.
512 A vezérlõszó és az állapotszó kiosztását meghatározó paraméter

18. Táblázat


800 Protocol kiválasztása (PROTOCOL SELECT)

Az érték csak olvasható
A DP master által támogatott protokol

803 Busz idõtúllépés ideje (BUS TIME OUT)

1-99 másodperc között állítható. Gyári beállítás 1 másodperc
Az adatcsomagok érkezése között eltelt maximális idõ.
Ha a beállított idõ elteltével nincs kommunikáció, akkor a frekvenciaváltó azt feltételezi, hogy a kommunikáció leállt, és a 804-es paraméterben elõírt módon reagál.

804 Mûködés busz idõtúllépéskor (TIME OUT FUNCT.)

Beállítási lehetõségek:
FREEZE OUTPUT
Frekvenciaváltó befagyasztja a kimenõ frekvenciáját és a motort változatlan sebességgel és irányban forgatja tovább a kommunikáció helyreállásáig.
STOP
A frekvenciaváltó megállítja a motort
JOGGING
A motort a 213-as paraméterben megadott JOG frekvenciával forgatja
MAX SPEED
A motort a maximális sebességgel forgatja
STOP AND TRIP
A motort megállítja és hibát jelez
NO COM OPT CONTROL
A vezérlési mód a buszhiba idejéig átáll a buszos vezérlésrõl a hagyományos vezérlésre, amikor a frekvenciaváltó az RS485-ös porton vagy a digitális bemeneteken keresztül vezérelhetõ
SELECT SETUP4
Az aktív setup-ot meghatározó 4-es paraméterbe 4-et ír. Így kommunikációs probléma esetén a VLT mûködése átáll a 4-es setupban meghatározott mûködésmódra. A 4-es paraméter a kommunikáció helyreállása után is 4 marad (nem áll vissza az elõzõ értékre)!
SELECT SETUP2
Az aktív setup-ot meghatározó 4-es paraméterbe 2-t ír. Így kommunikációs probléma esetén a VLT mûködése átáll a 2-es setupban meghatározott mûködésmódra. A 4-es paraméter a kommunikáció helyreállása után is 2 marad (nem áll vissza az elõzõ értékre)!

A timeout számlálót az elsõ érvényes vezérlõszó (CTW 10-es bit = OK) aktiválja. A 803-as paraméterben megadott idõ ekkor kezd el telni.
A beállított timeout funkció aktiválásának két módja van:
A CTW-t (vezérlõszót) nem küldi újra a master a a803-as paraméterben beállíllított idõn belül.
Ha a 805-ös paraméterben a CTW 10-es bitjének funkcióját “Bit 10 = 0 Timeout”-ra állítottuk és a 10-es bit 0.

A frekvenciaváltó timeout állapotban marad mindaddig, amíg az alábbi négy feltétel valamelyike nem teljesül:
Érvényes CTW érkezik és a frekvenciaváltó kap egy resetet (hibatörlést) a reset funkcióra programozott digitális bemeneten, az LCP reset gombjával vagy a vezérlõszó 7-es bitjén keresztül. Resetre csak akkor van szükség, ha a timeout funkciót (par.: 804) STOP AND TRIP-re állítottuk. A profibuszos vezérlési mód visszáll ha a megfelelõ vezérlõszó megérkezik.
A 2-es paramétert (vezérlési mód) LOCAL-ra (helyi vezérlés) állítjuk. Ilyenkor a timeout állapot megszûnik, és a frekvenciaváltót az LCP gombjaival lehet vezérelni.
A 928-as paramétert (buszos vezérlés engedélyezése/tiltása) Disable (tiltva) állapotúra állítjuk. A profibuszos vezérlési mód ilyenkor megszûnik, és a frekvenciaváltót RS485-ös soros kommunikációval vagy a digitális bemeneteken keresztül vezérelhetjük.
A 804-es paramétert (mûködési mód busz idõtúllépéskor) OFF (kikapcsolva) állapotúra állítjuk.

805 A vezérlõszó 10-es bitjének funkciója (BIT 10 FUNCT.)

Beállítási lehetõségek:
NO FUNCTION
A CTW 10-es bitje semmit nem csinál, nincs funkciója
BIT 10 = 1 CTW active
A profidrive profilnak megfelelõen a vezérlõszót (CTW) és a sebesség referenciá (MRV) a VLT nem veszi figyelembe, ha a CTW 10-es bitje 0.
BIT 10 = 0 CTW active
A vezérlõszót (CTW) és a sebesség referenciát (MRV) a VLT nem veszi figyelembe, ha a CTW 10-es bitje 1 értékû. Ha az összes CTW bit 0 értékû, akkor a VLT a motort szabadonfutással leállítja (coasting).
BIT 10 = 0 Timeout
Ha a CTW 10-es bitje 0, akkor a VLT busz timeout állapotba kerül és a 804-es paraméterben meghatározott beállításnak megfelelõen reagál.

Ha a 800-as paraméter módosul, akkor a legközelebbi bekapcsolás alkalmával a 805-ös paraméter beállítása is megváltozik!

808 Profidrive profil STW OFF2/3 bitek (PROFIDRW STATUSW)

A paraméter lehetõséget ad az állapotszó Off2 és Off3 bitjeinek invertálására, ha az 512-es paraméterben a Fieldbus profil van kiválasztva.
Beállítási lehetõségek:
OFF2/3 NON-INVERTED: Az STW Off2 és Off3 bitje nem invertált
OFF2/3 INVERTED: Az STW Off2 és Off3 bitje invertált
Csak fieldbus profil esetén hatásos. Fieldbus profilnál az STW 01-es és 02-es bitje felveszi a CTW 04-es és 05-ös bitjének állapotát, vagy annak inverzét.

849 Kibõvített diagnosztika (EXTEND DIAGNOSIS)

Ez a funkció kibõvíti a szabványos profibusz diagnosztikai hívás által közölt információkat 24 byte-ra, ha ez a paraméter alarm vagy alarm and warning beállítású.
Beállítási lehetõségek:
DISABLE
Tiltott, nincs kibõvített diagnosztika, a diagnosztikai adat csak a szabványos 6 byte DP diagnosztikai byte-okat tartalmazza. A VLT nem küld automatikusan nagy prioritású diagnosztikai megszakítást.
ALARM
A VLT 24 byte-os, az alarm, a warning a status és a kommunikációs warning word-öket is tartalmazó kibõvített diagnosztikai adatokat küld a master-nek akkor, ha az alarm word tartalma megváltozik. A VLT automatikusan nagy prioritású diagnosztikai megszakítást küld a master-nek, ami egy hívással kiolvashatja a diagnosztikai adatokat.
ALARM AND WARNING
A VLT 24 byte-os, az alarm, a warning a status és a kommunikációs warning word-öket is tartalmazó kibõvített diagnosztikai adatokat küld a master-nek akkor, ha az alarm vagy a warning word tartalma megváltozik. A VLT automatikusan nagy prioritású diagnosztikai megszakítást küld a master-nek, ami egy hívással kiolvashatja a diagnosztikai adatokat.

904 PPO típus kiválasztása (PPO TYPE SELECT)

A master által beállított PPO típus olvasható ki a paraméterbõl.
Részletesen lásd a A vezérlés módja, PPO c. részt

Beállítási lehetõségek:
PPO TYPE 1: Rendelkezésre áll a PCV 8 byte-ja és négy byte PCD (STW/CTW és MRV/MAV)
PPO TYPE 2: Ugyanaz mint a type1, de további 8 PCD byte-ot kapunk, azaz összesen 12 PCD byte
PPO TYPE 3: Nincs PCV, csak 4 byte PCD (STW/CTW és MRV/MAV)
PPO TYPE 4: Nincs PCV, csak 12 byte PCD (STW/CTW és MRV/MAV és további 8 PCD byte)
PPO TYPE 5: Rendelkezésre áll a PCV 8 byte-ja és az osszes lehetséges (20 byte) PCD
PPO TYPE 6: Nincs PCV, csak 8 byte PCD (STW/CTW és MRV/MAV és további 4 PCD byte)
PPO TYPE 7: Nincs PCV, csak 16 byte PCD (STW/CTW és MRV/MAV és további 12 PCD byte)
PPO TYPE 8: Nincs PCV, de rendelkezésre áll az összes PCD byte (20 byte)

915 PCD konfig írása (PCD IN WR-)

Ez egy array típusú paraméter, vagyis több paraméter egyben, amiket indexekkel lehet elérni.
Ebben a paraméterben lehet hozzárendelni a PCD-ket a kívánt paraméterekhez íráskor.
A paraméternek nyolc indexe van, vagyis annyi, amennyi PCD maximum rendelkezésre áll. A PCD-k száma a masterben konfigurált PPO típustól függ.
Az itt beállított paraméterszámok csak a PCD írására vonatkoznak. Az olvasáskor a PCD-khez rendelt paraméterek beállítása a 916-os paraméterben állíthatók be. Részletesen lásd a A vezérlés módja, PPO c. részt

Beállítási lehetõségek:
Index 1: PCD3
Index 2: PCD4
Index 3: PCD5
Index 4: PCD6
Index 5: PCD7
Index 6: PCD8
Index 7: PCD9
Index 8: PCD10

Példa: Ha a 915-ös paraméter 7-es indexének tartalma 213, akkor a PCD9 írásával a beállított JOG frekvencia írható ki a 213-as paraméterbe(ha a beállított PPO típus 5 vagy 8).
A 915-ös paraméter beállításánál figyelembe kell venni a használt PPO típust. A PPO típusától függ hogy hány PCD áll rendelkezésre: Type 1 és 3-nál nincs PCD. Type 6-nál 2, Type 2 és 4-nél 4, Type 7-nál 6, Type 5 és 8-nál 8 PCD áll rendelkezésre. (6. ábra)


916 PCD konfig olvasása (PCD IN RD-)

A 915-ös paraméterhez hasonlóan array típusú. Ebben a paraméterben lehet hozzárendelni a PCD-ket a kívánt paraméterekhez olvasáskor. A paraméternek nyolc indexe van, vagyis annyi, amennyi PCD maximum rendelkezésre áll. A PCD-k száma a masterben konfigurált PPO típustól függ.
Az itt beállított paraméterszámok csak a PCD olvasására vonatkoznak, az írást a 915-ös paraméterben lehet beállítani. Részletesen lásd A vezérlés módja, PPO c. részt

Beállítási lehetõségek:
Index 1: PCD3
Index 2: PCD4
Index 3: PCD5
Index 4: PCD6
Index 5: PCD7
Index 6: PCD8
Index 7: PCD9
Index 8: PCD10

Példa: Ha a 916-os paraméter 3-as indexének tartalma 518, akkor a PCD5 olvasásával a pillanatnyi kimenõ frekvencia olvasható ki Hz-ben (ha a beállított PPO típus 2, 4, 5, 7 vagy 8).
A 916-os paraméter beállításánál figyelembe kell venni a használt PPO típust. A PPO típusától függ hogy hány PCD áll rendelkezésre: Type 1 és 3-nál nincs PCD. Type 6-nál 2, Type 2 és 4-nél 4, Type 7-nál 6, Type 5 és 8-nál 8 PCD áll rendelkezésre. (6. ábra)

Minden PCD word-ként szerepel (16 bites). Vannak azonban olyan paraméterek, melyek adattípusa 32 bites (unsigned 32 és integer 32) szám. Az ilyen paraméterek írásához és olvasásához két PCD-t kell használni.
Mégpedig egy páratlan számút a 32 bites szám magas felének és egy azt közvetlenül követõ páros számút a 32 bites szám alsó felének.

Figyelem! 32 bites paraméter érték írásánál elõször mindig a páratlan indexû felét (magas helyiértékû szó) kell kiírni és utána a duplaszó páros, alacsony felét.


Egy példa 6-os PPO-val:

PCD1 CTW/STW Vezérlõ szó (íráskor) és állapot szó (olvasáskor)
PCD2 MRV/MAV Elõírt sebesség (íráskor) és pillanatnyi sebesség (olvasáskor)
PCD3 Par. 515 Referencia. (Integer 16 típusú adat)
PCD4 Par. 518 Frekvencia (Hz). (Unsigned 16 típusú adat)
PCD5 Par. 520 A 32 bites motor áram magas helyiértékû fele (Unsigned 32)
PCD6 Par. 520 A 32 bites motor áram alacsony helyiértékû fele (Unsigned 32)
PCD7 Par. 538 A 32 bites alarm word magas helyiértékû fele (Unsigned 32)
PCD8 Par. 538 A 32 bites alarm word alacsony helyiértékû fele (Unsigned 32)

917 Spontán üzenetek (SPONT. MESSAGE)

Ezzel a paraméterrel engedélyezhetõ a VLT spontán üzeneteinek küldése.
Beállítási lehetõségek:
OFF
Kikapcsolva. A frekvenciaváltó nem produkál semmilyen spontán üzenetet.
ON
Bekapcsolva. A frekvenciaváltó üzenetet küld a master-nek, ha az alarm vagy a warning word bármelyik bitje megváltozik. Vagyis amikor figyelmeztetõ vagy hibajelzés keletkezik, vagy megszûnik.

Gyári beállítás: kikapcsolva.
Mivel a spontán üzenetek kezelése a PCV-n keresztül zajlik, csak olyan PPO típus mellet vehetõk, amelyiknek van PCV része. Ilyen a PPO1, 2 és 5-ös típus.
Figyelem! Ha a vezérlõprogram (az S7 programja) használja a PCV-t paraméter írására vagy olvasására, de nincs felkészítve a spontán üzenetek kezelésére és bekapcsoljuk a VLT 917-es paraméterével a spontán üzenetek küldését, akkor a paraméter olvasása a PCV-n keresztül lehetetlenné válik miután megjön az elsõ üzenet (a spontán üzenet nyugtázásáig ugyanis nem lehet paramétert olvasni és a paraméter írásának visszajelzése sem érkezik meg)

918 Profibusz cím (STATION ADDRESS)

Értéktartomány: 0-127
Gyári beállítás: 126

A VLT profibusz címe, ami a frekvenciaváltót azonosítja a master számára.
Egy buszra kötött minden eszköznek külön (más-más) címet kell adni!
S7 rendszerben ebben a paraméterben azt a címet kell beállítani, amit a frekvenciaváltónak a hardver konfigban adtunk.

Figyelem! A 918-as paraméter megváltoztatása csak teljes áramtalanítás utáni visszakapcsolás alkalmával lesz hatásos, illetve akkor, ha a 800-as paramétert a master megváltoztatja.

927 PCV, buszos paraméter állítás lehetõségének kikpcsolása (PARAMETER EDIT)

Beállítási lehetõségek:
Disable: Tiltva
Enable: Engedélyzve

Gyári beállítás: Engedélyezve

Ezzel a paraméterrel blokkolható a PCV-n keresztül történõ paraméter módosítás. Ha Disable állású, akkor a master a PCV-n keresztül a paraméterek tartalmát csak olvasni tudja, megváltoztatni nem. (ha ez a paraméter tiltott állású, az RS485-ös interfészen keresztüli paraméter módosítás lehetséges, arra nem vonatkozik)
Ha a 927-es és a 928-as paraméter is “tiltva” beállítású, akkor a Warning 34 figyelmeztetõ üzenet nem jelenik meg ha nincs busz kommunikáció.

928 PCD, buszos vezérlés tiltása (PROCESS CONTROL)

Beállítási lehetõségek:
Disable: Tiltva
Enable: Engedélyzve

Gyári beállítás: Engedélyezve

A paraméterrel tiltható vagy engedélyezhetõ a frekvenciaváltó PCD-n keresztül történõ vezérlése.
Ha tiltva van, akkor nem lehetséges a frekvenciaváltó vezérlése a CTW-n, MRV-n és a PPO típustól függõen rendelkezésre álló továbi PCD-ken keresztül).
Ilyenkor a vezérlés a frekvenciaváltó digitális bemenetein, vagy az LCP konzolján keresztül lehetséges az ezekkel kapcsolatos paramétrek beállításától függõen.

Ha a 927-es és a 928-as paraméter is “tiltva” beállítású, akkor a Warning 34 figyelmeztetõ üzenet nem jelenik meg ha nincs busz kommunikáció.

953 A busz kommunikációval kapcsolatos warning word (WARN. PARA)

A paraméter csak olvasható
A paramétert csak a buszon (vagy RS485-ön) keresztül lehet kiolvasni, LCP-vel nem jeleníthetõ meg. A busz kommunikáció állapotáról ad információt. Bitenkénti jelentése van:
Bit A bit értéke =1 amikor:
0 A kapcsolat a DP masterrel hibás
1 Nem használt bit
2 FDL (Fieldbus adatkapcsolat) hibás
3 Clear dat parancs vétele
4 Aktulis érték nincs frissítve
5 A spontán üzenetek FIFO tárolója túlcsordult
6 PROFIBUS ASIC nem küldhetõ
7 A profibusz opció inicializálása nem sikerült
8 Nem használt bit
9 Nem használt bit
10 Nem használt bit
11 Nem használt bit
12 DPR kezelési hiba hibakódjának 0. bitje
13 DPR kezelési hiba hibakódjának 1. bitje
14 DPR kezelési hiba hibakódjának 2. bitje
15 DPR kezelési hiba hibakódjának 3. bitje

A 12-15-ös bitek által tartalmazott szám jelentése a 7-es bit állapotától függ. Ha a 7-es bit értéke 0, akkor:

Hibakód Magyarázat
0 OK (nincs hiba)
1 Init. csatorna nem üres
2 Nincs válasz “Init SPC3 controller” parancsra
3 Nincs válasz a “No action” parancsra
4 Nincs semmilyen válasz a “writing init data” parancsra
5 Nincs elfogadható válasz a “writing init data” parancsra
6 Nincs pozitív válasz a “writing init data” parancsra


Ha a 7-es bit értéke 1, akkor:

Hiba kód Magyarázat
0 OK (nincs hiba)
1 Hiba a warning channel-en
2 Hiba a spontán üzenetek csatornáján
3 Hiba a PCD bejövõ csatornáján
4 Hiba a PCD kimenõ csatornáján
5 Hiba az 1-es paraméter csatornán
6 Hiba a 2-es paraméter csatornán
7 Hiba a 3-as paraméter csatornán
15 DPR SPC3 formátum hiba


964 Azonosítás

A paraméter csak olvasható és csak profibusz V1 kommunikációval hozzáférhetõ.
Tartalma a profibus slave-rõl ad információt (vagyis a frekvenciaváltóról mint profibuszos eszközrõl)
0 Gyártó
1 Az eszköz típusa
2 Verzió
3 Firmware dátuma (év)
4 Firmware dátuma (hónap)
5 Axes-ek száma
6 Profibusz verzió
7 Adatbázis verzió
8 Teljesítmény egység azonosítója
9 BMC szoftver


965 Profil száma (PROFILE NUMBER)

A paraméter csak olvasható és csak profibusz V1 kommunikációval hozzáférhetõ.
A paraméter tartalmazza hogy a frekvenciaváltó, mint profibusz slave, milyen kommunikációs profilt támogat.

967 Vezérlõszó (CONTROL WORD)

A paraméter csak olvasható és csak profibusz V1 kommunikációval hozzáférhetõ.
A paraméter a vezérlõszót (CTW) tartalmazza mint 16 bites bináris értéket.
A vezérlõszó módosítására a PPO CTW (control word) nevû PCD-je való. Ez a paraméter csak a visszaolvasását teszi lehetõvé.

968 Állapotszó (STATUS WORD)

A paraméter csak olvasható és csak profibusz V1 kommunikációval hozzáférhetõ.
A paraméter az állapotszót (STW) tartalmazza mint 16 bites bináris értéket.

A 968-as paraméterbõl ugyanaz az állapotszó olvasható vissza amit a PPO STW nevû PCD word-je is tartalmaz.

970 Paramétermódosítás setup kiválasztása (EDIT SETUP SELECT)

Beállítási lehetõségek:
Factory setup: Gyári beállítási
SETUP 1: 1-es setup
SETUP 2: 2-es setup
SETUP 3: 3-as setup
SETUP 4: 4-es setup
ACTIVE SETUP: Aktív setup

Gyári beállítás: ACTIVE SETUP

A paraméter beállítása azt határozza meg, hogy ha paraméter érték hozzáférése történik a buszon (PCV-n) keresztül, akkor melyik setup-ot érintse a mûvelet.
Alapesetben ez az aktív setup, vagyis az, amelyik használatban van, így a paraméter módosítása a mûködésre azonnal hatással van. A 970-es paraméter módosításával azonban mód nyílik olyan setup-ban lévõ paraméter elérésére is, amelyik éppen nincs használatban.

971 Adatok tárolása (STORE DATA VALUE)

Beállítási lehetõségek:
OFF: Nincs tárolás
STORE ACTIVE SETUP: Tárolás az aktív setup-ba
STORE EDIT SETUP: Tárolás a 970-es paraméterben beállított setup-ba
STORE ALL SETUPS: Tárolás az összes setup-ba

A frekvenciaváltó a paramétereket nem felejtõ EEPROM memóriában tárolja, hogy az adatok feszültségmentes állapotban is megmaradjanak.
Az EEPROM írási mûveletek azonban fokozatos elhasználódást okoznak, mert az EEPROM csak véges számú írási mûveletet visel el.
A profibuszos kapcsolat lehetõvé teszi (és adott esetben szükség lehet rá) hogy bizonyos paramétereket nagy sebességgel, folyamatosan újraírjunk. Ez a paramétereket tároló EEPROM gyors elhasználódást okozná, ezért a profibuszon keresztül módosított paramétereket a frekvenciaváltó RAM-ban tárolja, ami végtelen sokszor írható.
A RAM azonban a frekvenciaváltó feszültségmentes állapotában elveszti tartalmát, ezért a buszon keresztül módosított paraméterek is elvesznek. A frekvenciaváltó bekapcsolásakor az aktív setup összes paramétere a nem felejtõ EEPROM-ból átmásolódik a RAM-ba, így megint a korábbi beállítások lesznek érvényben.

A 971-es paraméter átállításával a RAM-ban lévõ paramétereket át lehet másolni az EEPROM-ba.
Ennek 3 módja van:
STORE ACTIVE SETUP: A RAM tartalmát az aktív setup-ba tárolja el, azaz abba, amelyik szerint a frekvenciaváltó pillanatnyilag mûködik.
STORE EDIT SETUP: A tárolás a 970-es paraméterben beállított setup-ba történik, attól függetlenül, hogy a frekvenciaváltó pillanatnyilag melyik setup szerint üzemel.
STORE ALL SETUPS: Az összes (azaz mind a négy) setup-ban eltárolja a RAM-ban lévõ paramétereket.

A 971-es paraméter beállítása az adatok eltárolása után magától visszaáll OFF állapotba.

Megjegyzés: A frekvenciaváltó LCP konzoljával történõ paramétermódosítás eltárolódik az EEPROM-ban is, az LCP-vel módosított paraméterek tehát nem vesznek el kikapcsoláskor.

980-982 Paraméterkészlet listája (DEFINED PARAM.)

A paraméterek csak olvashatók.
Ez a három paraméter tartalmazza a VLT összes paraméterének listáját.
Mindhárom paraméternek sub-indexei vannak, amikben egy-egy paraméter száma szerepel.
A paraméterek csoportosítása miatt és mert a paraméterek száma, a paramétercsoportok mérete függ a frekvenciaváltó típusától és az alkalmazott opciós kártyáktól a profibuszon keresztül ezeknek a paramétereknek a segítségével kiolvasható a teljes paraméterlista. (Megtudható pl. a 704-es paraméter átállítása elõtt, hogy létezik-e 704-es paraméter).
Minden paraméter 116 elemet (sub-indexet) tartalmaz. A paraméter lista utolsó elemét egy nulla érték jelzi.

990-992 Módosított paraméterek listája (MODIFIED PARAM.)

Ez a három paraméter csak olvasható!
A 980-982-es paraméterekhez hasonlóan ezek is egy listát tartalmaznak, de nem az összes paramétert sorolják fel, hanem azokat, amelyek meg lettek változtatva a gyári beállításhoz képest.
Minden sub-index egy-egy módosított tartalmú paraméter számát tartalmazza, egy paraméterben maximum 116 elem van. Az utolsó elemet 0 bejegyzés jelzi.
Ebben a listában szereplõ paraméterek száma attól függ hány paraméter értéke lett módosítva a gyári beállításhoz képest.


8.1 Paraméterek írása és olvasása


A VLT frekvenciaváltónak 4 önálló paraméterkészlete van (setup). Azaz minden (pontosabban akad néhány kivétel) paraméter négyszer van eltárolva benne. Egy-egy ilyen tárolót setup-nak nevezünk.
A 4 setup bármelyik paramétere módosítható, de van egy ezektõl független, gyári setup. Ami a gyári alapbeállításokat tartalmazza, az ebben lévõ paramétereket nem lehet módosítani.
A frekvenciaváltó a négy setup paraméterkészlet közül az egyik szerint mûködik, ezt nevezzük aktív setup-nak. Hogy melyik legyen az aktív setup, azt többféle módon meg lehet határozni: A setup-okban lévõ paraméterekhez való hozzáférésnek (kiolvasás vagy módosítás) két módja van: A soros port/busz felõl és a frekvenciaváltó LCP konzolja felõl.
A paraméterek módosításakor bármelyik tárolt setup paramétere módosítható, nem csak az aktív setup paraméterei.
A soros port/busz felõli paraméter hozzáférést a 970-es paraméter beállítása, az LCP-vel való hozzáférést pedig az 5-ös paraméter beállítása határozza meg egymástól függetlenül az alábbi módon:


A paramétereket tároló nem felejtõ memória véges számú írási ciklust visel el, ezért a memória károsodásának megelõzése érdekében a buszon keresztül módosított paramétereket a frekvenciaváltó RAM-ban tárolja, amely végtelen sokszor írható, de hálózatkieséskor tartalma elvész.

A buszon keresztül módosított paraméterek elmentésére a 971-es paraméter ad lehetõséget (lásd a 971-es STORE DATA VALUE paraméter leírásánál).
Paraméter írás és olvasás konkrét megvalósítására a 11.3-as fejezet mutat be példát a Danfoss-tól letölthetõ Step7 funkcióblokkok segítségével.

8.2 VLT5000 paraméter lista


Par. Száma Paraméter leírása Gyári beállítás Tartomány Módosítás mûködés közben 4 setup Szorzó index
001 Kijelzés nyelve Angol   Igen Nem 0
002 Vezérlési mód Külsõ jellel   Igen Igen 0
003 Helyi referencia 0   Igen Igen -3
004 Aktív Setup Setup 1   Igen Nem 0
005 Programozható Setup Aktív Setup   Igen Nem 0
006 Setup másolása Nem másol   Nem Nem 0
007 LCP-másolás Nem másol   Nem Nem 0
008 Frekvenciaskála 1 0,01–500,00 Igen Igen -2
009 Kijelzõ második sora Frekvencia [Hz]   Igen Igen 0
010 Kijelzõ 1. sora / 1.adat Referencia [%]   Igen Igen 0
011 Kijelzõ 1. sora / 2. adat Motoráram [A]   Igen Igen 0
012 Kijelzõ 1. sora / 3. adat Teljesítmény [kW]   Igen Igen 0
013 Kezelõegységgel történõ vezérlés / 100-asparaméterben beállított konfiguráció LCP- + digitális vezérlés / 100-as paraméter   Igen Igen 0
014 Kezelõegység Stop gombja Engedélyezve   Igen Igen 0
015 Kezelõegység Jog gombja Tiltva   Igen Igen 0
016 Forgásirányváltás a kezelõegységgel Tiltva   Igen Igen 0
017 Hibatörlés kezelõegységgel Engedélyezve   Igen Igen 0
018 Programozás letiltása Engedélyezve   Igen Igen 0
019 Újraindulási körülmények, helyi vezérlésnél Leállás, referenciatárolás   Igen Igen 0
027 Figyelmeztetés kijelzõsora Figyelmeztetés az 1/2-es sorban   Igen Nem 0


Par. Száma Paraméter leírása Gyári beállítás Tartomány Módosítás mûködés közben 4 setup Szorzó index Adattípus
100 Konfiguráció Nyílt hurkú sebességvezérlés
Nem Igen 0 5
101 Nyomatékkarakterisztika Nagy túlterhelés – állandó nyomaték
Igen Igen 0 5
102 Motorteljesítmény VLT-típustól függ 0,18–600 kW Nem Igen 1 6
103 Motorfeszültség VLT-típustól függ 200–600 V Nem Igen 0 6
104 Motorfrekvencia 50 Hz / 60 Hz 0,01–IVLT,MAX Nem Igen 0 6
105 Motoráram VLT-típustól függ 100–60000 rpm Nem Igen -2 7
106 Névleges fordulatszám VLT-típustól függ
Nem Igen 0 6
107 Automatikus motorillesztés, AMA Kikapcsolva
Nem Nem 0 5
108 Állórész-ellenállás VLT-típustól függ
Nem Igen -4 7
109 Állórész reaktanciája VLT-típustól függ
Nem Igen -2 7
110 Motor mágnesezési árama, 0 rpm 100 % 0–300 % Igen Igen 0 6
111 Normál mágnesezési frekvenciatartomány 1,0 Hz 0,1–10,0 Hz Igen Igen -1 6
112






113 Terheléskompenzáció alacsony fordulatszámon 100 % 0–300 % Igen Igen 0 6
114 Terheléskompenzáció magas fordulatszámon 100 % 0–300 % Igen Igen 0 6
115 Szlipkompenzáció 100 % -500–500 % Igen Igen 0 3
116 Szlipkompenzáció idõállandója 0,50 s 0,05–5,00 s Igen Igen -2 6
117 Rezonanciacsillapítás 100 % 0–500 % Igen Igen 0 6
118 Rezonanciacsillapítás idõállandója 5 ms 5–50 ms Igen Igen -3 6
119 Nagy indítónyomaték 0,0 s 0,0–0,5 s Igen Igen -1 5
120 Startkésleltetés 0,0 s 0,0–10,0 s Igen Igen -1 5
121 Startkésleltetési mûvelet Szabadonfutás
Igen Igen 0 5
122 Stopmûvelet Szabadonfutás
Igen Igen 0 5
123 Stopfrekvencia 0,0 Hz 0,0–10,0 Hz Igen Igen -1 5
124 Egyenáramú tartás – áram 50 % 0–100 % Igen Igen 0 6
125 Egyenáramú fék – áram 50 % 0–100 % Igen Igen 0 6
126 Egyenáramú fékezés ideje 10,0 s 0,0–60,0 s Igen Igen -1 6
127 Egyenáramú fék – frekvencia Kikapcsolva 0,0–202-es par. Igen Igen -1 6
128 Motor hõvédelme Kikapcsolva
Igen Igen 0 5
129 Forszírozott motorhûtés Nincs
Igen Igen 0 5
130 Startfrekvencia 0,0 Hz 0,0–10,0 Hz Igen Igen -1 5
131 Kezdõfeszültség 0,0 V 0,0–103-as par. Igen Igen -1 6
145 Egyenáramú fékezés minimális ideje 0 s 0–10 s Igen Igen -1 6


Par. Száma Paraméter leírása Gyári beállítás Tartomány Módosítás mûködés közben 4 setup Szorzó index Adattípus
200 Kimeneti frekvenciatartomány és forgásirány Óramutató járásával megegyezõen, 0-132 Hz-ig
Nem Igen 0 5
201 Kimeneti frekvencia alsó korlátja 0,0 Hz 0,0–fMAX Igen Igen -1 6
202 Kimeneti frekvencia felsõ korlátja 66 / 132 Hz fMIN–200-as par. Igen Igen -1 6
203 Referencia/visszacsatolás tartománya Min – Max
Igen Igen 0 5
204 Minimális referencia 0,000 -100 000,000–RefMAX Igen Igen -3 4
205 Maximális referencia 50,000 RefMIN–100 000,000 Igen Igen -3 4
206 Rámpa típusa Lineáris
Igen Igen 0 5
207 Gyorsítási idõ 1 VLT-típustól függ 0,05–3600 Igen Igen -2 7
208 Fékezési idõ 1 VLT-típustól függ 0,05–3600 Igen Igen -2 7
209 Gyorsítási idõ 2 VLT-típustól függ 0,05–3600 Igen Igen -2 7
210 Fékezési idõ 2 VLT-típustól függ 0,05–3600 Igen Igen -2 7
211 Jog-rámpa VLT-típustól függ 0,05–3600 Igen Igen -2 7
212 Vészfékrámpa VLT-típustól függ 0,05–3600 Igen Igen -2 7
213 Jog frekvencia 10,0 Hz 0,0–202-es par. Igen Igen -1 6
214 Referencia típusa Összegzõ

Igen 0 5
215 Belsõ referencia 1 0,00 % -100,00–100,00 % Igen Igen -2 3
216 Belsõ referencia 2 0,00 % -100,00–100,00 % Igen Igen -2 3
217 Belsõ referencia 3 0,00 % -100,00–100,00 % Igen Igen -2 3
218 Belsõ referencia 4 0,00 % -100,00–100,00 % Igen Igen -2 3
219 Gyorsító/lassító érték 0,00 % 0,00–100 % Igen Igen -2 6
220


Igen


221 Nyomatékkorlát motorikus üzemben 160 % 0,0 % – xxx % Igen Igen -1 6
222 Nyomatékkorlát generátoros üzemben 160 % 0,0 % – xxx % Igen Igen -1 6
223 Figyelmeztetés: alacsony áram 0,0 A 0,0–224-es par. Igen Igen -1 6
224 Figyelmeztetés: magas áram IVLT,MAX 223-as par.–IVLT,MAX Igen Igen -1 6
225 Figyelmeztetés: alacsony frekvencia 0,0 Hz 0,0–226-os par. Igen Igen -1 6
226 Figyelmeztetés: magas frekvencia 132,0 Hz 225-ös par. – 202-es par. Igen Igen -1 6
227 Figyelmeztetés: alacsony visszacsatolójel -4000,000 -100 000,000 – 228-as par. Igen
-3 4
228 Figyelmeztetés: magas visszacsatolóje 4000,000 227-es par. – 100000 Igen
-3 4
229 Kerülendõ frekvencia sávszélessége OFF 0–100 % Igen Igen 0 6
230 Kerülendõ frekvencia 1 0,0 Hz 0,0 – 200-as par. Igen Igen -1 6
231 Kerülendõ frekvencia 2 0,0 Hz 0,0 – 200-as par. Igen Igen -1 6
232 Kerülendõ frekvencia 3 0,0 Hz 0,0 – 200-as par. Igen Igen -1 6
233 Kerülendõ frekvencia 4 0,0 Hz 0,0 – 200-as par. Igen Igen -1 6
234 Motorfázis-figyelés Engedélyezve
Igen Igen 0 5


Par. Száma Paraméter leírása Gyári beállítás Tartomány Módosítás mûködés közben 4 setup Szorzó index Adattípus
300 16-os digitális bemenet Hibatörlés
Igen Igen 0 5
301 17-es digitális bemenet Referencia befagyasztása
Igen Igen 0 5
302 18-as digitális bemenet Start
Igen Igen 0 5
303 19-es digitális bemenet Irányváltás
Igen Igen 0 5
304 27-es digitális bemenet Szabadonfutás-inverz
Igen Igen 0 5
305 29-es digitális bemenet Jog
Igen Igen 0 5
306 32-es digitális bemenet Setup választása, msb / gyorsítás
Igen Igen 0 5
307 33-as digitális bemenet Setup választása, lsb / lassítás
Igen Igen 0 5
308 53-as analóg bemenet (feszültség) Referencia
Igen Igen 0 5
309 53-as bemenet, skálaminimum 0,0 V 0,0–10,0 V Igen Igen -1 5
310 53-as bemenet, skálamaximum 10,0 V 0,0–10,0 V Igen Igen -1 5
311 54-es analóg bemenet (feszültség) Kikapcsolva 0,0–10,0 V Igen Igen 0 5
312 54-es bemenet, skálaminimum 0,0 V 0,0–10,0 V Igen Igen -1 5
313 54-es bemenet, skálamaximum 10,0 V 0,0–20,0 mA Igen Igen -1 5
314 60-as analóg bemenet (áram) Referencia 0,0–20,0 mA Igen Igen 0 5
315 60-as bemenet, skálaminimum 0,0 mA 1–99 s Igen Igen -4 5
316 60-as bemenet, skálamaximum 20,0 mA 1–32000 Hz Igen Igen -4 5
317 Vezérlõjel-szakadás (élõ nulla), 10 s 1–32000 Hz Igen Igen 0 5
318 Mûködés vezérlõjel-szakadáskor Kikapcsolva 0,00–600 s Igen Igen 0 5
319 42-es kimenet 0–IMAX Þ 0–20 mA 0,00–600 s Igen Igen 0 5
320 42-es kimenet, impulzusskálázás 5000 Hz
Igen Igen 0 6
321 45-ös kimenet 0–fMAX Þ 0–20 mA
Igen Igen 0 5
322 45-ös kimenet, impulzusskálázás 5000 Hz
Igen Igen 0 6
323 01-es relé Üzemkész, nincs túlmelegedés
Igen Igen 0 5
324 1-es relé, meghúzási késleltetés 0,00 s
Igen Igen -2 6
325 1-es relé, elengedési késleltetés 0,00 s
Igen Igen -2 6
326 04-es relé VLT üzemkész, külsõ vezérlés
Igen Igen 0 5
327 Impulzusreferencia, max. frekvencia 5000 Hz
Igen Igen 0 6
328 Impulzus visszacsatolójel, frekvencia 25000 Hz
Igen Igen 0 6
329 Enkóder-visszacsatolás, impulzus/fordulat 1024 impulzus/fordulat 1–4096 impulzus/fordulat Igen Igen 0 6
330 Referencia/kimenet befagyasztása Kikapcsolva
Igen Nem 0 5
345 Enkóder-jelszakadás, idõ 1 s 0–60 s Igen Igen -1 6
346 Mûködés enkóder jelszakadásakor OFF
Igen Igen 0 5
357 42-es kimenet, minimumérték skálázása 0 % 000–100% Igen Igen 0 6
358 42-es kimenet, maximumérték skálázása 100% 000–500% Igen Igen 0 6
359 45-ös kimenet, minimumérték skálázása 0 % 000–100% Igen Igen 0 6
360 45-ös kimenet, maximumérték skálázása 100% 000–500% Igen
0 6
361 Enkóder-jelszakadás küszöbértéke 300% 000–600 % Igen
0 6


Par. Száma Paraméter leírása Gyári beállítás Tartomány Módosítás mûködés közben 4 setup Szorzó index Adattípus
400 Fékezési mód / túlfeszültség-kezelés Kikapcsolva
Igen Nem 0 5
401 Fékellenállás értéke VLT-típustól függ
Igen Nem -1 6
402 Fékteljesítmény korlátja VLT-típustól függ
Igen Nem 2 6
403 Fékteljesítmény-figyelés Figyelmeztetés
Igen Nem 0 5
404 Fékellenõrzés Kikapcsolva
Igen Nem 0 5
405 Hibatörlés Kézi hibatörlés
Igen Igen 0 5
406 Automatikus újraindulási idõ 5 s 0–10 s Igen Igen 0 5
407 Hálózatkiesés Kikapcsolva
Igen Igen 0 5
408 Gyorskisütés Tiltva
Igen Igen 0 5
409 Leállás késleltetése nyomatékkorlát elérésekor Kikapcsolva 0–60 s Igen Igen 0 5
410 Leállás késleltetése inverterhiba esetén VLT-típustól függ 0–35 s Igen Igen 0 5
411 Kapcsolási frekvencia VLT-típustól függ 3–14 kHz Igen Igen 2 6
412 Változó kapcsolási frekvencia Tiltva
Igen Igen 0 5
413 Túlmoduláció Bekapcsolva
Igen Igen -1 5
414 Visszacsatolójel minimuma 0 -100000 – FBMAX Igen Igen -3 4
415 Visszacsatolójel maximuma 1500 FBMIN – 100000 Igen Igen -3 4
416 Mértékegység %
Igen Igen 0 5
417 Sebesség PID arányossági tényezõ 0,015 0,000–0,150 Igen Igen -3 6
418 Sebesség PID integrálási idõ 8 ms 2,00–999,99 ms Igen Igen -4 7
419 Sebesség PID differenciálási idõ 30 ms 0,00–200,00 ms Igen Igen -4 6
420 Sebesség PID differenciáló tag erõsítési korlátja 5 5,0–50,0 Igen Igen -1 6
421 Sebesség PID aluláteresztõ szûrõ 10 ms 5–200 ms Igen Igen -4 6
422 U0 feszültség, 0 Hz 20,0 V 0,0 – 103-as par. Igen Igen -1 6
423 U1 feszültség 103-as par. 0,0–UVLT,MAX Igen Igen -1 6
424 F1 frekvencia 104-es par. 0,0 – 426-os par. Igen Igen -1 6
425 U2 feszültség 103-as par. 0,0–UVLT,MAX Igen Igen -1 6
426 F2 frekvencia 104-es par. 424-es par. – 428-as par. Igen Igen -1 6
427 U3 feszültség 103-as par. 0,0–UVLT,MAX Igen Igen -1 6
428 F3 frekvencia 104-es par. 426-os par. – 430-as par. Igen Igen -1 6
429 U4 feszültség 103-as par. 0,0–UVLT,MAX Igen Igen -1 6
430 F4 frekvencia 104-es par. 428-as par. – 432-es par. Igen Igen -1 6
431 U5 feszültség 103-as par. 0,0–UVLT,MAX Igen Igen -1 6
432 F5 frekvencia 104-es par. 430-as par. – 1000 Hz Igen Igen -1 6
433 Nyomatékvezérlés, arányossági tényezõ 1 0 (OFF)–500% Igen Igen 0 6
434 Nyomatékvezérlés, integrálási idõ 0,02 s 0,002–2,000 s Igen Igen -3 7
437 Folyamat PID normál/inverz szabályozás Normál
Igen Igen 0 5
438 Folyamat PID gerjedésgátló Bekapcsolva
Igen Igen 0 5
439 Folyamat PID startfrekvencia 201-es par. fMIN–fMAX Igen Igen -1 6
440 Folyamat PID arányossági tényezõ 0,01 0,00–10,00 Igen Igen -2 6
441 Folyamat PID integrálási idõ 9999,99 s (OFF, kikapcsolva) 0,01–9999,99 s Igen Igen -2 7
442 Folyamat PID differenciálási idõ 0,00 s (OFF, kikapcsolva) 0,00–10,00 s Igen Igen -2 6
443 Folyamat PID differenciáló tag erõsítési korlátja 5 5,0–50,0 Igen Igen -1 6
444 Folyamat PID aluláteresztõ szûrõ 0,01 0,01–10,00 Igen Igen -2 6
445 Repülõstart Tiltva
Igen Igen 0 5
446 Kapcsolási mód SFAVM
Igen Igen 0 5
447 Nyomatékvezérlés fordulatszám-visszacsatolással, nyomatékkompenzáció 1 -100 – +100% Igen Igen 0 3
448 Nyomatékvezérlés fordulatszámvisszacsatolással, áttétel 1 0,001–100,000 Nem Igen -2 4
449 Nyomatékvezérlés fordulatszámvisszacsatolással, súrlódási veszteség 0 0–50% Nem Igen -2 6
450 Hálózati feszültség hálózatkieséskor VLT-típustól függ VLT-típustól függ Igen Igen 0 6
453 Zárt hurkú sebességvezérlés, áttétel 1 0,01–100 Nem Igen 0 4
454 Holtidõ-kompenzáció Bekapcsolva
Nem Nem 0 5
455 Frekvenciatartomány-figyelés Engedélyezve


0 5
457 Mûködés fázisvesztés esetén Leállítás
Igen Igen 0 5
483 Dinamikus DC-köri kompenzáció Bekapcsolva
Nem Nem 0 5


Par. Száma Paraméter leírása Gyári beállítás Tartomány Módosítás mûködés közben 4 setup Szorzó index Adattípus
500 Cím 1 0–126 Igen Nem 0 6
501 Adatsebesség 9600 Baud
Igen Nem 0 5
502 Szabadonfutás Logikai vagy
Igen Igen 0 5
503 Vészleállás Logikai vagy
Igen Igen 0 5
504 Egyenáramú fék Logikai vagy
Igen Igen 0 5
505 Start Logikai vagy
Igen Igen 0 5
506 Irányváltás Logikai vagy
Igen Igen 0 5
507 Setup választása Logikai vagy
Igen Igen 0 5
508 Belsõ referencia választása Logikai vagy
Igen Igen 0 5
509 Busz-JOG 1 10,0 Hz 0,0 – 202-es par. Igen Igen -1 6
510 Busz-JOG 2 10,0 Hz 0,0 – 202-es par. Igen Igen -1 6
512 Adattávirat típusa FC protokoll
Nem Igen 0 5
513 Busz idõhatára 1 s 1–99 s Igen Igen 0 5
514 Mûködés busz idõtúllépésekor Kikapcsolva
Igen Igen 0 5
515 Adat kiolvasása: Referencia [%]

Nem Nem -1 3
516 Adat kiolvasása: Referencia [egység]

Nem Nem -3 4
517 Adat kiolvasása: Visszacsatolójel

Nem Nem -3 4
518 Adat kiolvasása: Frekvencia

Nem Nem -1 6
519 Adat kiolvasása: Frekvencia x skála

Nem Nem -2 7
520 Adat kiolvasása: Áram

Nem Nem -2 7
521 Adat kiolvasása: Nyomaték

Nem Nem -1 3
522 Adat kiolvasása: Teljesítmény [kW]

Nem Nem 1 7
523 Adat kiolvasása: Teljesítmény [LE]

Nem Nem -2 7
524 Adat kiolvasása: Motorfeszültség

Nem Nem -1 6
525 Adat kiolvasása: DC-köri feszültség

Nem Nem 0 6
526 Adat kiolvasása: Motorhõmérséklet

Nem Nem 0 5
527 Adat kiolvasása: VLT hõmérséklete

Nem Nem 0 5
528 Adat kiolvasása: Digitális bemenet

Nem Nem 0 5
529 Adat kiolvasása: 53-asanalóg bemenet

Nem Nem -2 3
530 Adat kiolvasása: 54-es analóg bemenet

Nem Nem -2 3
531 Adat kiolvasása: 60-as analóg bemenet

Nem Nem -5 3
532 Adat kiolvasása: Impulzusreferencia

Nem Nem -1 7
533 Adat kiolvasása: Külsõ referencia [%]

Nem Nem -1 3
534 Adat kiolvasása: Állapotszó

Nem Nem 0 6
535 Adat kiolvasása: Fékteljesítmény/2 perc

Nem Nem 2 6
536 Adat kiolvasása: Fékteljesítmény/s

Nem Nem 2 6
537 Adat kiolvasása: Hûtõborda hõmérséklete

Nem Nem 0 5
538 Adat kiolvasása: Hibajelzõ szó

Nem Nem 0 7
539 Adat kiolvasása: Vezérlõszó

Nem Nem 0 6
540 Adat kiolvasása: Figyelmeztetõ szó, 1

Nem Nem 0 7
541 Adat kiolvasása: Bõvített állapotszó

Nem Nem 0 7
553 Kijelzendõ szöveg 1

Nem Nem 0 9
554 Kijelzendõ szöveg 2

Nem Nem 0 9
557 Adat kiolvasása: Motorfordulatszám

Nem Nem 0 4
558 Adat kiolvasása: Motorfordulatszám x skála

Nem Nem -2 4
580 Definiált paraméter

Nem Nem 0 6
581 Definiált paraméter

Nem Nem 0 6
582 Definiált paraméter

Nem Nem 0 6


Par. Száma Paraméter leírása Gyári beállítás Tartomány Módosítás mûködés közben 4 setup Szorzó index Adattípus
600 Üzemi adatok: Üzemóra-számláló

Nem Nem 74 7
601 Üzemi adatok: Motor üzemóra-számlálója

Nem Nem 74 7
602 Üzemi adatok: kWh-számláló

Nem Nem 1 7
603 Üzemi adatok: Bekapcsolások száma

Nem Nem 0 6
604 Üzemi adatok: Túlmelegedések száma

Nem Nem 0 6
605 Üzemi adatok: Túlfeszültségek száma

Nem Nem 0 6
606 Adatnapló: Digitális bemenet

Nem Nem 0 5
607 Adatnapló: Vezérlõszó

Nem Nem 0 6
608 Adatnapló: Állapotszó

Nem Nem 0 6
609 Adatnapló: Referencia

Nem Nem -1 3
610 Adatnapló: Visszacsatolójel

Nem Nem -3 4
611 Adatnapló: Kimeneti frekvencia

Nem Nem -1 3
612 Adatnapló: Kimeneti feszültség

Nem Nem -1 6
613 Adatnapló: Kimeneti áram

Nem Nem -2 3
614 Adatnapló: DC-köri feszültség

Nem Nem 0 6
615 Hibanapló: Hibakód

Nem Nem 0 5
616 Hibanapló: Idõ

Nem Nem -1 7
617 Hibanapló: Érték

Nem Nem 0 3
618 kWh-számláló törlése Nincs törlés
Igen Nem 0 5
619 Motor üzemóra-számlálója törlése Nincs törlés
Igen Nem 0 5
620 Üzemmód-kiválasztás Normál üzem
Nem Nem 0 5
621 Adattábla: VLT-típus

Nem Nem 0 9
622 Adattábla: Teljesítménykártya típusa

Nem Nem 0 9
623 Adattábla: VLT rendelési száma

Nem Nem 0 9
624 Adattábla: Szoftver verziószáma

Nem Nem 0 9
625 Adattábla: LCP azonosítószáma

Nem Nem 0 9
626 Adattábla: Adatbázis azonosítószáma

Nem Nem -2 9
627 Adattábla: Teljesítménykártya azonosítószáma

Nem Nem 0 9
628 Adattábla: Alkalmazási opció típusa

Nem Nem 0 9
629 Adattábla: Alkalmazási opció rendelési száma

Nem Nem 0 9
630 Adattábla: Kommunikációs opció típusa

Nem Nem 0 9
631 Adattábla: Kommunikációs opció rendelési száma

Nem Nem 0 9


Adattípusok:

Típus Jelntése
3 Integer 16
4 Integer 32
5 Unsigned 8
6 Unsigned 16
7 Unsigned 32
9 Visible string
10 Byte string
33 Standardization value (16 bit)
35 Bit sequence



9 Figyelmeztetõ és hibaüzenetek

Alkalmazástól függõen fontos információk lehetnek a frekvenciaváltó hibaüzenetei és figyelmeztetõ üzenetei.
A mûködés biztonsága érdekében minden alkalmazásban foglakozni kell valamilyen szinten ezekkel.
Erre több lehetõség is adódik: A legegyszerûbb esetben a VLT egyik digitális kimenetét felprogramozzuk az ALARM állapot jelzésére és a kimenetet bekötjük a PLC egyik bemenetére.
Ha azonban profibuszon keresztül vezéreljük a frekvenciaváltót, kézenfekvõ a buszon keresztül kezelni a hibajelzést és figyelmeztetõ jelzést.
A status word (STW) 7-es bitje a figyelmeztetõ üzenetet, 3-as bitje pedig a hibaüzenetet jelzi. Ha elég a hiba vagy figyelmeztetés meglétének ténye alapján beavatkozni, akkor ezen bitek megfelelõ felhasználásán túl semmit nem kell tennünk.


9.1 Spontán üzenetek

A 917-es paraméterrel engedélyezhetõ, hogy a VLT önállóan, kérés nélkül üzenetet küldjön.
Az érkezett spontán üzenetet a PCV-n keresztül lehet kiolvasni (Lásd a PCV c. részt)
Mivel azonban S7-nél a PCV-t csak SFC hívásokkal lehet kezelni, a frekvenciaváltó spontán üzeneteinek kiolvasáshoz is ezek hívogatására van szükség.

A VLT spontán üzenetet akkor küld, ha megváltozik az ALARM word (par:538) vagy WARNING word (par:540) tartalma. Vagyis figyelmeztetés vagy hiba keletkezik vagy szûnik meg.
Mivel a figyelmeztetõ és hiba szavak változásakor jön az üzenet, akkor is küld üzenetet amikor a hiba vagy figyelmeztetés megszûnik.

A spontán üzenetet a VLT az RC bitekbe írt 9,10, 11 vagy 12-es bitkombinációval jelzi (az üzenetben érkezett adat típusától függõen) Lásd a 7.táblázatot.

Minden üzenet érkezésekor az ellenkezõjére váltja az SPM bit állapotát.
A spontán üzenetet nyugtázni kell. Amíg ezt meg nem tesszük addig újra és újra a le nem nyugtázott spontán üzenetet kapjuk. Ha tehát üzenet jön, a PCA paramétercsatornát nem használhatjuk az üzenet(ek) nyugtázásáig!!
Az üzenetet az SPM bit állapotának ellenkezõjére billentésével lehet nyugtázni. Ha más funkció elvégzésére nincs szükség, akkor ezt a 000 RC kód küldésével (RC:0 = nincs kérés) lehet kivitelezni.

Ha nincs lenyugtázva egy spontán üzenet és közben újabb üzenet érkezik, akkor azt eltárolja. Ha nyugtázzuk az elõzõ üzenetet, akkor az eltárolt üzenet is megérkezik, amit természetesen szintén nyugtázni kell). A VLT egy FIFO (First In First Out) tárolóban több üzenetet is eltárolhat. Ha olyankor érkezik üzenet amikor a FIFO tároló már tele van, akkor az az üzenet elvész.
A spontán üzenet tartalmazza a teljese alarm vagy warning duplaszó paraméter tartalmát a PVA-ban.
A PCA PNU részébe pedig benne van hogy a PVA mely számú paraméter értékét tartalmazza.
Ha 538 akkor a PVA tartalma alarm word, ha 540, akkor warning word.

9.2 Extended diagnosztika

Mint minden profibusz DP eszköznek, a profibusz opcióval felszerelt VLT frekvenciaváltónak is van diagnosztikai funkciója.
A diagnosztikai funkció segítségével lekérdezhetõ az eszköz állapota. A diagnosztikai adatok egy szabványnak megfelelõen épülnek fel, ami 6 byte. De mivel sokféle és teljesen eltérõ rendeltetésû eszköz van, ez kibõvíthetõ még 240 byte méretig tetszõleges számú eszköz-specifikus adattal.
A VLT frekvenciaváltó 849-es paraméterének beállítása három lehetõség között meghatározza az eszköz-specifikus diagnosztikai adatok mennyiségét és tartalmát:

849-es paraméter: Kibõvített diagnosztika (EXTEND DIAGNOSIS)

Ez a funkció kibõvíti a szabványos profibusz diagnosztikai hívás által közölt információkat 24 byte-ra, ha ez a paraméter alarm vagy alarm and warning beállítású.

DISABLE
Tiltott, nincs kibõvített diagnosztika, a diagnosztikai adat csak a szabványos 6 byte DP diagnosztikai byte-okat tartalmazza. Nincs megszakítás kérés.
ALARM
A VLT 24 byte-os, az alarm, a warning a status és a kommunikációs warning word-öket is tartalmazó kibõvített diagnosztikai adatokat küld a master-nek akkor, ha az alarm word tartalma megváltozik
ALARM AND WARNING
A VLT 24 byte-os, az alarm, a warning a status és a kommunikációs warning word-öket is tartalmazó kibõvített diagnosztikai adatokat küld a master-nek akkor, ha az alarm vagy a warning word tartalma megváltozik.
Ha az extended diagnosztika engedélyezve van (849-es paraméter nem DISABLE állású) akkor a VLT automatikusan nagy prioritású diagnosztikai megszakítást küld a master-nek, ami egy hívással kiolvashatja a diagnosztikai adatokat.
Az extended diagnosztika folyamata a következõ:
Amikor a 849-es paraméter beállításának megfelelõen valamelyik Alarm vagy Warning bit bekapcsol, a VLT magas prioritású megszakítást küld a master-nek, amiben jelzi, hogy extended diagnosztikai adatok érkeztek. A master a megszakítás hatására kiolvassa a 24 byte diagnosztikai adatot, amely tartalmazza a warning, alarm és extended status word-oket valamint a szabvényos diagnosztikai adatokat.
Ha az elõzõ warning vagy alarm bit állapota változatlanul magas és közben õjabb jelzés keletkezik (egy másik bit is magas állapotóra vált, akkor ujabb megszakítás keletkezik, a megszakítás hatására master által kiolvasott diagnosztikai adatok ujyabb 24 byte-ot tartalmaznak a frissített alarm és warning word-okkel.
Ha egy aktív alrm/warning megszûnik (egyik aktív bit inaktívvá válik) de még van fennálló jelzés, akkor újabb megszakítás keletkezik, és újabb 24 byte-os diagnosztikai adatcsomag.
Amikor minden hiba és figyelmeztetés megszûnik (minden alarm/warning bit nulla állapotú lesz) ismét megszakítás keletkezik, de a diagnosztikai adatok hossza ezúttal 6 byte, ami nem tartalmazza a warning és alarm biteket, csupán a szabványos diagnosztikai adatokat.

Az extended diagnosztikai adatok felépítése a következõ:


Byte Tartalom Leírás
0
Station status 1
1
Station status 2
2
Station status 3
3
Master Station Number
4
Vendor ID high byte
5
Vendor ID low byte
6 Pdu length = 12h Extended diagnosztikai fejléc
7 Status type =81h Extended diagnosztikai fejléc
8 Slot = 0 Extended diagnosztikai fejléc
9 Status info = 0 Extended diagnosztikai fejléc
10-13 VLT 540-es paramétere Warning word
14-17 VLT 541-es paramétere Status word
18-21 VLT 538-as paramétere Alarm word
22-23 VLT 953-as paramétere Kommunikációs warning word
S7 rendszerben a diagnosztikai megszakítás meghívja az OB82-es blokkot (Diagnostic Interrupt Organization Block). Ha a PLC programja nem tartalmaz ilyen blokkot, akkor a CPU STOP állapotba kerül és a programfutás leáll.
Célszerû tehát az OB82-ben megírni a diagnosztikai adatok lekérdezését. A diagnosztikai adatokat az SFC 13 DPNRM_DG (Reading Diagnostic Data of a DP Slave) hívással lehet lekérdezni. Az SFC13-nak meg kell adni a lekérdezendõ DP slave (ezesetben a frekvenciaváltó) diagnosztikai címét (nem a perifériacímét).
A VLT diagnosztikai címét a HW configban lehet megnézni:


A diagnostic address sorbanlátható a cím, ami 1022 (decimális).

A diagnosztikai adatok lekérdezésére egy példa:

LADDR paraméter az 1022-es diag. cím hexadecimális formában. Az M110.0 megakadályozza hogy a diagnosztikai kérés megismétlõdjön mielõtt az befejezõdik.
MW50-be kerül a hívás visszatérési kódja. Ha az érték negatív, akkor hibakódot tartalmaz, ha pozitív, akkor megadja az érkezett byte-ok számát.
A hívás RECORD visszatérõ paramétere egy ANY típusú mutató, ami egy adatterületre mutat, ahova a diagnosztikai adatok fognak kerülni. A fenti példában ez a DB1-es adatblokk elsõ 24 byte-ja.

A DB1-es adatblokk:


Fontos, hogy ez a módszer csak akkor adja vissza az alarm és a warning word-ok aktuális állapotát, amikor azokban valamelyik bit 1-be billen, vagy úgy törlõdik egy bit, hogy más bit még aktív. Ezért a diagnosztikai hívás soha nem ad vissza 0 tartalmú warning/alarm word-ot, aminek következtében a hibát jelzõ bit a hiba megszûnése után is aktív marad a DB1-ben! Érdemes tehát a status word (STW) 7-es és 3-as bitjét is figyelni, és a DB1 tartalmát csak akkor figyelembe venni, ha ezek közül amegfelelõ aktív állapotban van.

Mivel minden egyes alar/warning bit a rendelkezésünkre áll hiba vagy figyelmeztetõ jelzés esetén, nem csak a hiba vagy figyelmeztetés tényét lehet a PLC programban megállapítani, hanem a pontos üzenetet is.
Ha a rendszerben több profibuszos eszköz is van, esetleg több frekvenciaváltó, akkor az OB82-t úgy kell megírni, hogy a diagnosztikai lekérdezés csak azt az eszközt érintse, amelyik miatt a megszakítás létrejött (vagyis amelyik miatt az OB82 lefutott). Erre a legalkalmasabb az OB82 lokális változóinak vizsgálata. Ezek tartalma alapján azonosítható a megszakítást kérõ eszköz.

Figyelem! Ha egy rendszerben a frekvenciaváltó 849-es paraméterével bekapcsoljuk az extended diagnosztikát és a PLC programja nincs felkészítve a diagnosztikai megszakítások kezelésére (nincs OB82), akkor frekvenciaváltó-hiba esetén a PLC program futása és így az egész berendezés leáll!


9.3 Figyelmeztetõ szó, állapot szó és bõvített állapot szó

Amikor a frekvenciaváltó figyelmeztetést vagy hibajelzést ad, a hibához vagy figyelmeztetéshez hozzárendelt bit 1 állapotú lesz a figyelmeztetõ/hibajelzõ szóban. Így az üzenet pontosan behatárolható ezek vizsgálatával.
Ha egyszerre egynél több hiba is bekövetkezik, akkor egyszerre több bit lesz aktív. A bit mindaddig aktív állapotú marad, amíg a hibát nem törlik (Reset) vagy a figyelmeztetést elõidézõ körülmény meg nem szûnik.
A frekvenciaváltó elõlapján a hibát vörös, a figyelmeztetést sárga színû jelzés is mutatja. Ha a frekvenciaváltóhoz van LCP konzol csatlakoztatva, akkor annak kijelzõjén a beállított nyelven megjelenik az üzenet szöveg is.
Az alábbi táblázatokban fel van sorolva a frekvenciaváltó összes hibajelzõ és figyelmeztetést jelzõ bitje és a bitekhez hozzárendelt üzenet.
A hibajelzõ és a figyelmeztetõ szó 32 bites, a bõvített állapotszó 16 bites.
A Hex. Kód oszlopban az a hexadecimális szám látható, ami a bit 1-be billenésének felel meg, amikor a többi bit 0 állapotú. Ha egynél több bit állapota is 1, akkor az összes 1 állapotú bit sorában látható hex kódot össze kell adni egymással (vigyázat, 16-os számrendszerben!)
Példa:
Tegyük fel, hogy egyszerre van több figyelmeztetetés is: túláram, nyomaték korlát, motortermisztor, inverter túlterhelve és frekvencia tartományon kívül. Az aktív jelzésekhez tartozó Hex kódok az alábbiak:

00000020 Túláram
00000040 Nyomatékkorlát
00000080

Motortermisztor

00000200 Inverter túlterhelve
00400000 Frekvencia tartományon kívül
004002E0

A 4002E0 hexa szám binárisan: 10000000000001011100000

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

1

0

0

0

0

0


Látható tehát, hogy az 5, 6, 7, 9, 22-es bitek 1 állapotúak, melyek megfelelnek az aktív figyelmeztetõ üzeneteknek.

Ezeket a jelzõ biteket a frekvenciaváltó elküldheti spontán üzenetben, diagnosztikai megszakítással, és elérhetõek, mint csak olvasható paraméter tartalom.
Megjegyzés: A bitek számozása és a hexa kódok nincsenek közvetlen összefüggésben a frekvenciaváltó LCP kijelzõjén megjelenõ számozással.


-- Bit Figyelmeztetõ szó. 540-es paraméter (Warning word)
00000001 0 Hiba a fékellenõrzéskor
00000002 1 EEPROM-hiba a teljesítményelektronikában
00000004 2 EEPROM-hiba a vezérlõkártyán
00000008 3 HPFP busz idõtúllépése
00000010 4 Standard busz idõtúllépése
00000020 5 Túláram
00000040 6 Nyomatékkorlát
00000080 7 Motortermisztor
00000100 8 Motor túlterhelve
00000200 9 Inverter túlterhelve
00000400 10 Feszültségesés
00000800 11 Túlfeszültség
00001000 12 DC-köri feszültség alacsony
00002000 13 DC-köri feszültség magas
00004000 14 Hálózati fáziskiesés
00008000 15 Nincs motor az inverterre kapcsolva
00010000 16 Vezérlõjel-szakadás (4–20 mA-es áramjel alacsony)
00020000 17 10 V-os táp hiányzik
00040000 18
00080000 19 Fékellenállás 100%-osan kiterhelve
00100000 20 Fékellenállás-hiba
00200000 21 Féktranzisztor hibája
00400000 22 Frekvencia tartományon kívül
00800000 23 Profibus kommunikációs hiba
01000000 24 Hálózatkiesés
02000000 25 Frekvencia tartományon kívül
04000000 26 A motor túl kicsi
08000000 27 A motor túl nagy
10000000 28 Ellenõrizze a 103-as és a 105-ös paramétert
20000000 29 Ellenõrizze a 104-es és a 106-os paramétert
40000000 30 Enkóder-jelszakadás
80000000 31 Fenntartva


Hex. kód

Bit

Bõvített állapotszó (541-es paraméter)

00000001 0 Rámpamûvelet
00000002 1 Automatikus motorillesztés
00000004 2 Start elõre/hátra
00000008 3 Lassítás
00000010 4 Gyorsítás
00000020 5 Magas visszacsatolójel
00000040 6 Alacsony visszacsatolójel
00000080 7 Magas kimeneti áram
00000100 8 Alacsony kimeneti áram
00000200 9 Magas kimeneti frekvencia
00000400 10 Alacsony kimeneti frekvencia
00000800 11 Fékellenõrzés rendben
00001000 12 Max. fékezés
00002000 13 Fékezés
00004000 14 Gyorskisütés rendben
00008000 15 Frekvencia tartományon kívül


Hex. kód Bit Hibajelzõ szó 540-es paraméter (Alarm word)
00000001 0 Hiba a fékellenõrzéskor (Alarm/Warning 23)
A fékellenõrzést a készülék a bekapcsolás után végzi el. Ha a 404-es paraméterben a Figyelmeztetés beállítást választotta, és a fékellenõrzés hibát talál, ez a figyelmeztetés jelenik meg. Ha a 404-es paraméterben a Leállás beállítást választotta, és a fékellenõrzés hibát talál, a
frekvenciaváltó hibajelzéssel leáll.
A fékellenõrzés hibájának a következõ okai lehetnek: Nincs fékellenállás csatlakoztatva vagy hibás a csatlakozás; hibás a fékellenállás vagy a
féktranzisztor.
00000002 1 Zárolt hiba (trip lock)
Bizonyos hibajelzések nem törölhetõk, csak a frekvenciaváltó áramtalanítása és újraindítása után. A zárolt hiba a következõ hibajelzések tulajdonsága, nem önálló hibajelzés:
4, 13, 14, 15, 16, 29, 34, 37, 43, 57, 60
00000004 2 Automatikus motorillesztés nincs rendben (Alarm 22)
Hiba lépett fel az automatikus motorillesztés közben.
A kijelzõn megjelenik a hibaüzenet. A szöveg után olvasható szám a hibakód, ami a 615-ös paraméterrel elérhetõ hibanaplóban is szerepel.
00000008 3 Automatikus motorillesztés rendben lezajlott (Alarm 21)
Az automatikus motorillesztés rendben lezajlott, a frekvenciaváltó üzemkész.
00000010 4 Hiba bekapcsoláskor
00000020 5 ASIC hiba
00000040 6 HPFP busz idõtúllépése (Alarm/Warning 18)
A frekvenciaváltó nem észlel kommunikációt. A figyelmeztetés csak akkor jelenik meg, ha a 804-es
paraméter értéke nem Kikapcsolva [OFF].
Ha a 804-es paraméter értéke Stop és leállás, akkor a frekvenciaváltó elõbb figyelmeztetést küld, majd lefékez, végül pedig hibajelzéssel leáll.
00000080 7 Standard busz idõtúllépése (Alarm/Warning 17)
A frekvenciaváltó nem észlel soros kommunikációt.
A figyelmeztetés csak akkor jelenik meg, ha az 514-es paraméter értéke nem Kikapcsolva [OFF].
Ha az 514-es paraméter értéke Stop és leállás, akkor a frekvenciaváltó elõbb figyelmeztetést küld, majd lefékez, végül pedig hibajelzéssel leáll.
Megnövelheti a 513-as, Busz idõhatára paraméter értékét.
00000100 8 Kimeneti rövidzárlat (Alarm 16)
Rövidzár lépett fel a motorcsatlakozóknál
vagy magában a motorban.
00000200 9 Kapcsolási üzemmód hibája (Alarm 15)
Hiba lépett fel a kapcsolóüzemû tápegységben (belsõ ± 15 V-os táp).
00000400 10 Földzárlat (Alarm/Warning 14)
A kimeneti fázisok földzárlatosak a frekvenciaváltó és
a motor közötti kábelben, vagy magában a motorban.
00000800 11 Túláram (Alarm/Warning 13)
Az inverter árama túllépte az elõírt korlátot (ez körülbelül a névleges áram 200%-a). A figyelmeztetés 1-2 másodpercig tart, majd a frekvenciaváltó leáll és hibajelzést ad.
00001000 12 Nyomatékkorlát (Alarm/Warning 13)
A nyomaték nagyobb, mint a 221-es paraméterben beállított érték (motoros üzem esetén), illetve nagyobb, mint a 222-es paraméterben beállított érték (generátoros üzem esetén).
00002000 13 Motortermisztor (Alarm/Warning 11)
A termisztor vagy a termisztorcsatlakozók nincsenek csatlakoztatva. A 128-as paraméter határozza meg, hogy a frekvenciaváltó figyelmeztetést vagy hibajelzést adjon-e. Ellenõrizze, hogy a termisztort megfelelõen kötötte-e az 53-as vagy az 54-es analóg feszültségbemenet és az 50-es, +10 V-os tápfeszültség-csatlakozó közé.
00004000 14 Motor túlterhelve (Alarm/Warning 10)
Az elektronikus hõvédelem (ETR) szerint a motor túl
meleg. A 128-as paraméter határozza meg, hogy
a frekvenciaváltó figyelmeztetést vagy hibajelzést adjon-e, ha a becsült motorhõmérséklet értéke eléri a 100%-ot. A hiba oka, hogy a motort túl sokáig terhelte a beállított névleges motoráram 100%-ánál
nagyobb árammal. Ellenõrizze, hogy a 102–106-os motorparaméterek beállítása megfelelõ-e.
00008000 15 Inverter túlterhelve (Alarm/Warning 9)
Az inverter elektronikus hõvédelmének jelentése szerint a frekvenciaváltó hamarosan lekapcsol túlterhelés miatt (túl nagy áramérték túl hosszú ideig).
Az elektronikus hõvédelem számlálója 98%-nál figyelmeztetést ad, 100%-nál pedig leállítja a motort és hibajelzést ad. A frekvenciaváltó hibája nem törölhetõ, amíg a számláló értéke 90% alá nem csökken.
A hiba oka, hogy a frekvenciaváltót túl sokáig terhelte 100%-nál nagyobb terheléssel.
00010000 16 Feszültségesés (Alarm/Warning 8)
Ha a közbensõ DC-kör feszültsége az inverter feszültségesési határértéke alá csökken (lásd az elõzõ táblázatban), a frekvenciaváltó ellenõrzi a 24 V-os táplálás csatlakozását.
Ha nincs 24 V-os táplálás, a frekvenciaváltó a készüléktõl függõ idõtartam elteltével hibajelzéssel leáll.
00020000 17 Túlfeszültség (Alarm/Warning 7)
Ha a közbensõ DC-kör feszültsége magasabb, mint az inverter túlfeszültségi, a frekvenciaváltó a 410-es paraméterben beállított idõ elteltével leáll.
A kijelzõn megjelenik a feszültség értéke. A hiba kiküszöbölhetõ fékellenállás csatlakoztatásával (ha a frekvenciaváltó beépített fékcsopperrel rendelkezik, EB vagy SB típusok esetén), illetve
a 410-es paraméterben beállított idõtartam meghosszabbításával. Ezenkívül a 400-as paraméterben bekapcsolható a Fékezési mód
/ túlfeszültség-kezelés is.
A hiba oka, hogy a frekvenciaváltót túl sokáig
terhelte 100%-nál nagyobb terheléssel.
00040000 18 Hálózati fáziskiesés (Alarm/Warning 4)
A hálózati tápfeszültség ingadozása nagy, vagy hiányzik az egyik fázis.
Az üzenet akkor is megjelenhet, ha hiba lépett fel a frekvenciaváltó bemeneti egyenirányítójában.
00080000 19 Vezérlõjel-szakadás (4–20 mA-es áramjel alacsony) (Alarm/Warning 2)
A 60-as bemenet árama a 315-ös, 60-as bemenet, skálaminimum
paraméterben meghatározott érték 50%-a alatt van.
00100000 20 Hûtõborda-túlmelegedés (Alarm 29)
IP 00 vagy IP 20/NEMA 1 készülékháznál a hûtõborda hibajelzést okozó hõmérséklete 90°C, IP 54 esetén pedig 80°C.
A tûrés ± 5°C. A hõmérsékleti hiba nem szüntethetõ meg hibatörléssel, amíg a hûtõborda hõmérséklete 60°C alá nem csökken.
A hiba oka a következõ lehet:
- túl magas környezeti hõmérséklet,
- túl hosszú motorkábel,
- túl magas kapcsolási frekvencia.
00200000 21 Hiányzó W-motorfázis (Alarm 32)
Hiányzik a W-motorfázis a frekvenciaváltó és a motor között.
00400000 22 Hiányzó V-motorfázis (Alarm 31)
Hiányzik az V-motorfázis a frekvenciaváltó és a motor között.
00800000 23 Hiányzó U-motorfázis (Alarm 30)
Hiányzik az U-motorfázis a frekvenciaváltó és a motor között.
01000000 24 Gyorskisütés nincs rendben (Alarm 33)
Ellenõrizze, hogy a 24 V-os külsõ tápfeszültség, valamint a külsõ kisütõ- vagy fékellenállás megfelelõen csatlakozik-e.
02000000 25 Profibus kommunikációs hiba (Alarm 34)
Nem mûködik a Profibus kommunikáció a
kommunikációs opcióskártyán.
04000000 26 Hálózatkiesés (Alarm/Warning 36)
Ez a figyelmeztetés vagy hiba csak akkor jelenik meg, ha a frekvenciaváltó hálózati tápfeszültsége hiányzik, és a 407-es, Hálózatkiesés paraméter értéke nem Kikapcsolva (OFF).
Ha a 407-es paraméter értéke Vezérelt leállás és kikapcsolás, akkor a frekvenciaváltó elõbb figyelmeztetést küld, majd lefékez, végül pedig hibajelzéssel leáll. Ellenõrizze a frekvenciaváltó biztosítékait.
08000000 27 Inverterhiba (Alarm 37)
Az IGBT vagy a teljesítményelektronika hibás.
10000000 28 Fékteljesítmény hibája (Alarm/Warning 26)
A fékellenállásra jutó teljesítmény értékét a készülék százalékban, az elmúlt 2 percre vett átlagértékként számítja ki, a fékellenállás rezisztenciája (401-es paraméter) és a közbensõ kör feszültsége alapján. A figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az eldisszipált
fékteljesítmény nagyobb, mint 100%. Ha a 403-as paraméterben a Leállás beállítást választotta, a frekvenciaváltó hibajelzéssel leáll.
20000000 29 Enkóder-jelszakadás (Alarm/Warning 44)
A 32-es vagy a 33-as bemenetre csatlakoztatott inkrementális forgójeladó (enkóder) jele megszakadt.
40000000 30 Biztonsági retesz (Alarm 60)
A 27-es bemenet (a 304-es paraméterben) biztonsági retesz funkció beállítású és a bemenet állapota 0-ra váltott.
80000000 31 Fenntartva


10 Amikor a motor nem indul

Gyakori probléma egy új rendszer beüzemelésekor, vagy frekvenciaváltó csere után, hogy az elsõ próbák során a frekvenciaváltó nem hajlandó a motort megmozdítani. A motor elindításának sok feltétele van, elég ha csak az egyik nem teljesül, start jel ide vagy oda, a motor nem fog forogni. Amikor a frekvenciaváltót buszon keresztül vezéreljük, ezek a feltételek tovább szaporodnak.
A fejezet nem tárgyalja a nem megfelelõ bekötésbõl, kábelezésbõl vagy készülék hibából eredõ problémákat! A továbbiakban ezek helyességét feltételezzük.

Van néhány vezérlõjel, amelyiknek egy meghatározott állapotban kell lennie ahhoz, hogy a start parancs érvényesülhessen. A vezérlõjelek egy része megtalálható a buszos vezérlés vezérlõbitjei között (CTW) és a bemenetekhez rendelhetõ funkciók között egyaránt. Ha valamely funkcióhoz egyszerre tartozik busz vezérlõ bit és digitális bement is, akkor az 502-508-as paramétereken keresztül meg kell adni melyik miképpen jusson érvényre, hiszen ha ugyanazt a parancsot két különbözõ módon is ki lehet adni, ellentmondás alakulhat ki amikor a két forrás állapota ellentétes értelmû.

Az 502-508-as paraméterek alapján dõl el, hogy a két különbözõ forrásból származó parancsok hogyan érvényesüljenek:

502 Szabadonfutás (COAST INVERSE)
503 Gyors leállás (QICK STOP)
504 Egyenáramú fékezés (DC BRAKE)
505 Indítás (START)
507 Setup kiválasztása (SETUP SELECT)
508 Belsõ referencia kiválasztása (PRES. REF. SELECT))

Mind a hat paraméternek 4 beállítása lehet:

Digitális bemenet (Digital input)
Ilyenkor a parancsot csak a funkciónak megfelelõen beállított digitális bemenetrõl veszi érvényesnek. A soros port és a buszos vezérlés azonos funkciójú vezérlõ bitjének állapotát figyelmen kívül hagyja.
Soros kommunikáció (Serial port)
A parancsot csak a soros kommunikációs és buszos vezérlés CTW azonos funkciójú bitjének állapota alapján hajtja végre. Az funkcióra beállított bemenet állapotát figyelmen kívül hagyja
Logikai ÉS (Logic AND)
Az azonos funkcióra programozott bemenet és a funkciónak megfelelõ CTW bitje között logikai ÉS mûveletet hajt végre és annak eredménye alapján hajtja végre a parancsot
Logikai VAGY (Logic OR)
Az azonos funkcióra programozott bemenet és a funkciónak megfelelõ CTW bitje között logikai VAGY mûveletet hajt végre és annak eredménye alapján hajtja végre a parancsot

Példa.:
Ha az 505-ös paraméter beállítása LOGIC OR, a 302-es paraméter (a 18-as digitális bemenet funkcióját határozza meg) beállítása START, akkor a frekvenciaváltó start parancsot kap, ha a 18-as digitális bemenet aktív (+24V) vagy a buszos vezérlõszó (CTW) 6-os bitje 1 állapotú.
Ha az 505-ös paraméter beállítása Serial port, akkor a start parancsot csak a CTW 6-os bitjével lehet kiváltani, a 18-as bemenettel nem.

A COAST INVERSE funkciónál vegyük figyelembe, hogy a parancs inverz, vagyis nem logikai 1 állapotban aktív, hanem logikai 0 állapotban. Ha egy bemenet COAST IINVERSE funkcióra van programozva (gyári beállítás szerint ez a 27-es) és nem használunk buszos vagy soros kommunikációs vezérlést, akkor ennek a bemenetnek nulla (inaktív, azaz 0V) állapotban kell lennie ahhoz, hogy a COAST INVERSE (szabadonfutás) funkció érvényesüljön.
Szabadonfutás módban a start parancs hatástalan, ezért egyik indítási feltétel a szabadonfutásra programozott bemenet aktív (+24V) állapota. Ha van buszos kommunikáció, akkor amennyiben az 502-es paraméterben LOGIC AND beállítás van, a digitális bemenetnek és a CTW 3-as bitjének is logikai 1 állapotban kell lennie, mert a logikai ÉS mûvelet eredménye csak így ad logikai 1-et, ami hatástalanítja a szabadonfutás módot.

Bizonyos parancsoknál nem lehet meghatározni, hogy a buszos kommunikáció és az azonos funkcióra programozott digitális bemenetek állapotából hogyan jöjjön létre a parancs. Ezeknél a két parancsforrás között fixen logikai VAGY kapcsolat van.
Ezeknél a parancsoknál bármelyik forrás aktív állapota kiváltja a parancs végrehajtását, a parancs végrehajtása pedig akkor áll le, amikor mindkét forrás inaktív (0 logikai állapotú).
Ilyenek az alábbi parancsok:

A motor elindításának feltételei:

Hibamentes állapot

Az indításkor a frekvenciaváltó nem jelezhet hibát. Ha hibát jelez, akkor elõször szüntessük meg azt. Amíg van aktív hibajelzés, a motort nem fogja megforgatni.

Start vagy JOG parancs

Az 505-ös paramétertõl függõen a CTW 6-os bitje (Start) vagy Start funkcióra programozott bemenet (gyárilag ez a 18-as bemenet) vagy mindkettõ aktív állapota.
Amikor minden indítási feltétel adott a jog vagy start parancson kívül, akkor az LCP-n a REM/RUN OK özenet látható.
A start parancshoz hasonlóan a JOG parancs is indítást vált ki, de nem a referencia szerinti sebességgel, hanem a JOG frekvencia sebességével forgatja a motort (213-as param.). Ha minden más indítási feltétel megvan és egyszerre érkezik JOG és Start parancs, akkor a JOG fog érvényesülni, annak nagyobb a prioritása. JOG parancsot a CTW 8-as bitjével vagy a JOG funkcióra programozott digitális bemenettel lehet kiadni.

COAST INVERSE parancs

COAST INVERSE parancs nem lehet aktív a motor indításakor. Ha aktív, akkor a motort a frekvenciaváltó „elengedi”, a motor szabadon futhat. Ez a parancs nem engedi érvényesülni a start vagy a JOG parancsot.
A CTW 3-as bitje illetve az 502-es paraméter beállításától függõen a COAST INVERSE funkcióra programozott bemenetnek (gyárilag 27-es) inaktívnak kell lennie ( vagyis mivel a funkció inverz, ezért 1 állapotúnak). Amikor a COAST (szabadonfutás) mód aktív, az LCP alsó sorában a REM/UNIT READY felirat látható:

DC fékezés funkció

Ha a CTW 2-es bitje 1 állapotú, akkor egyenáramú fékezés valósul meg. Ez felülbírálja a Start és JOG parancsokat, ha a DC fékezés aktív, akkor a motor nem foroghat. Ilyenkor a kijelzõn a REM/DC STOP felirat olvasható az alsó sorban.

Gyors leállítás funkció

A funkció bementre is programozható, az 503-as paraméterrel korlátozható a hatásköre. Amikor a gyors leállás parancs aktív, a motort indító parancsok hatástalanok.
Aktív gyors leállítás funkció leállítja a forgó motort a quick stop rámpa szerinti lefutással (212-es paraméter) és az álló motort nem engedi elindulni. Ilyenkor a kijelzõ alsó sorában a REM/QSTOP jelzés látható.

Tartás (HOLD) funkció

Ez a funkció befagyasztja az éppen aktuális motorfrekvenciát. Amíg a HOLD funkció aktív, a motor azzal a sebességgel forog, amivel a HOLD parancs aktívvá válásakor forgott. Ha a motor állt, amikor a HOLD parancs érkezett, és a HOLD parancs folyamatosan aktív, akkor Start parancs aktiválja ugyan a frekvenciaváltót, vagyis a start parancs végrehajtásra kerül, de a kimenõfrekvencia 0Hz lesz, a motor nem mozdul meg. Errõl az állapotról a kijelzõn a FREEZE OUTPUT üzenettel tájékoztat.

Adat érvényesség

A CTW 10-es bitje befolyásolja a buszos parancsszó érvényességét. A frekvenciaváltó vagy figyelembe veszi a CTW bitek állapotát, azaz a buszon érkezõ parancsokat, vagy nem. Ez a CTW 10-es bitjének állapotától és a 805-ös paraméter beállításától függ, ami a bit funkcióját állítja be.
Gyárilag „Bit 10=1 -> CTW active” beállítású. Ebben az esetben a 10-es bitet 1 állapotúra kell állítani, hogy a buszon érkezõ bármilyen parancsot figyelembe vegyen (így a start és a JOG parancsokat is). Ha a 805-ös paraméter „Bit 10=0 -> CTW active” beállítású, akkor a 10-es bitnek 0 állapotúnak kell lennie.

Setup kiválasztás

Két CTW bit és két digitális bemeneten keresztül választható, hogy a VLT a lehetséges 4 felhasználható beállításcsomag közül (setup) melyik tartalma szerint mûködjön. A setup kiválasztás bemenetek és CTW bitek érvényre jutását az 507-es paraméterben lehet beállítani (lásd fent).
Az, hogy melyik setup érvényes, nem közvetlen feltétele az indításnak, mégis hatással lehet rá. Ugyanis a setup kiválasztás funkció átváltja a VLT összes paraméterének tartalmát egy másik csomag szerintire. Ha nem akarunk több setupot használni és nem állítjuk nullára a setup kiválasztó biteket (CTW 13 és 14-es bit), minek következtében nem az 1-es setup lesz aktív, elõfordulhat hogy a start parancsnak azért nem engedelmeskedik, mert a másik paraméterkészlet beállításai eltérõek.

Az LCP nyomógombjai

A frekvenciaváltót a saját kijelzõpanelján (LCP) elhelyezett gombokkal is lehet vezérelni. A 2-es paraméterben lehet beállítani, hogy ezekkel a gombokkal, vagy külsõ jelekkel akarjuk-e végezni a vezérlést. Ha a paraméter LOCAL beállítású, akkor a motor csak a kijelzõ Start gombjával indítható.
Ha (a 2-es paraméter beállításától függetlenül, tehát akkor is, ha a paraméter beállítása külsõ (remote) vezérlési mód) megnyomjuk a STOP gombot, és a 14-es paraméterrel a Local stop engedélyezve van, akkor a forgó motor leáll és a kijelzõ középsõ sora villog. A villogás jelzi, hogy a nyomógombbal érvényre juttatott STOP parancs van érvényben. Ilyenkor a motort nem lehet elindítani a kijelzõ Start gombjának megnyomásáig. A stop gomb felülbírálja a buszon vagy a digitális bemeneteken érkezõ start parancsot. A stop gomb leállító funkciója a 14-es paraméterrel letiltható.

Referencia

Elõfordulhat, hogy az indítás minden feltétele megvan, a motor mégsem mozdul. Ez történik, ha a referencia és a minimális frekvencia is nulla.
A referencia sok értékbõl állhat össze (busz, analóg bemenetek, elõre beállított fix referenciák, stb).
A legegyszerûbb, ha a VLT kijelzõjét beállítjuk a referencia kijelzésére. Ha ez 0, akkor a referenciát kell megnövelni, hogy a motor forogjon.
Ha átmenetileg megnöveljük a minimum referencia paraméter értékét (204-es param.), hogy nullánál nagyobb legyen, akkor nulla referencia mellett ezzel a frekvenciával elindul a motor ha az indítási feltételek adottak.

Start késleltetés

A 120-as paraméterben beállított idõ értékével a start parancs késleltethetõ. A frekvenciaváltó a 121-es paraméterben meghatározott funkciót hajtja végre a késleltetés alatt. Ha a 121-es paraméter úgy van beállítva hogy a késleltetés alatt a motor nem forog (DC fékezés, DC tartás vagy szabadonfutás) és a start késleltetés ideje (120-as paraméter) nagy, akkor a motor a start parancs alatt sem fog megmozdulni hosszabb ideig, ami megtévesztõ lehet.

Rámpa idõk

A start parancs hatására a motor a referencia által meghatározott sebességre kezd gyorsulni valamelyik felfutó rámpaidõ szerinti meredekséggel.
A rámpaidõ rendkívül nagyra is beállítható (max. 1 óra). Ha a minimális motorfrekvencia és a referencia is nulla, akkor a motor a gyorsítást a start parancs után nulláról kezdi. A hosszú rámpaidõ miatt nem indul el azonnal!
A VLT-ben több rámpaidõ is van. Start parancs esetén a 207 vagy 209-es rámpa szerint gyorsít (hogy pontosan melyik szerint, az a rámpa kiválasztástól függ, amit egy digitális bemenet vagy CTW 9-es bitje végez). JOG parancs esetén a jog rámpa szerint történik a gyorsítás (211-es paraméter).

Opciós kártyák

A VLT-be szerelt kiegészítõ kártyák némelyike teljesen átveszi a frekvenciaváltó vezérlését. Ilyen pl. a SyncPos opciós kártya. Ha ilyen kártya van beépítve a frekvenciaváltóba, akkor a VLT mûködése jelentõsen módosul, a start vagy jog paranccsal a motor nem indítható el. Az opciós kártya tiltásával a motor ugyanúgy indítható, mint kártya nélkül. A SyncPos kiegészítés a 700-as paraméterrel letiltható (DISABLE SYNCPOS). Ilyenkor természetesen a SyncPos kártya funkciói inaktívak, a tiltás hatása ugyanaz, mint ha kiszerelnénk a frekvenciaváltóból a SyncPos vezérlõkártyát.

928-as paraméter (PROCESS CONTROL)

A profibusz opció általi beavatkozás ezzel a paraméterrel letiltható (DISABLE=tiltva, ENABLE=engedélyezve). Ha tiltva van, akkor a frekvenciaváltó a profibuszon keresztül érkezõ parancsokat figyelmen kívül hagyja. Pontosabban a parancsszó (CTW) tartalmát nem veszi figyelembe. Ha ez a paraméter DISABLE állású, akkor a motort a buszon kiadott paranccsal nem lehet elindítani (a digitális bemenetekkel aktivált parancsok ilyenkor is hatásosak)

A CTW állapotát ellenõrizhetjük a PLC-ben, de ha ez nem megoldható, akkor a frekvenciaváltóval is ki lehet íratni. Ehhez az LCP-n amikor az alap kijelzés van a kijelzõn, a le vagy a fel nyilakkal addig kell léptetni a kijelzõt, amíg a control word tartalmát nem mutatja. A kijelzõn éppen kijelzett adat nevét a felsõ sorban mutatja. Ha ott más látható, nyomjuk meg a Display gombot.

A CTW tartalmát hexadecimális alakban jelzi ki.
A vezérlõ szó úgy is megjelenik, ha a 9-es paramétert (a kijelzõ 2. sora) CONTROL WORD beállításúra módosítjuk.
A CTW tartalmának értelmezéséhez a hexadecimális alakot binárisra kell átszámolni. A bitek állapotából a CTW leírása alapján kiderül hogy milyen parancsokat ad a PLC a frekvenciaváltónak.
A frekvenciaváltó az LCP-n kijelzi a mûködési állapotát. Ha a frekvenciaváltó nem engedelmeskedik a start parancsnak, akkor az állapotkijelzésbõl következtetni lehet az okokra.
Az alábbi táblázat a szabadonfutás (Coast), gyors leállás (Quick stop), egyenáramú fékezés (DC brake), tartás (Holding) és a start parancsok kombinációjára adott LCP üzenetet mutatja.


Az LCP-n megjelenõ állapot üzenet VLT parancs bitek állapota (CTW bitek és digitális bemenetek)
Coasting (Freewheel) Quick Stop DC Brake Holding (Freeze) Start
REM/UNIT READY 0 X X X X
REM/QSTOP 1 0 X X X
REM/DC STOP 1 1 0 X X
FREEZE OUTPUT 1 1 1 0 X
Stand by 1 1 1 1 0
REM/RUN OK 1 1 1 1 1
Az oszlopok az adott parancshoz tartozó bit állapotát mutatják. Amikor az adott bit értéke 1, a parancs inaktív.
A táblázatban X jelöli azokat az eseteket, amikor az adott parancsbit állapota közömbös (lehet aktív vagy inaktív is). Ilyenkor egy másik parancs elsõbbséget élvez és az X-szel jelölt parancs hatástalan.
Látható, hogy a szabadonfutás (Coasting/Freewheel) parancs prioritása a legmagasabb, azaz ha ez a parancs aktív, akkor minden más parancsot figyelmen kívül hagy és a Coast/Freewheel parancsot hajtja végre.

Példa:
Ha a kijelzõ alsó sorában a REM/DC STOP felirat látható, akkor a VLT egyenáramú fékezés parancs hatása alatt van, a többi parancs aktív vagy inaktív állapotát a táblázat REM/DC STOP sora mutatja.

 


11 Példaprogramok

PPO type 1 esetén a frekvenciaváltóval való alapvetõ kommunikációt 6 db periféria bemeneti word-ön és 6 db periféria kimeneti word-ön keresztül lehet lebonyolítani.
A 6 kimeneti word:

4AX

2AX

PCA

IND

PVA

PVA

CTW

MRV

PQW256

PQW258

PQW260

PQW262

PQW264

PQW266

A 6 bemeneti word:

4AX

2AX

PCA

IND

PVA

PVA

STW

MAV

PIW256

PIW258

PIW260

PIW262

PIW264

PIW266


A 2AX jelzésû perifériaszavak (CTW, MRV, STW és MAV) minden busz ciklusban továbbításra kerülnek.
Ez azt jelenti, hogy az S7 programjában semmit nem kell tenni annak érdekében, hogy ezek a bitek eljussanak a frekvenciaváltóba és ahonnan a PLC-be, a busz kommunikáció minden ciklusban frissíti ezeket.
A CTW bitenként értelmezett vezérlõszó, amivel közvetlen parancsokat adhatunk a frekvenciaváltónak. Pontosan úgy, mintha azokat a frekvenciaváltó digitális bemenetein adtuk volna.

A 4AX jelzésû perifériaszavakhoz és a velük kapcsolatos mûveletekhez külön SFC rendszerhívásra van szükség. Ezeket akkor használjuk, ha a frekvenciaváltó valamelyik paraméterét akarjuk kiolvasni vagy módosítani.
Ajánlott a frekvenciaváltó STW és CTW word-jeit merker word-ökre "átültetni" két okból is.
  1. A perifériaszavak nem címezhetõk bitenként. Azaz a PQ és PI területek bitjeit nem tudjuk közvetlenül elérni, pedig ez most elengedhetetlen, hiszen a CTW és STW bites értelmezésû, azaz a bitek egenként önálló, és többségében egymástól független információkat hordoznak.

  2. A program csak egyetlen helyen (egy utasítással) fogja olvasni és egy utasítással írni a perifériaszavakat. Ez megkönnyítheti a hibakezelést, mivel ha a frekvenciaváltó épen feszültség mentes, akkor a program minden hozzáférési kísérlete egy hibát produkál, amit könnyebb kezelni ha a hiba csak egyetlen helyen keletkezik.

Az MAV és MRV word-ökkel érdemes hasonlóképpen eljárni az utóbbi okból.
Szemeljünk ki tehát négy merker szót a fenti feladatra. Legyenek:

MW150 a CTW (Control word, azaz vezérlõ szó)
MW152 az STW (Status word, állapot szó)
MW154 a MRV (Main reference value, elõírt referencia érték) és
MW156 a MAV (Main actual value, a motor aktuális sebessége)


M150.0 BOOL VLT CTW: JOG
M150.1 BOOL VLT CTW: Ramp1/Ramp2 (set to 0)
M150.2 BOOL VLT CTW: Data valid (set to 1)
M150.3 BOOL VLT CTW: Relay01 active (nem használt)
M150.4 BOOL VLT CTW: Relay04 active (nem használt)
M150.5 BOOL VLT CTW: Setup select MSB
M150.6 BOOL VLT CTW: Setup select LSB
M150.7 BOOL VLT CTW: Reverse
M151.0 BOOL VLT CTW: Ref val. external select LSB (set to 0)
M151.1 BOOL VLT CTW: Ref val. external select MSB (set to 0)
M151.2 BOOL VLT CTW: DC brake/Ramp (set to 1)
M151.3 BOOL VLT CTW: No freewheel (set to 1)
M151.4 BOOL VLT CTW: QStop/Ramp (set to 1)
M151.5 BOOL VLT CTW: Holding/Ramp possible
M151.6 BOOL VLT CTW: Start
M151.7 BOOL VLT CTW: Reset
M152.0 BOOL VLT STW: Speed = ref
M152.1 BOOL VLT STW: Local operation/Bus control
M152.2 BOOL VLT STW: Not in range/Freq limit ok
M152.3 BOOL VLT STW: No operation/Operation
M152.4 BOOL VLT STW: VLT Ok/ Stopped, autostart
M152.5 BOOL VLT STW: Voltage ok/Limit exceeded
M152.6 BOOL VLT STW: Torque ok/Limit exceeded
M152.7 BOOL VLT STW: Timer ok/Limit exceeded
M153.0 BOOL VLT STW: Control ready
M153.1 BOOL VLT STW: VLT ready
M153.2 BOOL VLT STW: Coasting/Enable
M153.3 BOOL VLT STW: No error/Trip
M153.4 BOOL VLT STW: Not in use
M153.5 BOOL VLT STW: Not in use
M153.6 BOOL VLT STW: Not in use
M153.7 BOOL VLT STW: Warning
MW150 WORD VLT CTW: Control Word másolata
MW152 WORD VLT STV: Status Word másolata
MW154 INT VLT MRV: Main Reference Value másolata
MW156 INT VLT MAV: Main Actual Value másolata
PIW264 WORD VLT STV: Status Word
PIW266 INT VLT MAV: Main Actual Value
PQW264 WORD VLT CTW: Control Word
PQW266 INT VLT MRV: Main Reference Value

19. Táblázat


Az egyes merker bitek funkciójának részletes leírása megtalálható a 3.1.1.3 Az állapotszó (STW) és az 3.1.1.1 A vezérlõ szó (CTW) címû fejezetekben.

Ha több frekvenciaváltó is van a buszon, akkor természetesen azokat a szimbólum táblában érdemes egymástól megkülönböztetni, ellenkezõ esetben elõbb vagy utóbb biztosan összekeverjük õket.

A következõ lépés legyen a merkerek és a periféria szavak közötti adatmásolás elkészítése. A használt programblokk legyen az FC1-es.
A dolgunk nagyon egyszerû:
Át kell másolni az MW150-et a PQW264-be, a PIW264-et az MW152-be, az MW154-et a PQW266-ba és végül a PIW266-ot az MW156-ba. Azaz más szóval a CTW másolatát a CTW-be, az STW-t az STW másolatába, stb. (vegyük figyelembe, hogy a másolat és eredeti definíciója nem veszi figyelembe az adatáramlás irányát, mindig a merker a másolat, akkor is ha a merker az adat forrása)

Az STL forrás:

14. ábra

LAD:

15. ábra

Mostantól a szimbólum táblába is beírt merkerekben rendelkezésünkre áll a frekvenciaváltó összes alapvetõ vezérlési funkciója, nincs más dolgunk, mint megírni a frekvenciaváltót vezérlõ programot.


11.1 Paraméter olvasása PCV-vel.

A példaprogram a PCV segítségével (Parameter Characteristic Value) kiolvassa az 538-as paramétert (Alarm word). A frekvenciaváltó STW bitjei között is van egy állapot bit (a 03-as), ami jelzi ha a frekvenciaváltó hiba miatt leállt.
Ha az S7 programban azt is szeretnénk tudni, hogy pontosan milyen hibáról van szó (pl. operátorpanelen való megjelenítéshez), akkor ennek az alarm word-nek a kiolvasására van szükség. 
A PCV használatához rendszerhívásokra van szükség. Ezek az SFC14 és SFC15 read/write consistent data of a DP standard slave. Mindkettõre szükség van a VLT paraméterek írásához és olvasásához is.

1. lépés: Hozzunk létre egy adatblokkot. Legyen ez a DB7. A DB7-ben fogjuk kijelölni a PCV másolatának területeit, aminek mérete 2x4 word.

16. ábra

Az elsõ 4 word a frekvenciaváltóba küldendõ PVA word-ök másolata, a második 4 word a frekvenciaváltótól visszakapott választ fogja tartalmazni.
A frekvenciaváltó és a DB7 közötti adatforgalmat az SFC14 és az SFC15 rendszerhívás bonyolítja le.
Következõ lépés az, hogy a programból az SFC hívás elõtt a DB7 megfelelõ részét fel kell tölteni a frekvenciaváltónak küldendõ adatokkal.
Jelen esetben az a PCA word kitöltését jelenti. Ebben kell tudatni a frekvenciaváltóval, hogy mit akarunk tõle. Ez most egy "Request parameter value" kérés és a paraméter száma, aminek az értékéhez hozzá akarunk jutni.
A PCA word három részbõl áll: 12-15-ös bitek (RC) tartalmazzák a parancsot, 11-es bit (SPM) kezeli a spontán üzeneteket, és a fennmaradó 0-10-es bitekbe kell beírni a paraméter számát.
A kiolvasandó paraméter száma az 538-as, az RC biteket 0001-re kell állítani (a request parameter value parancshoz), az SPM bitet nem használjuk, nullára allítjuk. Az 538 binárisan: 01000011010, ami az elején kiegészül az SPM bittel, ami 0, és az RC-vel, ami 0001. Így a teljes, PCA-ba írandó 16 bit formája: 0001001000011010 = 121Ah. Ezt az értéket kell tehát a kimenõ PCA másolatába írni, ami a DB7.DBW0 címen van.


17. ábra

Az 538-as paraméter kiolvasásának kérését elküldõ STL kódrészlet:

18. ábra


Az SFC14 LADDR paraméterében (Logical address) kell megadni (hexadecimálisan) a VLT frekvenciaváltó perifériacímét (ahova a HW config besorolta). Ez a példánkban 256 dec és 100 hex.
A frekvenciaváltó válaszának kiolvasása:

19. ábra


A RET_VAL egy integer típusú visszatérõ érték, ami nullától eltérõ értéket (hibakódot) tartalmaz a hívás után, ha a hívás végrehajtása sikertelen volt.
Jelen példában ezt beleirányítjuk az SFC14RV és SFC15RV lokális változókba (részletesebben lásd alább).

Az SFC hívás az eredményt a DB7.DBW8-14 adatszavaiba másolja, ha a hívás sikeresen lefutott.
A hívás után programból érdemes megvizsgálni a visszakapott PCA word-öt (DB7.DBW8), annak is az RC bitjeit (bit12-15).
Ha RC tartalma 001, akkor a lekérdezett alarm word-öt (ami duplaszó méretû, vagyis 32 bit) a visszakapott két PVA word-ben találjuk: DB7.DBW12 és DB7.DBW14.
Az alarm word bitjeinek jelentését az alkalmazott frekvenciaváltó kezelési leírásban lehet megtalálni. (VLT5000 esetén pl. az MG51A547-es könyv 182. oldalán)


Hibakezelés:
Korrekt hibakezeléshez a hívások RET_VAL visszatérési értékét programból meg kell vizsgálni, mert ha tartalma arra utal, hogy az SFC hívás hibával ért véget, akkor nem kapjuk meg a frekvenciaváltótól az alarm word-öt. Ilyenkor jellemzõ, hogy a legutóbbi sikeres kiolvasás értéke van PVA word-ökben, és ha a hibakezeléssel nem foglalkozunk, elõállhat olyan helyzet, hogy a VLT hibajelzés miatt leáll (stop and trip), de az SFC hívás hibája miatt (amivel nem törõdünk) a hibakezeléssel foglalkozó programrész a PVA word hiba elõtti 0 értékeit olvassa, aminek az a következménye, hogy a vezérlés nem tud a hibáról.
Ha az SFC hívások hiba nélkül lefutottak, akkor meg kell vizsgálni a visszakapott PCA word-öt (DB7.DBW8), annak is az RC bitjeit (bit12-15).
Ha itt nem 001-es érték van, akkor valami probléma történt. Vagy spontán üzenet érkezett, vagy ha itt 7-es kód van (111 bin), akkor a kérésünk eljutott ugyan a frekvenciaváltóhoz, de onnan hibával tért vissza. Ha RC=7, akkor a 2-es PVA word (DB7.DBB14) nem a kért paraméter aktuális értékét tartalmazza (ami az Alarm word egyik fele lenne), hanem egy hibakódot, ami arról tájékoztat, hogy a VLT milyen hibát produkált a kérés végrehajtásakor (a hibakódok leírását lásd a PCV fejezetnél).

Ha nem törõdünk az RC bitekkel, és a frekvenciaváltó hibával elutasítja az 538-as paraméter olvasását, vagy tévesen be van kapcsolva a spontán üzenet küldése, amit a programunk nem kezel, akkor alarm word-nek fogja vélni a hibakódot vagy a spontán üzenet által küldött warning word-öt, ami ebben az esetben téves információ és hibás mûködést eredményez.

Ha nem használjuk a spontán üzenet funkciót, mindenképpen ki kell kapcsolni a 917-es paraméterben (OFF). Gyári beállítás: kikapcsolva.
Ellenkezõ esetben az érkezõ és nyugtázatlan spontán üzenetek „bedugítják” a PCV-t és a programunk nem lesz képes kommunikálni a frekvenciaváltóval (az csak a spontán üzenetet fogja szajkózni, amíg el nem küldünk neki egy nyugtázást, ami nem következik be ha nem kezeljük a spontán üzeneteket).


11.2 Motorindítás, gyors és lassú sebesség váltása nyomógombokkal


Ahhoz, hogy frekvenciaváltóra kapcsolt motort megmozdítsuk buszos vezérlés segítségével, néhány elõkészületet kell tenni.
Be kell állítani néhány paramétert. Ezekrõl részletesen a 2 A frekvenciaváltó paraméterezése és vezérlése
címû részben lehet olvasni.
Azon kívül be kell állítani a motor lassúmenetének sebességét a 213-as (JOG Frequency) paraméterben. A motor gyorsulásának és lassulásának idejét pedig a 207 (Ramp up time 1), 208-as (Ramp down time 1) paraméterben állíthatjuk be, a JOG rámpáját, vagyis a gyors->lassú átmenet idejét a 211-es (JOG Ramp time) paraméter határozza meg.

A motorsebesség meghatározásának és a motor elindításának több módja is van. A példában az indítást a start CTW bit kezdeményezi, a lassítást pedig a JOG bit. A sebességet a busz referenciával állítjuk be (a példában 100%-ra).
Szükséges, hogy bizonyos vezérlõ biteket amiket a program nem használ (pl. DC fékezés, adat érvényességét jelzõ bit, gyors leállítás, tartás, stb.) egy határozott állapotba kényszerítsünk, valamint hogy 100%-ra állítsuk a busz referenciát. Ezt az alábbi programrész végzi el:

Amennyiben az ábrán látható programot a fõprogramba illesztjük be, minden ciklusban végrehajtásra kerül. Ez fölösleges ugyan, de ha a PLC ciklus idejét nem kell nagyon kicentizni, nem jelent semmilyen problémát.
Ha azonban nagyon takarékoskodni kell a ciklus idõvel, a fenti blokkot tegyük olyan FC vagy OB blokkba, ami csak egyszer, a PLC indulásakor (OB100, OB101, OB102) vagy csak ritkán, a motor indításának kezelését végzõ blokkot megelõzõen a megfelelõ idõben fut le.

Ha a megfelelõ biteket és paramétereket beállítottuk, a motor elindításához már csak a START (M151.6) bit bekapcsolása szükséges a motor 100%-os sebességû forgatásához és a JOG bit bekapcsolása a (M150.0) a motor 213-as paraméterben megadott sebességû (lassú) forgatásához.
Erre egy egyszerû példa látható az alábbi létradiagramban.
A példa feltételezi, hogy az I0.0 bemenetre egy start nyomógombot (záró érintkezõvel), az I0.1 bemenetre stop nyomógombot (nyitó érintkezõvel), az I0.2 bementre egy lassító nyomógombot kötöttünk (záró érintkezõvel), A Q4.0 kimenet pedig egy jelzés (pl. visszajelzõ lámpa) ami akkor jelez, amikor a motor elérte az elõírt sebességet és nem gyorsul vagy lassul.
A példához szükséges a 9. fejezet elején lévõ STW, CTW, MRV, MAV word-ök másolását végzõ programrész is!

A program mûködése:
Ha megnyomjuk a start nyomógombot (I0.0), a motor elindul és 100% sebességre gyorsul a 207-es paraméterben megadott idõ alatt. A motor a stop gomb megnyomásáig változatlan sebességgel, folyamatosan forog. A stop megnyomásakor (I0.1) a motor a 208-as paraméterben megadott idõ alatt lelassul és megáll.
Ha a motor forgása közben megnyomjuk a lassító gombot (I0.2), a motor a JOG frekvenciára (213-as paraméter) lassul a jog rámpa ideje alatt (211-es paraméter) majd ezzel a sebességgel forog tovább amíg a stop vagy a start gombot meg nem nyomjuk.
Start esetén a motor újra felgyorsul 100% sebességre, stop esetén megáll.
A Q4.0 kimenet bekapcsol akkor, amikor a motor elérte a 100%-os sebességet gyors menetben, vagy a jog sebességet lassú menetben.

Megjegyzés: A motor az M151.6-os start jel nélkül is elindul, ha az M150.0 JOG bitet bekapcsoljuk.

11.3 Read Danfoss VLT status (FB1) és Danfoss VLT PCA block (FB2)


A Danfoss web oldaláról letölthetõ egy pca_bloc_1.zip file (Step 7 Function Block for VLT's) ami két Step7 funkcióblokkot tartalmaz VLT frekvenciaváltók kezeléséhez.

A ZIP file egy Step7 projectet és egy PDF dokumentumot tartalmaz. A projectet a PCA_bloc könyvtárban találjuk.
Ezt a könyvtárat kell a ZIP-bõl kibontani pl. a Step7 projectek közé. Ezután a Step7 manager-el megnyitható mint bármely más project.
Az alábbi blokkokat tartalmazza.

Az OB1-ben van egy példa is az FB1 és FB2 használatára és kapunk két elõre elkészített változótáblát is. A project hardver konfigurációjában három VLT frekvenciaváltó van:


A konfigurációban FC300 típusú frekvenciaváltók vannak. VLT5000-hez természetesen le kell cserélni ezeket. De az FB1 és FB2 használható VLT5000/6000/8000 típusokhoz is. Azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy egyes paraméterek típusa és funkciója eltérhet!
A frekvenciaváltók kezelése az FB1 és az FB2 blokkokban van.
FB1 (Read Danfoss VLT status)
Az FB1 blokk végigpásztázza a paraméterként megadott buszt és feltérképezi a frekvenciaváltókat. Az összes lehetséges busz címhez rendel egy bitet. Azokat a biteket, amelyikhez tartozó busz címen VLT frekvenciaváltót talál, 1 állapotúra kapcsolja.


A funkció segítségével nyomon követhetõ, hogy mely frekvenciaváltókkal szakadt meg a kapcsolat (pl. tápfeszültség lekapcsolása miatt).
Ha a blokkot minden PLC ciklusban meghívjuk, akkor folyamatosan figyelhetjük a segítségével a slave-ek leválását.

Az FB1 az SFC51 (RDSYSST) rendszerhívást használja a frekvenciaváltók lekérdezésére. Csak azokat a frekvenciaváltókat kérdezi le, amelyek szerepelnek a Step7 hardver konfigurációjában. Ha olyan aktív frekvenciaváltó kerül a rendszerbe, amelyik nincs benne a hardver konfigurációban, az FB1 nem ad róla logikai 1 jelzést a címnek megfelelõ biten!

Az FB1 kimenõ paraméterei:

Int_Ext (integer):
0 legyen, ha a lekérdezett busz PLC-be integrált busz
1 legyen, ha a busz nem PLC-be integrált buszon, de a PLC ezen a külsõ buszon DP master
Master_No (Integer)
Profibusz master system száma, amelyiken a frekvenciaváltók vannak. A master system száma a hardver konfigban megnézhetõ (lásd az ábrát feljebb).
Timer_No (S7 timer)
Ezzel a paraméterrel egy idõtagot kell megadni. Az idõtagot a blokk saját céljaira használja fel! Saját programunkban sehol nem használhatjuk fel ezt az idõtagot!


Az FB1 bemenõ paraméterei:

Station01_32 (Double word) VLT slave-ek állapota 1-32 címtartományban
Station33_64 (Double word) VLT slave-ek állapota 33-64 címtartományban
Station65_96 (Double word) VLT slave-ek állapota 65-96 címtartományban
Station97_126 (Double word) VLT slave-ek állapota 97-126 címtartományban
Minden egyes kimenõ duplaszó mind a 32 bitje egy-egy profibusz címhez van hozzárendelve, ami az adott címû VLT frekvenciaváltó állapotát mutatja.
A cím hozzárendelés emelkedõ byte sorrendben, a byte-on belül emelkedõ bit sorrendben történik az alábbi példa szerint:
MB20 M20.7 M20.6 M20.5 M20.4 M20.3 M20.2 M20.1 M20.0
Slave címe 8 7 6 5 4 3 2 1


MB21 M21.7 M21.6 M21.5 M21.4 M21.3 M21.2 M21.1 M21.0
Slave címe 16 15 14 13 12 11 10 9

A példa szerint tehát a 6-os busz címû frekvenciaváltó állapotát az M20.5-ös merker jelzi, a 12-es címût pedig az M21.3.


FB2 Danfoss VLT PCA block

Az FB2-es blokk segítségével paramétereket lehet lekérdezni és módosítani.
Az FB2 a PPO PCV részét veszi igénybe a paraméterek írására és olvasására (tetszõleges paraméter csak ennek segítségével írható és olvasható).
Mivel a PCV-t nem tartalmazza mindegyik PPO típus, ha ezt a blokkot használni akarjuk, akkor az S7 hardver konfigurációjában olyan PPO típust kell választani amelyik tartalmazza a PCV-t is (PPO 1, 2 és 5).
A profibusz kommunikációját önálló processzor koordinálja, így az S7-ben futó programtól a buszon keresztül végzett lekérdezések és paraméter módosítások függetlenek. Ez azt jelenti, hogy amikor az S7 program az SFC15 hívással elküld egy paraméter olvasás kérést, majd azonnal ráfut egy SFC14 rendszerhívásra ami a frekvenciaváltó válaszát olvassa vissza, nem biztos hogy ilyen rövid idõ alatt a válasz megérkezik a frekvenciaváltótól.
Az SFC14 ugyanis nem vár a válaszra. Ha a híváskor a válasz már rendelkezésre áll a kommunikációs pufferben, akkor kiolvassa onnan, ha nem, akkor nem, a program mindenképpen tovább fut. Mivel a kérdezgetés és a válaszolgatás aszinkron módon történik, ha több VLT paramétert is akarunk ciklikusan olvasni vagy írni, akkor minden egyes VLT-tõl érkezett válasz elemezni kell, hogy kiderüljön melyik kérésre érkezett.
Ezt a problémát veszi le a vállunkról az FB2.
Az FB2 egy frekvenciaváltó paraméterét, vagy paramétereit tudja módosítani vagy kiolvasni. A frekvenciaváltónak szánt kéréseket (paraméter írás, olvasás) táblázatba kell beleírni, majd ezt a táblázatot átadni az FB2 számára, ami szép sorban megeteti a kéréseket a frekvenciaváltóval, a válaszokat ugyanabba a táblázatba írja (ha paraméter érték lekérdezés volt).


FB2 bemenõ paraméterek:

Address (Integer)
A frekvenciaváltó periféria címe. Azon belül is a PCV kezdõcíme. Ez a cím a hardver konfigból kiolvasható (illetve ott átállítható).


Az ábrán ez a cím 256 decimálisan (100h)
Par_block (Block_DB)
A táblázatot tartalmazó adatblokk, amelyik a kiírandó és kiolvasandó paraméterek számát és értékeit tartalmazza (felépítését lásd alább).
Enable (Bool)
A bemenet felfutó élével indul a Par_block táblázat feldolgozása. Az Enable továbbá törli a hibajelzést is ha van.

Az FB2 kimenetei:

Done (bool)
Ez a kimenet jelzi, hogy az FB2 foglalt. A kimenete az Enable felfutó élétõl mindaddig aktív (logikai 1) amíg a blokk a Par_block táblázat minden elemét fel nem dolgozta. Azaz ki nem olvasta illetve el nem küldte a táblázatban szereplõ paraméter értékeket.
PCA_Error (Bool)
Hibajelzõ kimenet. Amikor a Par_block feldolgozásakor hiba keletkezik (pl. nem létezõ paraméterre való hivatkozás, rossz paraméter index, stb), akkor a táblázat feldolgozása félbeszakad, ez a kimenet aktív (logikai 1) állapotba kerül. A hibajelzést az Enable bemeneten érkezõ újabb felfutó él törli.
Az FB2 paraméter adatblokkjának felépítése
Ezt az adatblokkot kell megadni DB2 Par_Block bemenetén. A blokk egy táblázatot tartalmaz aminek kitöltésével írható olvasható a frekvenciaváltó egy vagy akár több paramétere.
A táblázat PCA alapú. Ez azt jelenti, hogy a táblázat egyes elemeinek felépítése megegyezik a PCV PCA nevû részének felépítésével. Tehát tartalmazza az RC biteket, amivel azt adhatjuk meg mit akarunk a kiválasztott frekvenciaváltótól, van benne index arra az esetre ha array típusú paramétert kell módosítani vagy kiolvasni. Továbbá van két word PVA rész, amiben a paraméter értékét kell megadni paraméter íráskor, és ebben jön vissza a kért paraméter értéke olvasáskor.

A táblaelemeket egy “PCA Channel” nevû UDT (User Data Type) struktúra adja. Az UDT1 felépítése (és így minden Par_Block táblaelemé is) a következõ:

A struktúra elemeinek jelentése:

PCA (Integer)
A paraméter száma decimálisan. Ide 0 értéket kell beírni a táblázat utolsó eleme után. A 0 jelzi hogy a táblázat többi elemében nincs feldolgozandó adat. A nulla jelzés logikai 1-re állítja az FB2 Done kimenetét, ami a feldolgozás végét jelzi.
Index (Word)
A mezõ elsõ byte-ja az index. Erre csak array típusú paraméter kezelésénél van szükség, más esetben lehet nulla.
A második byte adja az RC biteket (Request/Response Characteristic). Az RC-vel mondjuk meg a frekvenciaváltónak mit akarunk. A következõ lehetõségek vannak:


Kérés (Request)

Funkció

0

Nincs kérés

1

Paraméter érték kiolvasása

2

Paraméter érték megváltoztatása

3

Paraméter érték megváltoztatása (duplaszó)

6

Array típusú paraméter olvasása

7

Array típusú paraméter megváltoztatása

8

Array típusú paraméter megváltoztatása (duplaszó)

9

Array típusú paraméter elemszámának lekérdezése

10-15

Nem használt


PVA_High (Word)
Paraméter érték, magas helyiértékû word-je
PVA_Low (Word)
Paraméter érték, alacsony helyiértékû word-je. A nem duplaszó méretû paraméter értékek ebben a word-ben vannak.

A Par_Block DB (DB60 és DB61) minden sora a “PCA Channel” UDT típus szerint épül fel:


17 ilyen eleme van. Az FB2-vel így egy frekvenciaváltó 17 paraméterét írhatjuk vagy olvashatjuk.

Minden egyes UDT1 típusú rekord egy-egy paraméter olvasását vagy írását teszi lehetõvé.
A blokk 0. címén egy word típusú változó van. Ez fenntartott az FB1 belsõ használatára. Ne módosítsuk!
Ha megnyitjuk az adatblokkot, és a blokk nézetet átállítjuk Data view-re (View menü, data View pont, vagy Ctrl-4), akkor láthatóvá válik a blokk teljes tartalma.

Példák:


A fenti példa szerint az FB2 kiolvassa az 518-as paramétert (aktuális motorfrekvencia) és az értéket a Parameter1.PVA_High és Parameter1.PVA_Low-ba teszi. A paraméter olvasást a Parameter1.Index-be írt 1-es érték kezdeményezi, ami a paraméter kiolvasását jelenti.


Ez példa a paraméter írására.
A207-es paraméterbe (gyorsítási idõ 1) 190h-t ír (decimálisan 400). A paraméter 7-es típusú, azaz 32 bites elõjel nélküli egész. A 400-as érték 4mp-es rámpaidõnek felel meg, mivel a paraméter szorzója -2 (0.01)

Par_Block táblázat fentieknek megfelelõ kitöltésével több paraméter írható és olvasható egyszerre:


A fenti példa szerint az FB2 lekérdezi az 518-as paramétert (motorfrekvencia), 4 másodpercre állítja az 1-es felfutó rámpát (207-es paraméter), majd a 125-ös paramétert (egyenáramú fék áram) 100%-ra állítja (64h).

Utána az 557-es paramétert olvassa ki, ami a motor fordulatszáma, majd az 525-öst (DC köri feszültség).
Mivel a következõ PCA tartalma nulla a 42-es byte címen, a tábláat feldolgozása itt véget ér.

A táblázatot tartalmazó DB tartalmát menet közben is módosíthatjuk programból, ha 17-nél több paramétert kell lekérdezni, vagy a lekérdezésen, paraméter módosításon változtatni kell. De ezt mindig csak akkor tegyük, amikor az FB2 Done kimenete aktív, vagyis a feldolgozás kész.

11.4 Frekvenciaváltó kezelésének megkeresése egy kész programban

A példa azt mutatja hogyan lehet a frekvenciaváltó kezelésével foglalkozó részletet megtalálni egy „idegen” programban.
Ilyen merényletnek rendszerint két oka lehet. Hibakeresés, vagy az, hogy a programot módosítani kell. Az egyszerûség kedvéért a példa az elõbbi esetet feltételezi.
Tegyük fel tehát, hogy van egy komplett, korábban mûködõ berendezés profibuszos VLT5000 frekvenciaváltókkal, ami rakoncátlankodik, és az egyik frekvenciaváltó nem akarja megmozdítani a motort.
Tegyük fel továbbá azt is, hogy a hibát valamilyen belsõ feltétel hiánya okozza, amit nem, vagy csak nagyon nehezen lehetne megtalálni az itt leírt beavatkozás nélkül. Tehát nem az a baj, hogy a berendezés nincs bekapcsolva, vagy a kérdéses motort kezelõ frekvenciaváltó hibát jelez, vagy nem kap feszültséget, stb.

A frekvenciaváltóval hajtott motor indítása egy S7 programban nem annyira egyértelmû mint egy mágneskapcsolós motor indítás, hiszen a motort nem közvetlenül egy kimenet vezérli amit egyszerû kereséssel megtalálhatunk (vagy jobb esetben eleve benne van a symbol táblában).
A frekvenciaváltó indítása a vezérlõszó (CTW) 6-os bitjével lehetséges, ha az indítás egyéb feltételei teljesülnek. A CTW pedig egy kimenõ perifériaszó. Elõször ezt a perifériaszót kell megkeresni a programban. A példában szereplõ program azonban több frekvenciaváltót is kezel, ezért elõször ki kell találni melyik az amelyikkel baj van. Ha a Step7 HW configjában nincs egyértelmûen azonosítva a frekvenciaváltó (az eszköz nevével vagy a hozzá tartozó megjegyzéssel, amit a HW configban az eszközre nyomott jobb egérgombbal elõbukkanó menü Object Properties pontjának kiválasztásával nézhetünk meg), akkor nézzük meg a problémás frekvenciaváltó 918-as paraméterének beállítását, amiben a busz címét tartalmazza. A cím alapján már azonosítható a HW configban is, hogy melyik frekvenciaváltóval kell foglalkoznunk (a példában legyen ez a 8-as címû):

A következõ teendõ, a frekvenciaváltó perifériacímeinek kiderítése.
Ez rendkívül egyszerû, kattintsunk egyet a 8-as címû eszközre (azaz jelöljük ki). Ekkor az ablak alján láthatóvá válik az eszközhöz rendelt címkiosztás:


A címek az I Address és Q Address oszlopokban vannak.

A PLC és a frekvenciaváltó alapvetõen ezen a négy címtartományon keresztül kommunikál egymással.
Ez a 12 byte (6 word) alkotja a PPO kimenõ részét az alábbi táblázat szerint:


4AX

2AX

PCA

IND

PVA

PVA

CTW

MRV

PQW1048

PQW1050

PQW1052

PQW1054

PQW1056

PQW1058


A CTW vezérlõszó tehát a PQW1056-os perifériaszó. (lásd még 2.1 a vezérlés módja, a PPO c. részt)

A PQW1056-ot kell megkeresni a programban.

Hogy a frekvenciaváltó elindítsa a motort, több feltételnek is teljesülni kell a CTW word 6-os (Start) bitjének bekapcsolása mellett. Mivel a példa szerint egy már beüzemelt rendszeren végezzük a hibakeresést, az olyan mûködési feltételekrõl a példa nem tesz említést mint pl. a frekvenciaváltó betáplálása zavartalan, a paraméterek beállítása helyes, a profibusz kommunikáció mûködik, stb). Az indítási feltételek a fentiek figyelmbevételével tehát: Ha az alkalmazás nem használ több VLT setup-ot, akkor a CTW 13-as és 14-es bitjét is nullázni kell. Ez a két bit váltja át a VLT setupot. Ha ez a két bit nem nulla, akkor nem az 1-es setup lesz kiválasztva, ami azt jelenti, hogy a VLT paraméterezése gyökeresen megváltozhat (hiszen a setup-ok tartalmazzák a VLT összes beállítását).
Ha a probléma amit keresünk az, hogy a motor nem mozdul, akkor az összes feltételt meg kell vizsgálni.

Szerencsére csak egy helyen szerepel az egész programban, az FC61-es programblokk 8-as network-jében.


Sajnos ott azonban szörnyû látvány fogad, a programozó a frekvenciaváltó kezelésére írt egy saját funkcióblokkot:


Hogy a hiba keresését tovább folytathassuk, sajnos elemezni kell az FC65-öt, hacsak nem volt a sors olyan kegyes, hogy a blokk írója komplett leírást mellékelt hozzá. Sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy az ilyesmi nem nagyon jellemzõ.

Az FC65 rejtelmeibe merüléshez azért még így is kell egy kis szerenecse. Az, hogy a programozó nem védte le a blokkot. A példában megadatott ez a szerencse.

A fenti programrészlet a frekvenciaváltó CTW-jébe az FC65 egyik visszatérõ értékét írja bele, aminek neve #Wort_1. A #Wort_1 pedig az FC65 #PERIPHERIEAUSGANGSWORT_1 kimenõ értékével lesz egyenlõ az FC65 meghívása után.
A #PERIPHERIEAUSGANGSWORT_1 maga a CTW. Azt kell tehát megnézni, hogy az FC65 hogyan állítja be a #PERIPHERIEAUSGANGSWORT_1 kimenõ word bitjeit.

A #PERIPHERIEAUSGANGSWORT_1 egy helyen szerepel az FC65-ben:

Az LW0-t, vagyis a nullás címen lévõ lokális változót másolja bele.

Nézzük meg, hogy az FC65 lokális változóterületén mit találunk a nulla címen:


A 10-es NW-ben lévõ két parancs tehát (L LW0 T #PERIPHERIEAUSGANGSWORT_1)

átmásolja az FC65 kimeneti PERIPHERIEAUSGANGSWORT_1 word-jébe az _STW_Bit_0 - _STW_Bit_15 biteket. Az elnevezése megtévesztõ, mert ez nem STW, hanem CTW. A keveredés oka, hogy a német elnevezés STW-nek rövidíti a vezérlõszót (STeuerWort), míg az angol rövidítésben az STW a STatus Word.
Az FC65-ön belül tehát _STW_Bit_0 - _STW_Bit_15 elnevezéssel bitenként áll rendelkezésre a vezérlõszó mind a 16 bitje, mint belsõ (lokális változó). A továbbiakban ezeket kell keresni a blokkban.
Az összes bittel egyetlen helyen foglalkozik, a 8-as NW-ben:

Az elsõ sorokban a 0, 1, 2, 3, 5 biteket fixen 1-be állítja.
Ezek azok a CTW bitek, amelyek funkcióját nem használja ki, de a motor elindításának feltétele az, hogy 1 állapotban legyenek (Referencia kiválasztás lsb és msb, DC fék, Coasting, Holding).
A CLR utasítás utáni sorokban a 8, 9, 10, 11, 12-es (nem használt) CTW biteket törli (0 állapotúra állítja). Ezek: Jog, Ramp select, Data valid, Relay 01 és 04.
A programrész a 10-es bitet is törli és nem beállítja, mert a VLT 805-ös paramétere BIT 10 = CTW active beállítású, vagyis az adatok érvényességét a 10-es bit 0 állapota jelenti.

Az FC65 #KEIN_QUICKSTOP bemeneti bitje szerint állítja be CTW 4-es bitjét (_STW_Bit_4), ami a motor gyors leállítását kezdeményezi ha ez a bit 0 értékû.
A blokk #FREIGABE bemenete szerint pedig a CTW 6-os bitjét állítja be, ami a motor start jele.
Az #RG_BETRIEBSBEREIT és a #STOERUNG_QUITTIEREN a VLT hibajelzésének nyugtázását intézi a CTW 7-es bitjével (Reset).
A #PAR_SATZ_ANWAHL_BIT_1 és a #PAR_SATZ_ANWAHL_BIT_2 szintén a blokk egy-egy bemeneti bitje, és a setup kiválasztását végzi.
Ha a blokk #POSITIVE_RICHTUNG bemenete 1 értékû, akkor a forgásirányt elõre irányra, ha a #NEGATIVE_RICHTING bemenet értéke 1, akkor hátra irányra állítja be a CTW 15-ös bitje segítségével.

Hátra van még annak az ellenõrzése, hogy a referencia nagyobb-e nullánál, ugyanis ha minden indítási feltétel megvan, de a refrencia értéke nulla, a motor nem mozdul meg, feltéve hogy a motor minimális frekvenciáját meghatározó paraméter értéke 0 (Par.:201) és a minimum referencia limit beállítás is nulla (Par.:204). Ha ezek közül valamelyik beállítás nagyobb nullánál, nem kell feltétlenül foglalkozni a referencia értékével, mert az indítási feltételek megléte esetén a motor a minimális frekvenciával forogni kezd akkor is, ha a referencia értéke nulla.

A VLT referenciáját sokféleképpen meg lehet határozni: Fix referencia lépcsõkkel, analóg bemeneten keresztül, digitális bemeneten keresztül referencia növelés/csökkentéssel, sors kommunikációs porton keresztül, impulzus bemenettel, és profibuszon keresztül is.
A példában szereplõ alkalmazás a buszon keresztül küldi a referencia jelet. Ha a vizsgált alkalmazásnál ez másképp van, annak megfelelõen kell eljárni. Egyik kézenfekvõ módszer, hogy a VLT LCP kezelõpanelje segítségével leellenõrizzük a pillanatnyi referencia értékét, és csak akkor keressük ebben az irányban tovább a hibát, ha ott 0% referenciát látunk (és a minimum frekvencia korlátok beállítása is 0)

A példában a busz refrenciát az FC65 az egyik bemenõ paraméterében kapja, aminek neve #SOLLGESCHWINDIGKEIT
Ennek kezelését az FC65 9-es és 10-es NW-je végzi:

Az NW9 leellenõrzi, hogy a referencia 0-1024 tartományba esik-e (ha nem, akkor ezen tartományon belülre állítja), majd az értéket megszorozza 16-al és a 10-es network-ben kiadja az FC65 #PERIPHERIEAUSGANGSWORT_2 kimenõváltozójában.

Az FC65 hívásánál, tehát a következõ paraméterek állapotát kell megfigyelni a motor elindításához:

#KEIN_QUICKSTOP (0 állapotúnak kell lennie)
#FREIGABE (1 állapotúnak kell lennie)
#PAR_SATZ_ANWAHL_BIT_1 (0 állapotúnak kell lennie)
#PAR_SATZ_ANWAHL_BIT_2 (0 állapotúnak kell lennie)
#SOLLGESCHWINDIGKEIT (0-nál nagyobb értéket kell tartalmaznia)

PAR_SATZ_ANWAHL_BIT_1 és 2 csak akkor kell hogy 0 állapotú legyen, ha az alkalmazás nincs felkészítve arra hogy egynél több setup-ot használjon.

Visszatérve az FC65 meghívásához, most már látható hogy mi kell a motor megmozdításhoz:

Innen lehet tovább keresni a hibát.
A frekvenciaváltónak az M60.3-as merker ad start parancsot, Az M0.7 merker nulla állapota gyors leállást idéz elõ, a setup váltás és az irány meghatározása az M0.6 és M0.7 merkerek állapotától függ.

Ezek a merkerek a példában fix állapotúra vannak állítva az OB1-ben. Az M0.6 mindig 0 állapotú a

CLR
= M 0.6

Utasítások révén, az M0.7 pedig mindig 1 állapotú a

SET
= M 0.7

Utasítások miatt.

A programban ezt a két merkert arra használják, hogy állandó fix állapotúra állítsanak nem használt blokk bemeneteket, egyéb biteket.
Az M0.6 és M0.7 funkciójából következik, hogy az alkalmazás nem használja a setup váltást (setup átváltó bitek értéke mindig 0) irányváltást (mindig elõre forog) és a gyors leállítást sem (a quickstop bitet fixen 1 állapotúra állítja).
Marad tehát a start parancs mint további nyom, vagyis az M60.3 (#FREIGABE) és a referencia.

Az M60.3-at az FC300-ban sikerült megtalálni:

Ha ezt a sort a program futása közben monitorozzuk, akkor innen már a hagyományos módon követhetjük tovább a feltétel hiány nyomát, ugyanúgy, ahogy pl. egy közönséges kimenet bekapcsolásának problémáját vizsgálnánk.

Ha a hibakeresés során az derül ki, hogy a start jelet a frekvenciaváltó megkapja és a motor 0%-os referencia miatt nem indul el, akkor a DB90.DBW82 nyomába kell eredni.
Az FC65 referenciát tartalmazó #SOLLGESCHWINDIGKEIT bemenete ugyanis a DBW82 tartalmát kapja, amit megrág (értékhatár figyelés, szorzás 16-al) és kiköp a #PERIPHERIEAUSGANGSWORT_2 kimenetén, ami belekerül egy #Wort_2 átmeneti változóba a blokkhívás paraméterátadásakor.
Az FC65 hívása után a #Wort_2 tartalmát a PQW1058-ba másolja az alábbi két utasítás:
L #Wort_2
T PQW 1058
A PQW1058 pedig nem más, mint az MRV (Main Reference Value), vagyis a frekvenciaváltó referenciája.

A refrencia tehát a DBW82-ben van, amit a DB90-ben kell keresni, mert az FC61 blokk elején van egy
OPN DB 90 utasítás.

Felhasznált mûszaki irodalom:

Danfoss VLT 5000 / 5000 FLUX / 6000 HVAC / 8000 AQUA Operating instructions Profibus DP v1 (MG90G102)
Danfoss Operating instruction Profibus (MG90D102)
Profibus DP V1 Design guide (MG90E102)
Danfoss - Siemens S7 PLC and VLT5000 Profibus (MC50A102)
Danfoss – Drive Note Incorporating VLT5000 profibus, Siemens Simatic S7 (MC50A202)
Danfoss VLT5000 kezelési útmutató (MG51A547)
Danfoss Drive Note Incorporating a VLT 5000 Profibus, Siemens Simatic S7 (MC50A202)
John Bargmeyer – Danfoss drives: Description on FB1 Read Danfoss VLT status, Description on FB2 Danfoss VLT PCA block

Képek frekvenciaváltókról

Szirty 2006.03.21